فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

عدم اعتماد به دشمن

به دشمن و ایادی او اعتماد نکنید. این بدحالتی است که انسان ببیند در داخل خطوط سیاسی، با خط مقابل خودشان خصمانه رفتار کنند؛ اما مرزهای خودشان را به روی دشمن باز بگذارند! من این را نمیپسندم این را ملت نمیپسندد؛ به جرأت میتوانم بگویم که این را خدا هم نمیپسندد.(بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 8/5/1378)

کار سازنده؛ مبارزه با دشمن

کار سازنده، مبارزه با دشمن است. اگر کسی برای علم و برای ادارهی کشور تلاش کند، با دشمن مبارزه کرده است. اگر کسی برای افزایش ثروت ملی تلاش کند، با دشمن این ملت و این کشور مبارزه کرده است؛ چون دشمن نمیخواهد این کشور بخوبی اداره شود و امور مردم به سهولت بچرخد. دشمن میخواهد مشکل درست کند. باید با ادارهی صحیح و کار سازنده و صحیح و منطقی، با دشمن مقابله کرد.( پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال1375 1/1/1375)

عکس العمل ما در برابر تعریف و تمجید دشمن

این نظام، نظامی است که خود شماها همیشه هم میگویید، درست هم میگویید که بر پایه ی تلاشهای بیشمار و فداکاریهای فراوان به وجود آمده و امروز هم در دنیا دارد یکه تازی میکند؛ اما همین رادیوهای بیگانه ای که آقای پورمحمدی اشاره کردند، هرچه میخواهند بگویند، بگویند. بله، معلوم است؛ اگر مثلا ده نفر بچه ی هرزه دور آدم دانشمند و شخصیت برجسته ای را بگیرند؛ یکی به او اهانت کند، یکی بگوید تو بیسوادی و...، طبعا ممكن است او انکساری هم در خودش پیدا کند؛ اما شما که او را میشناسید، باورتان نمی آید. بله، نسبت به انقلاب و جمهوری اسلامی حرف میزنند؛ نمیزدند، تعجب میکردیم. امام میگفتند هر وقت از ماها تعریف میکنند، آدم در دلش چیزی پیدا میشود که چه اشکالی در من به وجود آمده که دشمن دارد از من تعریف میکند؛ واقعا عقیده ی امام این بود؛ نه اینکه فقط در حرفهای عمومی آن را بیان کنند؛ حتی به ماها هم آن را میگفتند. بنابراین، ارزشها و اصول و هدفهایی وجود دارد؛ این تلاش ارجمند شما باید در همین سمت انجام گیرد؛ مقصود این است.(بیانات در دیدار با اعضای «گروه اجتماعی» صدای جمهوری اسلامی ایران 29/11/1370)