فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

صف آرایی دشمن در مقابل سپاه پاسداران

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مجموعه ای است که وجودش امروز برای کشور و ملت ایران و همه ی هدفهای والایی که این ملت برای خودش ترسیم کرده است، ضروری و لازم است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فقط برای یک مجموعه ی نظامی نیست. یک مجموعه ی نظامی میتواند با شکلهای مختلف، با هدفها و با رفتارهای مختلف و با خصلتهای گوناگون باشد. البته بحمدالله امروز در نظام جمهوری اسلامی، همه ی سازمانهای نظامی به یک معنا سازمانهای معنوی و الهی و دارای اهداف خدایی هستند؛ ارتش هم همینطور است، نیروی انتظامی هم همینطور است، سپاه پاسداران هم که ولادتش اینطور بوده است. هر کدام خصوصیاتی دارند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای دفاع از انقلاب، تمامیت انقلاب و هدفهای انقلاب و برای مقابله با دشمنان انقلاب به وجود آمده است. انقلاب هرچه دشمن دارد و دشمنی دارند، به طور طبیعی در مقابل سپاه پاسداران صف بسته اند و حضور دارند؛ چون پاسدار انقلاب است. همه ی آن نیروهایی که در این طبیعت «خداساخته» و در این قوانین و سنن الهی برای دفاع از انقلاب و از حقانیت اسلام وجود دارد. همه ی آن نیروهای معنوی، همه ی آن تواناییها و استعدادهای درونی همه در خدمت این مجموعه ای است که برای دفاع از انقلاب پدید آمده است.(بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 24/6/1378)

بسیج مورد تهاجم دشمن

دشمنان میدانند که حضور بسیجی، واقعیت بسیج در کشور و در میان ملت ایران چقدر اهمیت دارد، لذا همت میگمارند بر اینکه این حقیقت موثر و کارآمد و نافذ را مورد تهاجم قرار بدهند. البته این مظلومیت . مظلومیت، مطلقا به معنای ضعف نیست. قویترین انسانهای دنیا هم مظلوم واقع شدند. امیر المؤمنین نیرومندترین انسان دورانهای گوناگون است و مظلومترین انسانها هم هست. انقلاب ما و نظام جمهوری اسلامی جزو مقتدرترین و نافذترین پدیده های دوران معاصر است، اما مظلوم هم هست. شخص امام بزرگوارمان - یک انسان مقتدر و قوی که میتوانست دنیا را تکان بدهد و تکان داد- جزو مظلومترین انسانهای زمان خودش بود. بنابراین مظلومیت منافات ندارد با اقتدار. بسیج مظلوم است، ولی مقتدر است، نافذ است، اثرگذار است؛ این اثرگذاری باقی خواهد ماند و باید این را روز به روز خود عناصر بسیجی و مجموعه های بسیجی تقویت و عمیقتر کنند. تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد؛ این یک رکن اساسی است.(بیانات در دیدار جمع کثیری از بسیجیان کشور 4/9/1388)

تبلیغ دشمن؛ کنار گذاشتن ارزشهای بسیجی

در شرایط کنونی کشور، بعضی کسان با همان تفسیر غلطی که فکر میکنند بسیج یک مجموعه ی نظامی است، یا سپاه و ارتش و نیروهای نظامی، فقط در دوران جنگ حضورشان لازم است و بعد باید بکلی فراموش شوند و کنار بروند، با این تحلیل غلط معتقدند که همه ی ارزشهای بسیجی، همه ی ارزشهای خوب الهی- که بسیج مظهر آن است - بایستی از جامعه کنار برود! البته این تبلیغ دشمن است. وای به حال ملتی که گوشش به تبلیغ دشمن باشد. دشمن، خیر انسان را که نمیخواهد. دشمن اگر از شما تعریف هم بکند، بایستی نسبت به این تعریف سوءظن پیدا کنید. اگر بدگویی هم بکند، باید به آن بدگویی اش لبخند تمسخر بزنید. اگر بگوید وضعت خراب است، باید بدانی وضعت خوب است. اگر بگوید این راهی که میروی، غلط است، باید بدانی او از این راه صدمه میبیند. اگر از شما تعریف کند، باید به خودتان نگاه کنید و ببینید چه کار خلافی از شما سر زده که موجب خوشحالی اوست، البته اگر تعریف او واقعی باشد و کلکی در کار نباشد.(بیانات در دیدار جمع کثیری از پاسداران و بسیجیان به مناسبت روز میلاد امام حسین(ع) و روز پاسدار 2/9/1377)