فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

ایستادگی در برابر طراحی و نقشه های دشمن

دشمن طراحی میکند. تو میدانی که او درست کرده، بازی نکنید؛ چون چه ببرید، چه ببازید، به نفع اوست. طراحی دشمن ایجاد اختلاف است، ایجاد ناامیدی است، به جان هم انداختن فعالان سیاسی است، منزوی کردن خط اصیل و ارزشهای اسلامی است. این کارها، نقشه های دشمن است؛ سرگرم کردن جوانها به هوی و هوس و لغویات و غافل کردن آنها از حرکت عمومی ملت ایران، به تعطیلی کشاندن مدارس، به تعطیلی کشاندن کلاسهای دانشجویی. اینها نقشه های دشمن است. باید مراقب بود. باید در مقابل هر کاری که به این نقشه ها منتهی میشود، ایستاد. وحدت را باید حفظ کرد، امید را باید حفظ کرد، تلاش را باید روز به روز بیشتر کرد و با یکدیگر صادق بود و دلها را به هم نزدیک کرد و در وظایف گوناگون اجتماعی، باید پرشور حرکت کرد.(بیانات در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان در آستانه سالروز سیزده آبان 8/8/1387)

لزوم جهتگیری متحد در برابر دشمن متجاوز

توصیه ی مهمی که هم قرآن به ما یادآور شده است، هم تاریخ با عبرتهای خود به ما توصیه میکند، هم امام بزرگوار بارها و بارها به ما گفتند، این است که نباید بگذاریم صدای ما و دعوت ما و شعارهای ما در تعارض و تضاد با یکدیگر قرار گیرد. در مقابل دشمنهای متجاوز و در میدانهای مختلف، باید جهتگیری متحد را حفظ کنیم؛ این وظیفه ی امروز ماست. اختلاف سلیقه، اختلاف عقیده در بسیاری از جزئیات، و شاید اختلاف مبانی در برخی از مسائل غیر دخیل در اساس نظام، وجود دارد و غیر منتظره هم نیست؛ بودن چنین اختلاف سلایق و نظراتی اشکالی هم ندارد؛ اما چیزی که اشکال دارد، این است که اختلافهایی حتی در سطوح کوچکتر و پایینتر از این، به اینجا بینجامد که کسانی در مقابل چشم دشمن، درباره ی مسائل کوچک یا بزرگ، در مقابل هم قرار گیرند و دشمن را فراموش کنند و احیانا بعضی در خلال دعواهای خانگی و داخلی، به دشمن چشمکی هم بزنند و به طور آشکار یا پنهان، به دشمن اظهار محبتی هم بکنند؛ این بد است. چیزی که ما همه ی جناحهای کشور را به شدت از آن برحذر میداریم، این است؛ والا اختلافات وجود دارد، گفتگوها وجود دارد؛ همیشه هم بوده، اجتناب ناپذیر هم هست؛ خطر مهمی هم برای نظام ندارد. وقتی مسئولان بخشهای مختلف مشغول تلاشند و کار میکنند، اهمیتی ندارد که این اختلافها هم وجود داشته باشد؛ به شرطی که مانع کارها نشود. آنچه مهم است و باید از آن پرهیز کرد، اختلاف در موضعگیری و نشان دادن چهره های متناقض و متضاد به یکدیگر و در مقابل چشم دشمن است.(بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان 19/6/1382)

رعایت قانون یعنی جلوگیری از نفوذ دشمن

قانون اساسی ما یک قانون مترقی، بسیار مستحکم و بسیار هوشمندانه نوشته شده است. براساس این قانون، همه چیز در جای خود قرار دارد و قرار گرفته است. توصیه ی من به همه ی مسئولان، به همه ی مراکز قانونگذاری، به همه ی مراکز قانونی و به همه ی آحاد ملت، رعایت قانون است. اگر ما قانون را رعایت کنیم، دشمن نمیتواند به طمع ورزی خود ادامه دهد. قانون باید رعایت شود. قانون، راه نفوذ دشمن را هم بسته است. اگر دیده میشود در مواردی اغتشاشگرانی از سوی دستگاههای تبلیغاتی دشمن تأیید میشوند، اینجا بهترین پاسخ به دشمن این است که قانون اجرا شود. اگر اغتشاشگران حوادثی از قبیل حوادث خرم آباد، با قوت و قدرت به وسیله ی دستگاههای قانونی به مجازات خود برسند هر که هستند. دشمن دیگر جرأت نمیکند. با رعایت قانون، با رعایت انصاف، بدون تن دادن به اختلافات جزیی سیاسی که همراه با هوچیگراییها، بزرگ نشان داده میشود. دشمن نمیتواند به طمع ورزی خود ادامه دهد.(بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم 14/7/1379)