فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

فصل نهم: اقشار مورد هدف دشمن

۱) خواص

لزوم موقعیت شناسی خواص در برابر تهدیدات دشمن

بارها گفته ایم که به هیچ وجه نمیتوانیم ادعا کنیم که ایران قطعا مورد حمله قرار خواهد گرفت، نه؛ چنین چیزی معلوم نیست؛ اما قطعا تهدید متوجه ماست. این ما هستیم که باید بتوانیم این تهدیدی را که متوجه ماست، خنثی کنیم و از بین ببریم و این احتیاج دارد به اینکه زبدگان و نخبگان کشور، مسئولان و خواص که عمدتا شما هستید که در این مجلس جمع شده اید. موقعیت را درست بشناسید؛ وظیفه را درست تشخیص دهید؛ بار سنگین مسئولیت را بر دوش خودتان درست حس کنید. ما امروز حق نداریم اشتباه کنیم. این تهدیدی که وجود دارد- چون رئیس جمهور آمریکا علنا و صریحا اسم آورد؛ البته شصت کشور را مورد اشاره قرار داد؛ منتها سه کشور، از جمله کشور ما را اسم آورد- از لحاظ زمینه و انگیزه هایش یک قضیه ی مرکب و چند عنصری است که باید عناصر آن را شناخت.(بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی 27/12/1380)