فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

هزینه و سرمایه گذاری دشمن در ضربه زدن به انتخابات

ملت عزیز ما، خوشبختانه بر اثر بی اعتنایی به رادیوها و بوقهای بیگانه، چندان سر و کاری با تبلیغات دشمن ندارد. ولی ما و کسانی که دست اندرکار هستند، به طور روشن میدیدیم که دشمن برای اینکه شاید بتواند انقلاب اسلامی را از انتخابات عمومی با شرکت قشر عظیمی از مردم، محروم کند، یقه درانی میکند. از دو ماه پیش از انتخابات، یا شاید هم بیشتر، شروع کردند به انواع و اقسام تبلیغات مستقیم و غیر مستقیم و استفاده از هر کس و ناکس من جمله از فراریها و تفاله های رژیم گذشته و ضد انقلاب بی آبرو و بی حیثیت تا شاید بتوانند از هر طریقی که شده است، به انتخابات ضربه وارد کنند. در روز انتخابات، اینها دیدند که در ایران چه خبر است. با وجود اینکه فصل امتحانات مدارس و فصل کشاورزی است، در عین حال، دیدند که مردم پای صندوقهای رای جمع شدند و قریب به هفده میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند که از اول انقلاب تا به حال آنطور که آمار نشان میدهد در هیچ انتخابات ریاست جمهوری، مردم به این تعداد شرکت نکرده بودند. بدیهی است که دشمن از این ضربه، به شدت پریشان و آشفته شد.(بیانات در جمع علما، طلاب و روحانیون، در آستانه ی ماه محرم 26/3/1372)
* * *
چرا دشمن اینقدر هزینه و اصرار میکند که انتخابات ریاست جمهوری را خلوت کند؟ آیا از این تلاش مذبوحانه ی دشمن، نباید فهمید که حضور در سر صندوقهای رأی و انتخابات، مشت محکمی به دهان آنهاست؟ آیا از این ترفند محکوم به شکست، نباید فهمید که دشمن از حضور مردم در صحنه ناراضی است؟ این خود، راه بسیار روشن و تعیین کننده ای است.(بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 14/3/1372)

تلاش دشمن برای خدشه دار کردن نظام قانونی

سیره امام بزرگوار فقط بیان شخصیت یک انسان نیست؛ بلکه راهنمای عمل همه ی ملت ایران و مسلمانان جهان است؛ راهنمای عمل همه ی کسانی است که میخواهند در سایه ی اسلام، برای خود زندگی شایسته ی انسانی فراهم کنند. البته ملت ایران بیش از دیگران مخاطب این سخنان است؛ زیرا بار امانتی که بر دوش ماست. یعنی حفظ دستاورد عظیم این انقلاب- یک ویژگی برای ملت ایران است. با حفاظت از این ذخیره ی عظیم، باید شکر این نعمت را بگزاریم. این بعد از شخصیت امام عبارت است از اینکه امام در ساخت و مهندسی نظام جمهوری اسلامی، همه ی عناصر و اجزایی را که میتوانست این نظام را استوار و ماندگار کند، مورد ملاحظه قرار داد و با مهارت تمام این عناصر اصلی را در درون این بنای شامخ و مستحکم کار گذاشت. این عناصر اصلی عبارت است از اسلام، مردم، قانونگرایی و دشمن ستیزی. امام بزرگوار در بنای نظام شامخی که به جای رژیم پوسیده ی سلطنتی در ایران بر سر کار آورد، این عناصر و اجزا را با دقت تمام کار گذاشت؛ در عمل خود به آنها پایبند و متعهد ماند و در پیام و بیان و تعالیم خود بر آنها پافشاری کرد. امروز هم مثل بیست و دو سال گذشته، همه ی کسانی که وجود نظام اسلامی را با منافع نامشروع خودشان ناسازگار میبینند و با آن دشمنی میکنند، بیش از همه با همین چهار عنصر مقابله میکنند. عمده ی تلاش آنها این است که یا عنصر اسلامیت را از نظام بگیرند؛ یا تکیه بر مردم را با همان معنای وسیع و بدیعی که امام به آن توجه داشت. از نظام سلب کنند؛ یا در بنای قانونی نظام خدشه کنند؛ یا هشیاری و بیداری دائمی در مقابل دشمن را از نظام بگیرند و بیداری را به خواب آلودگی و غفلت تبدیل کنند. لذا برای ما این چهار عنصر اهمیت پیدا میکند.(بیانات در اجتماع زائران حرم امام خمینی (ره) 14/3/1380)

تبلیغات دشمن در تضعیف انتخابات

تبلیغات دشمن کوچکتر و ناتوانتر از آن است که حقایق را با این عظمت بتواند پوشیده نگه دارد. لكن ملت ما، باید امکان سوء استفاده های تبلیغاتی را به دست دشمنان ندهد. دشمنان میخواهند ما در انتخابات شرکت نکنیم؛ دشمنان میخواهند که ما انتخاباتمان چشمگیر نباشد؛ دشمنان میخواهند چنین وانمود کنند که ملت، رغبتی به انتخابات و به کارهای مربوط به مجلس و مسائل اساسی نظام ندارد. شما باید این را تخطئه کنید و باید شرکت کنید.(مصاحبه در پایان بازدید از پنجمین نمایشگاه بین اللملی کتاب تهران 17/2/1371)