فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

وادار کردن ارزشهای غیراسلامی از برنامه های دشمن

یکی از کارهای استعمارگران در جوامع اسلامی، این بوده است خواسته اند کاری کنند که مردم مسلمان، در هر طبقه و رتبه ای از اهمیت و مسئولیت در زندگی و جامعه، خودشان را به ارزشهای غیر اسلامی نزدیکتر کنند. یعنی لباسشان مثل لباس آنها، رفتارشان مثل رفتار آنها، بینش شان مثل بینش آنها و اعمالشان هم مثل اعمال آنها باشد. در واقع، ارزشهای آنها را ارزش بشمارند، ضد ارزشهای آنها را ضد ارزش به حساب آورند و از اسلام یادشان نیاید. سعی کردند این کار را بکنند. متأسفانه، آنها در اکثر مناطق اسلامی، در طول سالهای استعمار و ورود فرهنگ استعماری به کشورهای اسلامی، موفق هم شدند. لباسها را عوض کردند، رفتارها را عوض کردند، آداب زندگی را عوض کردند، بینشها را عوض کردند و مسلمانان را از اسلام دور، و به آنچه ضد اسلام و غیر اسلام است، نزدیک نمودند. امروز هم که ملت ایران اصرار دارد و پافشاری میکند بر اینکه مواضع اسلامی، ارزش اسلامی و فرهنگ اسلامی را در رفتار خود، در حرکات خود، در لباس خود، در برخورد جهانی خود و در گزینش دوست و دشمن خود رعایت کند، بیشترین حمله ها را برای همین میکنند.(بیانات در دیدار کارگزاران نظام، در روز «عید غدیر» 8/3/1373)

شایعه پراکنی از راههای نفوذ دشمن

از راههایی که دشمن امروز سعی میکند در میان مردم ما نفوذ پیدا کند، شایعه پراکنی است. از زمان پیروزی انقلاب تا امروز، هرجا توانستند، شایعه پراکنی کردند. هدفشان این است که دل مردم را بلرزانند و امید آنها را از بین ببرند. یک ملت با امید میتواند به پیش برود. یک سرباز در جبهه ی جنگ، فقط با امید میتواند بجنگد. اگر امید را از او گرفتند، همه چیز را از او گرفته اند. اگر کسی به این تبلیغاتی که دشمنان از راههای مختلف القا میکنند، گوش کند، به نظرش میرسد که در ایران همه چیز در سراشیب سقوط است! انگاری میخواهند همه ی امیدها را پایان یافته وانمود و قلمداد کنند. اف بر این دشمنان خبیث! این ملت پرجوش و پرشور، این ملت جوان و شاداب- که انقلاب، این ملت را جوان کرد - این ملت با فرهنگ و با ایمان، این ملتی که در طول دوازده سال بر این همه مشکلات فائق آمد، آیا جایی برای ناامیدی دارد؟ امید از خداست. « لَا تَیْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ»(34)- یأس از شیطان است. باید آحاد مردم بدانند، آینده ای که در انتظار این ملت است، به مراتب از سالهای گذشته بهتر و شیرینتر خواهد بود. به فضل پروردگار، در سایه ی پایمردی ملت و تلاش و توان شما مردم، هیچ چیزی نشدنی نیست. آنها میخواهند این ملت را ناامید کنند، تا کارها را متوقف نمایند.(بیانات در اجتماع بزرگ مردم خرم آباد30/5/1370)

تبلیغات سوء دشمن روی ظواهر اسلامی
حفظ آثار و شعائر و ظواهر و نمای اسلامی جامعه خیلی مهم است. دشمنان سعی میکنند که این حرفها را بمباران تبلیغاتی کنند؛ لیكن گوش به حرف دشمن ندهید. دشمن، دشمن است. ظواهر اسلامی جامعه باید حفظ بشود. این جامعه، جامعه ی اسلامی نمونه است. زنان باید مواظب باشند. مردان باید مواظب باشند. کسانی که مأموریت دارند، بیشتر باید مواظب باشند. کسانی که در لباس انقلابند - مثل روحانیون و دیگر کسانی که لباسهای وابسته به انقلاب را دارند - بیشتر از دیگران باید مواظب باشند. همه ی آحاد جامعه باید سعی کنند که صورت جامعه را یک صورت اسلامی قرار بدهند.(بیانات در دیدار با خانواده شهدا و جانبازان شهرهای مختلف، جمعی از مهاجران جنگ تحمیلی، کشاورزان و مسئولان هیاتهای هفت نفره واگذاری زمین 2/3/1369)

آگاهی به توطئه چینی دشمنان از پشت مرزها

امروز ما اطلاع داریم دشمنان نظام جمهوری اسلامی در پشت مرزهای ما در حال توطئه اند. ما میدانیم کُردها در آن سوی مرز هم خودشان را ایرانی میدانند. ما میدانیم در بین برادران کُرد ما در آن سوی مرز هم، دوستان نظام اسلامی و انقلاب اسلامی کم نیستند؛ شاید بشود گفت اکثریتند. جوانان مؤمن ما در دوران جنگ تحمیلی از توان و هوشیاری برادران کرد ما در آن سوی مرز بهره های فراوان بردند. امروز هم که آنها می آیند به ایران - مسافرت میکنند و همیشه گفتگو میکنند- از عظمت قیام ایرانی و اعتمادی که آنها همیشه داشتند، یاد میکنند. این را ما میدانیم؛ اما معنای این سخن این نیست که دشمن از نفوذ، از توطئه، از رخنه غافل باشد. آنجا مشغول کارند، مشغول تلاشند؛ با توطئه، با ایجاد اختلاف، با به کار گرفتن شیوه های نامردانه، سعیشان این است که هر وقت توانستند، ضربه بزنند. این هوشیاری میطلبد. این هوشیاری و آمادگی که من با شما مطرح میکنم، صرفا آمادگی نظامی نیست؛ آمادگی روحی. دشمن ممکن است از لحاظ نظامی هم نتواند کار کند، امیدی هم نداشته باشد، اما از لحاظ فرهنگی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ امنیتی، از جاسوس پروری، از رخنه در اعتقادات و ایمان راسخ مردان و زنان مؤمن این مرز و بوم ممکن است بخواهد وسیله ای برای رسیدن به اهداف شوم خودش پیدا کند. این، امنیت ما را تهدید میکند. امنیت در کشور و در هر منطقه، اساس پیشرفت است. برخی از فرصتهای کار در این استان و استانهای همجوار در مناطق غرب و شمال غرب کشور بخاطر ناامنی ای که عوامل و ایادی مزدور دشمن در طول سالهای اول بر این منطقه حاکم کردند، از دست رفت. درست است که مردم کُرد جانانه دفاع کردند، لیكن این نیرویی که صرف دفاع نظامی در این منطقه شد، میتوانست صرف تلاش عمرانی شود. اگر این میبود، منطقه امروز جلوتر از این بود که هست.(بیانات در دیدار سران و معتمدان عشایر کردستان 24/2/1388)