فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

تخطئه ی مسئولین توسط دشمن

دشمن و بیگانگان، اینگونه وانمود میکنند که اگر یک مجموعه، برای ایجاد رفاه و حل مشکلات مردم کار میکند، لزوما به معنای دور افتادن از معنویات و آرمانهاست! این، غلط است. این تصور افراد ساده لوح و تغلیط و تسویل افراد مغرض است. اسلام، برای دنیا و آخرت مردم، برنامه و هدف دارد. مسئولان اداره ی کشور موظفند همانقدر به امور مادی مردم برسند که به امور معنوی میرسند.(بیانات در دیدار رئیس جمهور و هیات وزیران 8/6/1368)

خدشه دار کردن تصمیمات مسئولان، مایه ی شادی دشمن

یکی از چیزهایی که دشمن را شاد میکند، همین است که در هر شهر و گوشه ای، شروع به خدشه دار کردن تصمیمات مسئولان قضایی، مسئولان شهری و مسئولان استانی کنند. این کار، دشمن را خوشحال میکند. بگذارید مسئولان کشور با دست باز آنچه را که مصلحت میبینند، در این دوران انجام بدهند. جابه جایی ایرادی ندارد، جابه جایی دلیل بر بدی نیست. شما برخاسته اید و به تهران آمده اید، حرفتان را بگویید- ایرادی هم نیست- اما مبادا شما و علما و دیگران، به بعضی از افراد در آنجا میدان بدهید تا با طرح شعاری، جلوی کار مسئولان را بگیرند. باید مانع این کار بشوید.(بیانات در دیدار با گروهی از روحانیون و مردم رفسنجان 21/7/1368)

مدیران فاسد پایگاه دشمنان خارجی

وقتی مدیران و مردمی فاسد شدند، به پایگاه دشمن خارجی تبدیل میشوند. دشمن خارجی از آدمهای فاسد، برای اهداف سیاسی خود در کشور، خوب استفاده میکند. مبارزه با فساد، یک جهاد همه جانبه است.
من از مسئولان کشور خواهش میکنم این جهاد عظیم را به اغراض سیاسی آلوده نکنند. اگر مسئولان کشور آن خوداگاهی لازم را داشته باشند، آنگاه میفهمند که امروز مبارزه با فساد لازم است و یک جهاد است. نشناختن موقعیت و خطر، همان ناخودآگاهی است که این خود خطر بسیار بزرگی است. من امروز احساس میکنم مردم ما دارای خودآگاهی اند؛ اما بعضی از نخبگان ما خودآگاهی ندارند! امروز یکی از ضرورتهای مهم این است که مسئولان و نخبگان سیاسی و دست اندرکاران اداره ی امور در همه ی قوای سه گانه و سایر ارکان این کشور، خود آگاهی داشته باشند؛ بفهمند کجا قرار دارند؛ دشمن کجاست و هدف او چیست و راه مقابله با آن کدام است. مردم ایستاده اند و در این راه، محكم حرکت میکنند. با اینکه بخاطر دشمنیهای دشمنان، بسیاری از خواسته های مردم برآورده نشده است؛ در عین حال مردم ایستاده اند؛ چرا؟ چون میدانند در صورت ادامه دادن به این راه- یعنی استحکام نظام اسلامی- دنیا و آخرت آنها آباد خواهد شد. این را مردم از اسلام شناخته اند و فهمیده اند و دشمن میخواهد نگذارد همین کار صورت گیرد. امروز هدف سیاستهای استکباری و در رأس همه ی شیاطین عالم آمریکا این است که نگذارند نظام اسلامی که به اراده و اختیار و میل مردم متکی است. به اهداف خود برسد. از این طرف مانع از کارایی نظام بشوند، از آن طرف هم وسوسه کنند که مشکل شما این است که با آمریکا رابطه ندارید؛ و اگر رابطه برقرار کنید، همه ی مشکلات شما حل خواهد شد! با این کار، میخواهند راه را برای سلطه ی مجدد بر این کشور باز کنند.(بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، به مناسبت 19 دی ماه سالروز قیام مردم قم 19/10/1380)