فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

لزوم آگاهی و هوشمندی در مقابل توطئه های دشمن

هر چه از دشمن و توطئه های دشمن غفلت کرده ایم، بایستی از آن استغفار و توبه کنیم. این توبه به معنای توجه دادن خود، تنبه دادن به خود به معنای آگاهی و هشیاری و باز شدن چشم ماست. مدتی این جنجال را راه انداختند که شما از دشمن، زیاد اسم می آورید؛ توهم توطئه دارید؛ خیال میکنید علیه شما توطئه است. با غفلت از توطئه، مگر توطئه از بین میرود؟ امروز دیگر همه چیز آشکار و ظاهر شده است. آن روزی که این حرفها زده میشد، شاید هنوز برخی از حرفها علنی نشده بود؛ اما امروز به طور علنی اعلان میکنند که علیه نظام جمهوری اسلامی، علیه قانون اساسی ما، علیه ملت ما و علیه منافع ما توطئه وجود دارد. با غفلت از توطئه نمیتوان از توطئه جان سالم به در برد. باید هوشمندانه و آگاهانه با دشمنیها و توطئه ها آشنا شد و در مقابل آن هوشمندانه و آگاهانه و مدبرانه از خود و از منافع ملی خود و از هویت خود دفاع کرد.(بیانات در دیدار کارگزاران نظام 8/8/1384)

تأثیرناپذیری از دشمن در صحنه ی کسب علم

وابستگی را نباید با اشتیاق به فراگیری علم- که هرجا انسان آن را بیابد، دنبال آن خواهد رفت. اشتباه کرد. گاهی علم در دست دشمن ماست؛ پیش دشمن میرویم، زانو میزنیم و از او علم را فرا میگیریم؛ این اشکالی ندارد. ارزش علم فراتر از این است که انسان بخاطر آن، حتى سراغ کسی که با او مخالف است، نرود. این یک بحث است؛ تحت تأثیر آن دشمن قرار گرفتن از غیر جنبه ی علم۔ یعنی جنبه ی سیاست، فرهنگ چیزهای دیگر- یک بحث دیگر است. آنچه برای ما درست کردند، این دومی است. آنچه برای -به اصطلاح رایج- جهان سوم خواستند و برنامه ریزی کردند، این دومی است. اتفاقا کاری کردند که اولی انجام نگیرد.(بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، به مناسبت هفتمین سالگرد تشکیل این شورا 20/9/1370)

ناتوانی دشمن در برابر صاحبان اندیشه

جوانان و صاحبان دانش و اندیشه و خرد باید تلاش کنند. تصور هم نکنید که دشمن میتواند جلو این تلاش را بگیرد؛ نه. حداکثر کاری که این دشمن که امروز در مقابل ملتهاست- یعنی آمریکا۔ میتواند بکند، عبارت است از کار نظامی و جاسوسی، که یکی مثل صدام مفلوک بدبخت را در بیغوله و حفره پیدا کند، یا اینکه به کار فساد و ابتذال پراکنی به وسیله ی رسانه های جمعی و کارهای فرهنگی بپردازد؛ والا حتی از راه فشارهای اقتصادی هم آنچنان که میخواهد، برایش میسر نیست؛ چون در زمینه ی ارتباطات اقتصادی در دنیا، گوشه و کنارها و پیچیدگیهایی وجود دارد و اینطور نیست که اگر بخواهند ملتی را از لحاظ اقتصادی بیچاره کنند، بتوانند. در دوره ی جنگ، دنیای غرب۔ آمریکا و اروپا و وابسته هایشان- و دنیای شرق آن روز که شوروی بود، ما را تحریم کردند و از تعداد سلاحها و هواپیماها و تانکهایمان هم خبر داشتند و فکر میکردند ظرف شش ماه همه ی اینها تمام خواهد شد! هشت سال جنگ را کش دادند که در پایان این هشت سال امکانات و تجهیزات ما بهتر و بیشتر از اول شد! نتیجه ی غلبه ی نظامی بر مجموعه ای مثل مجموعه ی صدام که هم خودش خائن و زبون بود و هم اطرافیانش خیانتکار- او به ملتش خیانت میکرد، اطرافیانش هم به او۔ میشود همین. غلبه بر مثل صدام دلیل اقتدار نیست که کسی خیال کند حالا این قطب ابر قدرت جهانی هر کاری دلش میخواهد، میکند؛ نه، اینطور نیست که هر غلطی بخواهند، بتوانند بکنند. غلبه ی نظامی را مهاجمان به ملتها مثل «چنگیز» و «تیمور» و امثال اینها پیدا میکنند، که آمدند، بعد هم رفتند و نابود شدند؛ اما ملتها دوباره سر بلند کردند آنجایی که ملتها بخواهند و بایستند، هیچ دشمنی نمیتواند در مقابل آنها پایداری کند و به تعرض، تجاوز و افزون طلبی خود ادامه دهد. ضربه ای میزند، ضربه ای هم میخورد.(بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان قزوین 26/9/1382)