فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

واقعه ی عاشورا حربه علیه دشمن

امروز کسانی هستند که میخواهند ماجرای عاشورا را بعنوان یک درس، خاطره و یک شرح واقعه، از زبان علما، روحانیون، مبلغین، مبلغات و امثال اینها بشنوند. ما در این زمینه چه خواهیم کرد؟ در اینجا به قضیه ی خیلی مهم تبلیغ میرسیم. اگر روزی این طلاب جوان، فضلای حوزه های علمیه، مبلغین، وعاظ، مداحان و روضه خوانان، توانسته اند ماجرای عاشورا را مثل حربه ای علیه ظلمات متراکم حاکم بر فضای زندگی همه ی بشر به کار گیرند و با این تیغ برنده ی الهی پرده ی ظلمات را بشکافند و خورشید حقیقت را به شکل حاکمیت اسلام، واضح و آشکار کنند- این حقیقت در زمان ما اتفاق افتاده است - چرا نباید متوقع بود که در هر عصر و زمانی - هر چه هم که تبلیغات دشمن در آن دوره سخت، همه گیر و ظلمات «اشد تراكما» باشد - مبلغین، گویندگان و علمای دین، بتوانند علیه هر باطلی، شمشیر حق و ذوالفقار علوی و ولوی را در دست گیرند و از آن استفاده کنند؟!(بیانات در دیدار روحانیون و وعاظ، در آستانه ی ماه محرم 3/3/1374)

رحمت الهی؛ موجبات تأثیر نپذیرفتن از دشمن

ما به دل خودمان نگاه میکنیم، به دل مردممان نگاه میکنیم، رحمت الهی را مشاهده میکنیم. وقتی میبینیم عزممان راسخ است، وقتی میبینیم تحریک دشمن ما را متحرک نمیکند، اخم او ما را نمیترساند، وعده ی او ما را به او دلخوش و خوشبین نمیکند، میفهمیم رحمت الهی است؛ خدای متعال پشت سر همه ی این عوامل ظاهری و مادی است؛ دست قدرتمند الهی پشت این نظام است و دارد او را به پیش میبرد؛ دارد هدایت میکند. «اللهم إنما یكتفی المكتفون بفضل قوتک».(38) در دعای صحیفه ی سجادیه - من توصیه میکنم همه ی شما را که با صحیفه ی سجادیه انس پیدا کنید؛ دعاهای امام سجاد علیه السلام - آمده: همه ی کسانی که در دنیا قدرتی دارند، اکتفای ذاتی ای دارند، ریزه خوار قدرت تو هستند؛ در مشت قدرت تو هستند. «فصل على محمد و اله و اكفنا و انما یعطی المعطون من فضل جدتک فصل على محمد و اله و اعطنا و انما یهتدی المهتدون بنور وجهک فصل على محمد و اله و اهدنا»(39). اعتماد به خدا، اكتفای به کفایت الهی، پشتگرمی به رحمت و هدایت خدا، مگر میگذارد انسان ناامید شود.(بیانات در دیدار روحانیون و طلاب تشیع و تسنن کردستان 23/2/1388)

انبیا؛ الگوی ایستادگی در مصاف با دشمن

راز اصلی این است که انبیا از میدان در نرفتند و شکست یکی از آنها، باعث نشد که دیگری به مصاف باطل نرود. همه ی انبیا۔ مگر تعداد کمی - زمان حیات خود، از طرف دشمنانشان ضربه خوردند. در عین حال نتیجه ی کار این مجموعه ای که یا کشته یا سوزانده شدند یا زندان رفتند یا زنده زنده اره شدند و آن همه از قدرتمندان شکنجه کشیدند؛ این است که امروز دنیا زیر پرچم معارف انبیا علیهم السلام است و هر جای دنیا که شما بروید، میبینید که معارف انبیا مطرح است و همه ی اخلاقیات خوب و این همه نامهای زیبا، مثل عدالت و صلح و... بخاطر تعلیمات انبیاست. راز همه ی اینها، خسته نشدن و از میدان در نرفتن است. در دوران امام حسین علیه السلام و آن بخش از تاریخ اسلام که اینقدر فاجعه آفرینی شده است؛ این اصل وجود نداشت؛ بخاطر اینکه آنها با هم پیوند و ارتباط نداشتند و زود احساس شکست میکردند و زود خسته میشدند و میدان را خالی میکردند؛ در نتیجه دشمن هم جلو می آمد.(بیانات در جمع فرماندهان، مسئولان و پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی و جمعی از جانبازان انقلاب اسلامی به مناسبت روز پاسدار 5/10/1374)