فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

۱) خواص

لزوم موقعیت شناسی خواص در برابر تهدیدات دشمن

بارها گفته ایم که به هیچ وجه نمیتوانیم ادعا کنیم که ایران قطعا مورد حمله قرار خواهد گرفت، نه؛ چنین چیزی معلوم نیست؛ اما قطعا تهدید متوجه ماست. این ما هستیم که باید بتوانیم این تهدیدی را که متوجه ماست، خنثی کنیم و از بین ببریم و این احتیاج دارد به اینکه زبدگان و نخبگان کشور، مسئولان و خواص که عمدتا شما هستید که در این مجلس جمع شده اید. موقعیت را درست بشناسید؛ وظیفه را درست تشخیص دهید؛ بار سنگین مسئولیت را بر دوش خودتان درست حس کنید. ما امروز حق نداریم اشتباه کنیم. این تهدیدی که وجود دارد- چون رئیس جمهور آمریکا علنا و صریحا اسم آورد؛ البته شصت کشور را مورد اشاره قرار داد؛ منتها سه کشور، از جمله کشور ما را اسم آورد- از لحاظ زمینه و انگیزه هایش یک قضیه ی مرکب و چند عنصری است که باید عناصر آن را شناخت.(بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی 27/12/1380)

مرزبندی خواص در برابر دشمن

عقل سالم حکم میکند و شرع هم همین را قاطعا بیان میکند علاج عبارت است از صراحت در تبیین حق، صراحت در بیان حق. وقتی شما میبینید یک حرکتی به بهانه ی انتخابات شروع میشود بعد یک عامل «دشمن»ی در این فضای غبارآلوده وارد میدان شد، وقتی میبینید عامل دشمن که حرف او شعار او حاکی از مافی الضمیر اوست آمد توی میدان، اینجا باید خط را مشخص کنید، اینجا باید مرز را روشن کنید همه وظیفه دارند، بیشتر از همه خواص و در میان خواص بیشتر از همه آن کسانی که مستمعین بیشتری دارند، شنوندگان بیشتری دارند، این وظیفه است دیگر مرزها روشن بشود و معلوم بشود که کی چی میگوید اینجور نباشد که باطل خودش را در لابه لای گرد و غبار برخاسته ی در میدان مخفی کند، ضربه بزند و جبهه ی حق نداند از کجا دارد ضربه میخورد. این است که حرف دو پهلو زدن از خواص مطلوب نیست خواص باید حرف را روشن بزنند و مطلب را واضح بیان کنند. این مخصوص یک گرایش سیاسی خاص هم نیست، در داخل نظام اسلامی همه ی گرایشهایی که در مجموعه ی نظام قرار دارند اینها باید صریح مشخص کنند که بالاخره آن حمایتی که مستکبرین عالم میکنند مورد قبول است یا مورد قبول نیست. وقتی که سران استكبار، سران ظلم، اشغالگران کشورهای اسلامی، کشندگان انسانهای مظلوم در فلسطین و در عراق و افغانستان و خیلی جاهای دیگر می آیند وارد میدان میشوند، حرف میزنند، موضع میگیرند خوب باید معلوم بشود این کسی که در نظام جمهوری اسلامی است در مقابل این چه موضعی دارد. حاضر است تبری بجوید بگوید من دشمن شمایم.(بیانات در دیدار با اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی 29/10/1388)