فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

شایعه پراکنی از راههای نفوذ دشمن

از راههایی که دشمن امروز سعی میکند در میان مردم ما نفوذ پیدا کند، شایعه پراکنی است. از زمان پیروزی انقلاب تا امروز، هرجا توانستند، شایعه پراکنی کردند. هدفشان این است که دل مردم را بلرزانند و امید آنها را از بین ببرند. یک ملت با امید میتواند به پیش برود. یک سرباز در جبهه ی جنگ، فقط با امید میتواند بجنگد. اگر امید را از او گرفتند، همه چیز را از او گرفته اند. اگر کسی به این تبلیغاتی که دشمنان از راههای مختلف القا میکنند، گوش کند، به نظرش میرسد که در ایران همه چیز در سراشیب سقوط است! انگاری میخواهند همه ی امیدها را پایان یافته وانمود و قلمداد کنند. اف بر این دشمنان خبیث! این ملت پرجوش و پرشور، این ملت جوان و شاداب- که انقلاب، این ملت را جوان کرد - این ملت با فرهنگ و با ایمان، این ملتی که در طول دوازده سال بر این همه مشکلات فائق آمد، آیا جایی برای ناامیدی دارد؟ امید از خداست. « لَا تَیْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ»(34)- یأس از شیطان است. باید آحاد مردم بدانند، آینده ای که در انتظار این ملت است، به مراتب از سالهای گذشته بهتر و شیرینتر خواهد بود. به فضل پروردگار، در سایه ی پایمردی ملت و تلاش و توان شما مردم، هیچ چیزی نشدنی نیست. آنها میخواهند این ملت را ناامید کنند، تا کارها را متوقف نمایند.(بیانات در اجتماع بزرگ مردم خرم آباد30/5/1370)

تبلیغات سوء دشمن روی ظواهر اسلامی
حفظ آثار و شعائر و ظواهر و نمای اسلامی جامعه خیلی مهم است. دشمنان سعی میکنند که این حرفها را بمباران تبلیغاتی کنند؛ لیكن گوش به حرف دشمن ندهید. دشمن، دشمن است. ظواهر اسلامی جامعه باید حفظ بشود. این جامعه، جامعه ی اسلامی نمونه است. زنان باید مواظب باشند. مردان باید مواظب باشند. کسانی که مأموریت دارند، بیشتر باید مواظب باشند. کسانی که در لباس انقلابند - مثل روحانیون و دیگر کسانی که لباسهای وابسته به انقلاب را دارند - بیشتر از دیگران باید مواظب باشند. همه ی آحاد جامعه باید سعی کنند که صورت جامعه را یک صورت اسلامی قرار بدهند.(بیانات در دیدار با خانواده شهدا و جانبازان شهرهای مختلف، جمعی از مهاجران جنگ تحمیلی، کشاورزان و مسئولان هیاتهای هفت نفره واگذاری زمین 2/3/1369)

آگاهی به توطئه چینی دشمنان از پشت مرزها

امروز ما اطلاع داریم دشمنان نظام جمهوری اسلامی در پشت مرزهای ما در حال توطئه اند. ما میدانیم کُردها در آن سوی مرز هم خودشان را ایرانی میدانند. ما میدانیم در بین برادران کُرد ما در آن سوی مرز هم، دوستان نظام اسلامی و انقلاب اسلامی کم نیستند؛ شاید بشود گفت اکثریتند. جوانان مؤمن ما در دوران جنگ تحمیلی از توان و هوشیاری برادران کرد ما در آن سوی مرز بهره های فراوان بردند. امروز هم که آنها می آیند به ایران - مسافرت میکنند و همیشه گفتگو میکنند- از عظمت قیام ایرانی و اعتمادی که آنها همیشه داشتند، یاد میکنند. این را ما میدانیم؛ اما معنای این سخن این نیست که دشمن از نفوذ، از توطئه، از رخنه غافل باشد. آنجا مشغول کارند، مشغول تلاشند؛ با توطئه، با ایجاد اختلاف، با به کار گرفتن شیوه های نامردانه، سعیشان این است که هر وقت توانستند، ضربه بزنند. این هوشیاری میطلبد. این هوشیاری و آمادگی که من با شما مطرح میکنم، صرفا آمادگی نظامی نیست؛ آمادگی روحی. دشمن ممکن است از لحاظ نظامی هم نتواند کار کند، امیدی هم نداشته باشد، اما از لحاظ فرهنگی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ امنیتی، از جاسوس پروری، از رخنه در اعتقادات و ایمان راسخ مردان و زنان مؤمن این مرز و بوم ممکن است بخواهد وسیله ای برای رسیدن به اهداف شوم خودش پیدا کند. این، امنیت ما را تهدید میکند. امنیت در کشور و در هر منطقه، اساس پیشرفت است. برخی از فرصتهای کار در این استان و استانهای همجوار در مناطق غرب و شمال غرب کشور بخاطر ناامنی ای که عوامل و ایادی مزدور دشمن در طول سالهای اول بر این منطقه حاکم کردند، از دست رفت. درست است که مردم کُرد جانانه دفاع کردند، لیكن این نیرویی که صرف دفاع نظامی در این منطقه شد، میتوانست صرف تلاش عمرانی شود. اگر این میبود، منطقه امروز جلوتر از این بود که هست.(بیانات در دیدار سران و معتمدان عشایر کردستان 24/2/1388)

