فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

خدشه دار کردن تصمیمات مسئولان، مایه ی شادی دشمن

یکی از چیزهایی که دشمن را شاد میکند، همین است که در هر شهر و گوشه ای، شروع به خدشه دار کردن تصمیمات مسئولان قضایی، مسئولان شهری و مسئولان استانی کنند. این کار، دشمن را خوشحال میکند. بگذارید مسئولان کشور با دست باز آنچه را که مصلحت میبینند، در این دوران انجام بدهند. جابه جایی ایرادی ندارد، جابه جایی دلیل بر بدی نیست. شما برخاسته اید و به تهران آمده اید، حرفتان را بگویید- ایرادی هم نیست- اما مبادا شما و علما و دیگران، به بعضی از افراد در آنجا میدان بدهید تا با طرح شعاری، جلوی کار مسئولان را بگیرند. باید مانع این کار بشوید.(بیانات در دیدار با گروهی از روحانیون و مردم رفسنجان 21/7/1368)

مدیران فاسد پایگاه دشمنان خارجی

وقتی مدیران و مردمی فاسد شدند، به پایگاه دشمن خارجی تبدیل میشوند. دشمن خارجی از آدمهای فاسد، برای اهداف سیاسی خود در کشور، خوب استفاده میکند. مبارزه با فساد، یک جهاد همه جانبه است.
من از مسئولان کشور خواهش میکنم این جهاد عظیم را به اغراض سیاسی آلوده نکنند. اگر مسئولان کشور آن خوداگاهی لازم را داشته باشند، آنگاه میفهمند که امروز مبارزه با فساد لازم است و یک جهاد است. نشناختن موقعیت و خطر، همان ناخودآگاهی است که این خود خطر بسیار بزرگی است. من امروز احساس میکنم مردم ما دارای خودآگاهی اند؛ اما بعضی از نخبگان ما خودآگاهی ندارند! امروز یکی از ضرورتهای مهم این است که مسئولان و نخبگان سیاسی و دست اندرکاران اداره ی امور در همه ی قوای سه گانه و سایر ارکان این کشور، خود آگاهی داشته باشند؛ بفهمند کجا قرار دارند؛ دشمن کجاست و هدف او چیست و راه مقابله با آن کدام است. مردم ایستاده اند و در این راه، محكم حرکت میکنند. با اینکه بخاطر دشمنیهای دشمنان، بسیاری از خواسته های مردم برآورده نشده است؛ در عین حال مردم ایستاده اند؛ چرا؟ چون میدانند در صورت ادامه دادن به این راه- یعنی استحکام نظام اسلامی- دنیا و آخرت آنها آباد خواهد شد. این را مردم از اسلام شناخته اند و فهمیده اند و دشمن میخواهد نگذارد همین کار صورت گیرد. امروز هدف سیاستهای استکباری و در رأس همه ی شیاطین عالم آمریکا این است که نگذارند نظام اسلامی که به اراده و اختیار و میل مردم متکی است. به اهداف خود برسد. از این طرف مانع از کارایی نظام بشوند، از آن طرف هم وسوسه کنند که مشکل شما این است که با آمریکا رابطه ندارید؛ و اگر رابطه برقرار کنید، همه ی مشکلات شما حل خواهد شد! با این کار، میخواهند راه را برای سلطه ی مجدد بر این کشور باز کنند.(بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، به مناسبت 19 دی ماه سالروز قیام مردم قم 19/10/1380)

وظایف مسئولان در برابر آسیب رسانی دشمن

به مسئولان میگوییم ضعفها را برطرف کنید، به شما میگوییم متوجه این دشمن باشید تا به شما حمله نکند. وقتی دزدی کمین کرده است، وقتی حیوان وحشی ای در کمین انسان است، وقتی دشمن سلطه گری در کمین یک ملت است، یکی از وظایف اساسی و مهم مسئولان و رهبری کشور این است که به مردم بگویند توجه کنید؛ و نیز کارهایی که میدانند جلو آسیب دشمن را میگیرد، به مردم بگویند و از آنها بخواهند؛ والا نخیر، ما مشکلات داخلی کشور را به گردن آمریکا نمی اندازیم.(بیانات در جلسه ی پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه بهشتی 22/2/1382)
***
دستگاههای تبلیغاتی دشمن- که متأسفانه در داخل کشور گاهی شعبه هایی هم پیدا میکنند- تبلیغ میکنند که بین مسئولان دعوا و اختلاف است. خود و دوستان خود را به این دلخوش میکنند که این اختلاف موجب میشود تا از دشمن غافل شوند. من به شما ملت عرض کنم: مسئولان کشور در قوای سه گانه، در مقابله با دشمنان اسلام و در دفاع از اصول اسلام، همفکر و همقول و همجهتند. دشمنان اسلام، این آرزو را به گور خواهند برد که ببینند در ارکان نظام اسلامی کسانی وجود دارند که میخواهند با اصول امام و راه روشن این انقلاب و نظام اسلامی مبارزه کنند و میتوانند در دستگاهها و ارکان نظام جمهوری اسلامی مؤثر باشند. همت دشمن این است که عناصر بیگانه را به داخل بدنه های حکومت نفوذ دهد. ممکن است دشمن بتواند یا توانسته باشد عناصری را به داخل مجموعه ی مسئولان نفوذ دهد، یا عناصر ضعیف و سست همتی را به سمت خود جلب کند؛ اما این به هیچ وجه به کار دشمن نخواهد خورد؛ چون اصول امام، اصول انقلاب و پایه های مستحکم آن مورد قبول مسئولان نظام و قوای سه گانه و همه ی دست اندرکاران اصلی این کشور است و پشتوانه ی محکم آن هم این ملت بزرگ است. هر که از این راه تخطی کند به سقوط خود کمک کرده است.(بیانات در چهاردهمین سالگرد رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) 14/3/1382)