فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

لزوم جهتگیری متحد در برابر دشمن متجاوز

توصیه ی مهمی که هم قرآن به ما یادآور شده است، هم تاریخ با عبرتهای خود به ما توصیه میکند، هم امام بزرگوار بارها و بارها به ما گفتند، این است که نباید بگذاریم صدای ما و دعوت ما و شعارهای ما در تعارض و تضاد با یکدیگر قرار گیرد. در مقابل دشمنهای متجاوز و در میدانهای مختلف، باید جهتگیری متحد را حفظ کنیم؛ این وظیفه ی امروز ماست. اختلاف سلیقه، اختلاف عقیده در بسیاری از جزئیات، و شاید اختلاف مبانی در برخی از مسائل غیر دخیل در اساس نظام، وجود دارد و غیر منتظره هم نیست؛ بودن چنین اختلاف سلایق و نظراتی اشکالی هم ندارد؛ اما چیزی که اشکال دارد، این است که اختلافهایی حتی در سطوح کوچکتر و پایینتر از این، به اینجا بینجامد که کسانی در مقابل چشم دشمن، درباره ی مسائل کوچک یا بزرگ، در مقابل هم قرار گیرند و دشمن را فراموش کنند و احیانا بعضی در خلال دعواهای خانگی و داخلی، به دشمن چشمکی هم بزنند و به طور آشکار یا پنهان، به دشمن اظهار محبتی هم بکنند؛ این بد است. چیزی که ما همه ی جناحهای کشور را به شدت از آن برحذر میداریم، این است؛ والا اختلافات وجود دارد، گفتگوها وجود دارد؛ همیشه هم بوده، اجتناب ناپذیر هم هست؛ خطر مهمی هم برای نظام ندارد. وقتی مسئولان بخشهای مختلف مشغول تلاشند و کار میکنند، اهمیتی ندارد که این اختلافها هم وجود داشته باشد؛ به شرطی که مانع کارها نشود. آنچه مهم است و باید از آن پرهیز کرد، اختلاف در موضعگیری و نشان دادن چهره های متناقض و متضاد به یکدیگر و در مقابل چشم دشمن است.(بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان 19/6/1382)

رعایت قانون یعنی جلوگیری از نفوذ دشمن

قانون اساسی ما یک قانون مترقی، بسیار مستحکم و بسیار هوشمندانه نوشته شده است. براساس این قانون، همه چیز در جای خود قرار دارد و قرار گرفته است. توصیه ی من به همه ی مسئولان، به همه ی مراکز قانونگذاری، به همه ی مراکز قانونی و به همه ی آحاد ملت، رعایت قانون است. اگر ما قانون را رعایت کنیم، دشمن نمیتواند به طمع ورزی خود ادامه دهد. قانون باید رعایت شود. قانون، راه نفوذ دشمن را هم بسته است. اگر دیده میشود در مواردی اغتشاشگرانی از سوی دستگاههای تبلیغاتی دشمن تأیید میشوند، اینجا بهترین پاسخ به دشمن این است که قانون اجرا شود. اگر اغتشاشگران حوادثی از قبیل حوادث خرم آباد، با قوت و قدرت به وسیله ی دستگاههای قانونی به مجازات خود برسند هر که هستند. دشمن دیگر جرأت نمیکند. با رعایت قانون، با رعایت انصاف، بدون تن دادن به اختلافات جزیی سیاسی که همراه با هوچیگراییها، بزرگ نشان داده میشود. دشمن نمیتواند به طمع ورزی خود ادامه دهد.(بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم 14/7/1379)

لزوم آگاهی و هوشمندی در مقابل توطئه های دشمن

هر چه از دشمن و توطئه های دشمن غفلت کرده ایم، بایستی از آن استغفار و توبه کنیم. این توبه به معنای توجه دادن خود، تنبه دادن به خود به معنای آگاهی و هشیاری و باز شدن چشم ماست. مدتی این جنجال را راه انداختند که شما از دشمن، زیاد اسم می آورید؛ توهم توطئه دارید؛ خیال میکنید علیه شما توطئه است. با غفلت از توطئه، مگر توطئه از بین میرود؟ امروز دیگر همه چیز آشکار و ظاهر شده است. آن روزی که این حرفها زده میشد، شاید هنوز برخی از حرفها علنی نشده بود؛ اما امروز به طور علنی اعلان میکنند که علیه نظام جمهوری اسلامی، علیه قانون اساسی ما، علیه ملت ما و علیه منافع ما توطئه وجود دارد. با غفلت از توطئه نمیتوان از توطئه جان سالم به در برد. باید هوشمندانه و آگاهانه با دشمنیها و توطئه ها آشنا شد و در مقابل آن هوشمندانه و آگاهانه و مدبرانه از خود و از منافع ملی خود و از هویت خود دفاع کرد.(بیانات در دیدار کارگزاران نظام 8/8/1384)