فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

علت دشمنی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

به فضل پروردگار، نظام جمهوری اسلامی بر این پایه های قدرت بنا شد. این نظام، متکی به قدرت معنوی و متکی به ایمان و متکی به پایه های مستحکم عقیده است. آن فکری که امروز نظام جمهوری اسلامی پایه اش بر آن قرار گرفته است، یک فکر متین، منطقی، محکم، مستدل و غیرقابل خدشه است. ایمان آحاد مردم، عشق آنها به خدا، به اولیای خدا، به پیامبر، به خاندان پیامبر؛ این بزرگترین سرمایه و بزرگترین ابزار و مایه ی قدرت برای این کشور است. مجموعه ی شما، از جمله ی این مجموعه های مؤمن است. سپاه پاسداران را با همان عناصر ارزشمندی که با آن به وجود آمد و با آن توانست در مقابل دشمنان قدرت نمایی کند و از امنیت مرزها و از استقلال ملی دفاع نماید؛ با همان خصوصیات و با همان پایه های مستحکم، حفظ کنید و قدر بدانید و ارج بنهید. امروز دشمن به مراکز اصلی اقتدار این ملت، بیشتر از همه دشمنی میکند و متوجه به آنهاست. یکی از آنها سپاه است. یکی از آن مراکزی که دشمن با آن به شدت دشمن است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. سعی میکنند آنچه که بتوانند، از این قدرت معنوی کم کنند؛ که این یک کار بلندمدت استکبار است. ترویج ابتذال، ترویج مادیگری و ترویج نفع پرستی در بین آحاد مردم، از جمله کارهایی است که اینها بر آن همت گماشته اند. حالا چقدر موفق شوند، این بسته به اراده ی ملت مؤمن ماست؛ بسته به اراده ی دلها و انسانهای منور و با ایمان است که خودشان را حفظ کنند. مطمئن باشید اگر شما و هر انسان مؤمنی تصمیم بگیرد و به خدا توکل و اتکا کند، دشمن هیچ توفیقی در این کارهای گمراه کننده و مضل خود به دست نخواهد آورد. این پایه های معنوی قدرت، این ایمان و این همبستگی - همبستگی و وحدت دلها در میان عناصر سپاه در سرتاسر کشور- را قدر بدانید. نگذارید دلهای شما را با بازیچه ها و فریبها و جلوه های رنگارنگ دروغین، به سمت خودشان جذب کنند. شما در راه حقیقت مهم و بزرگی دفاع و مبارزه و مجاهدت کردید و پیروز شدید. پیروزی شما همین است که این نظام امروز بحمدالله با استحکام کامل سرپا ایستاده است و دشمن احساس میکند که نمیتواند این نظام را شکست دهد. این توفیق خیلی بزرگی است.(بیانات در دیدار فرماندهان و گروه کثیری از پاسداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت «روز پاسدار» 22/8/1378)

صف آرایی دشمن در مقابل سپاه پاسداران

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مجموعه ای است که وجودش امروز برای کشور و ملت ایران و همه ی هدفهای والایی که این ملت برای خودش ترسیم کرده است، ضروری و لازم است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فقط برای یک مجموعه ی نظامی نیست. یک مجموعه ی نظامی میتواند با شکلهای مختلف، با هدفها و با رفتارهای مختلف و با خصلتهای گوناگون باشد. البته بحمدالله امروز در نظام جمهوری اسلامی، همه ی سازمانهای نظامی به یک معنا سازمانهای معنوی و الهی و دارای اهداف خدایی هستند؛ ارتش هم همینطور است، نیروی انتظامی هم همینطور است، سپاه پاسداران هم که ولادتش اینطور بوده است. هر کدام خصوصیاتی دارند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای دفاع از انقلاب، تمامیت انقلاب و هدفهای انقلاب و برای مقابله با دشمنان انقلاب به وجود آمده است. انقلاب هرچه دشمن دارد و دشمنی دارند، به طور طبیعی در مقابل سپاه پاسداران صف بسته اند و حضور دارند؛ چون پاسدار انقلاب است. همه ی آن نیروهایی که در این طبیعت «خداساخته» و در این قوانین و سنن الهی برای دفاع از انقلاب و از حقانیت اسلام وجود دارد. همه ی آن نیروهای معنوی، همه ی آن تواناییها و استعدادهای درونی همه در خدمت این مجموعه ای است که برای دفاع از انقلاب پدید آمده است.(بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 24/6/1378)

بسیج مورد تهاجم دشمن

دشمنان میدانند که حضور بسیجی، واقعیت بسیج در کشور و در میان ملت ایران چقدر اهمیت دارد، لذا همت میگمارند بر اینکه این حقیقت موثر و کارآمد و نافذ را مورد تهاجم قرار بدهند. البته این مظلومیت . مظلومیت، مطلقا به معنای ضعف نیست. قویترین انسانهای دنیا هم مظلوم واقع شدند. امیر المؤمنین نیرومندترین انسان دورانهای گوناگون است و مظلومترین انسانها هم هست. انقلاب ما و نظام جمهوری اسلامی جزو مقتدرترین و نافذترین پدیده های دوران معاصر است، اما مظلوم هم هست. شخص امام بزرگوارمان - یک انسان مقتدر و قوی که میتوانست دنیا را تکان بدهد و تکان داد- جزو مظلومترین انسانهای زمان خودش بود. بنابراین مظلومیت منافات ندارد با اقتدار. بسیج مظلوم است، ولی مقتدر است، نافذ است، اثرگذار است؛ این اثرگذاری باقی خواهد ماند و باید این را روز به روز خود عناصر بسیجی و مجموعه های بسیجی تقویت و عمیقتر کنند. تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد؛ این یک رکن اساسی است.(بیانات در دیدار جمع کثیری از بسیجیان کشور 4/9/1388)