تلاش دشمنان علیه بیداری اسلامی

دشمن شماره ی یک این بیداری و گرایش اسلامی و این آزادیخواهی، قدرتهای استکباری اند. علت هم معلوم است؛ چون اسلام با سلطه مخالف است؛ با وابستگی ملتها به قدرتهای بیگانه مخالف است؛ با عقب ماندگی علمی و عملی_ که بر کشورهای اسلامی سالیان متمادی تحمیل کردند- مخالف است؛ با تقلید محض ملتها و کورکورانه به دیگران نگاه کردن مخالف است. اینها همه درست نقطه ی مقابل سیاستهای استعماری و استکباری است که در طول دویست سال یا بیشتر، از طرف مستکبران و غربیها بر دنیای اسلام اعمال شده؛ امروز هم برای این منطقه، پیش خودشان منافعی تعریف کرده اند. بیداری اسلام، درست نقطه ی مقابل خواسته های آنهاست؛ لذا با همه ی وجود با آن مخالفند و مخالفت سیاسی و تبلیغاتی میکنند. امروز همه ی شگردهای تبلیغاتی را دارند علیه اسلام اعمال میکنند. شما نگاه کنید ببینید کاری که دولتهای غربی علیه مسلمانان و علیه اسلام میکنند - چه در آمریکا و چه در اروپا۔ چقدر پیچیده و گسترده است. تمام ابزارهای هنری در اختیار آنها، در خدمت این هدف پلید است. دشمنی را در اعلى درجه ی ممکن با آمیخته ای از فعالیتهای فرهنگی و امنیتی و سیاسی و نظامی، علیه اسلام به کار بردند؛ این هم یک واقعیت روشن و مسلم است. مظهر این بیداری اسلامی کسانی نیستند که امروز چهره ی تروریسم را در دنیای اسلام دارند نشان میدهند. کسانی که در عراق این جنایتها را میکنند؛ کسانی که در دنیای اسلام، به نام اسلام علیه مسلمانها فعالیت میکنند؛ کسانی که مهمترین وظیفه ی خود را ایجاد اختلاف بین مسلمانها -تحت عنوان شیعه و سنی، تحت عنوان قومگرایی- قرار میدهند؛ اینها نمیتوانند به هیچ وجه نمایشگر و نماد بیداری اسلامی باشند؛ این را خود مستکبران هم میدانند. همان کسانی که سعی میکنند اسلام را در چهره ی گروههای متحجر و دهشت افکن به دنیای غرب معرفی کنند، میدانند که واقعیت غیر از این است. اسلامی که امروز بیداری آن را دنیای اسلام دارد احساس میکند، اسلام فکر و اندیشه و تعمق و حرف نو است؛ اسلام ارائه ی راه حلهای زندگی برای گشودن گرههای زندگی بشریت است؛ نه اسلام متحجر، نه اسلام چشم بسته و نه اسلام دور از هرگونه آزادفکری این را مستکبران میفهمند.(بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام به مناسب روز مبعث 11/6/1384)