فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

لزوم یکپارچگی و وحدت مسئولان در برابر دشمن

ما در داخل کشورمان کم گرفتاری نداریم. ریشه ی گرفتاریها از دو چیز است: اول، از غفلتها و کوتاهیها و تنبلیها و احیانا بدعمل کردنهای خود ماست؛ در رابطه ی با اموال عمومی، در رابطه ی با تجمل گرایی، در رابطه ی با پاسخگویی به مردم در دستگاههای مختلف. ریشه ی دوم، دشمنانی هستند که از همین مایه ها و زمینه ها سوء استفاده میکنند؛ بر این مردم تنگ میگیرند؛ تهدید میکنند، ایجاد اختلاف میکنند؛ دودستگی می اندازند؛ محاصره ی اقتصادی میکنند. مردم، یکپارچه و مؤمنند؛ اگر بزرگان و مسئولان کشور هم یکپارچه و یک دست باشند، دشمن جرات نمیکند. در این صورت، دیگر هیچ تلاشی علیه این ملت و این کشور به ثمر نمیرسد. این اختلافات را رها کنند. بزرگان بایستی کوچکترها را طریق مستقیم و راه راست بکشانند. آنها اگر اشتباهی میکنند، نبایستی اشتباه را برایشان توجیه کنند و خودشان هم دنبال سر آنها راه بیفتند، یا احیانا آنها را به اشتباه بکشانند. نتیجه ی این اختلافات، همین چیزهاست. بعضیها هم همشان این است که بنشینند و ذهن و چشم و دست و قلم و زبان مصرف کنند، برای اینکه آتش اختلافی بیفروزند و به اسم مسائل خطی و حزبی و گروهی و جناحی، دو دسته را به جان هم بیندازند! این کارها را باید رها کنند.(بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 11/12/1378)

تخطئه ی مسئولین توسط دشمن

دشمن و بیگانگان، اینگونه وانمود میکنند که اگر یک مجموعه، برای ایجاد رفاه و حل مشکلات مردم کار میکند، لزوما به معنای دور افتادن از معنویات و آرمانهاست! این، غلط است. این تصور افراد ساده لوح و تغلیط و تسویل افراد مغرض است. اسلام، برای دنیا و آخرت مردم، برنامه و هدف دارد. مسئولان اداره ی کشور موظفند همانقدر به امور مادی مردم برسند که به امور معنوی میرسند.(بیانات در دیدار رئیس جمهور و هیات وزیران 8/6/1368)

خدشه دار کردن تصمیمات مسئولان، مایه ی شادی دشمن

یکی از چیزهایی که دشمن را شاد میکند، همین است که در هر شهر و گوشه ای، شروع به خدشه دار کردن تصمیمات مسئولان قضایی، مسئولان شهری و مسئولان استانی کنند. این کار، دشمن را خوشحال میکند. بگذارید مسئولان کشور با دست باز آنچه را که مصلحت میبینند، در این دوران انجام بدهند. جابه جایی ایرادی ندارد، جابه جایی دلیل بر بدی نیست. شما برخاسته اید و به تهران آمده اید، حرفتان را بگویید- ایرادی هم نیست- اما مبادا شما و علما و دیگران، به بعضی از افراد در آنجا میدان بدهید تا با طرح شعاری، جلوی کار مسئولان را بگیرند. باید مانع این کار بشوید.(بیانات در دیدار با گروهی از روحانیون و مردم رفسنجان 21/7/1368)