فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

اقتصاد از نقاط امید دشمنان در فلج کردن نظام اسلامی

به اعتقاد من امروز فوریترین کار این است که به مسائل اقتصادی و مسأله ی معیشت و در رأس همه مسأله ی اشتغال، با جدیت پرداخته شود. هیچکدام از اینها معضلات و گرههای کوری نیستند که دستهای توانا و فکرهای کارآمد، نتوانند آنها را حل کنند. همه ی اینها کارهای ممکن و روانی هستند؛ منتها تلاش، جدیت، ابتکار و پشتکار لازم است تا این کارها انجام گیرد. امروز اگر اندکی سستی و کوتاهی شود، دیر خواهد شد. فرصت کوتاه است؛ فرصتهای دولتها مثل برق میگذرد. چهار سال به سرعت گذشت، این چهار سال هم به سرعت خواهد گذشت. بنابراین باید اولویت را در نیازها جستجو کرد و با آگاهی و شتاب لازم و تدبیر مقتضی، آن نیازها را برآورده ساخت. امروز این امر لازمی است. شما اگر به تبلیغات جهانی - که بی گمان از مرکزیتهای حساب شده ی سیاسی و امنیتی هدایت میشود - نگاه کنید، میبینید یکی از نقاط امید دشمنان ما برای فلج کردن نظام اسلامی، همین مسألهی اقتصاد است. ما منابع ثروت و درآمد و نیروی کار فراوان و زمینه های متعددی برای شکوفایی اقتصادی داریم. ما میتوانیم بسیاری از کارها را انجام دهیم. ما میتوانیم چهره‌ی زشت فقر را از کشور بزداییم.(بیانات پس از مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای سید محمد خاتمی 11/5/1380)
***
مسئولین دولتی، دلسوز و کارآمدند. مردم هم به فضل پروردگار در صحنه اند. دشمن میخواهد در این کشور تورم باشد. برای همین، تومان ایرانی را جعل میکنند تا بتوانند پول این کشور را با همان روشها و فرمولهای اقتصادی که وجود دارد، بی ارزش کنند.(بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در صحن امام خمینی حرم حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام 3/1/1374)
***
اگر چشمان باانصاف، وضع کنونی کشور را هم نگاه کنند، این موضوع را تصدیق میکنند. امروز این ملت و این دولت و این کشوری که هشت سال جنگ را بر آن تحمیل و مسلط کردند؛ کارخانه هایش را خراب کردند؛ راههایش را نابود کردند؛ محاصره ی اقتصادی اش کردند؛ امکانات را از او باز گرفتند؛ هیچ دولتی هیچ کمکی به او نکرد و از داخل به وسیله کارهای سیاسی و تبلیغاتی هم انواع فشارها را بر آن وارد آوردند، برنامه های بازسازی و بخصوص کارهای زیربنایی را چنان دنبال میکند که ناظران هم به تحسین میپردازند. کسانی که می آیند و میبیند، هم برنامه و هم مجریان برنامه را تحسین میکنند. اگر فشار دشمن نبود؛ اگر دستهای خائن و تحریک شده ی دشمن نبود؛ اگر حضور تبلیغاتی و اقتصادی و سیاسی دشمن در پشت مرزهای ما نبود، وضع ما به مراتب بهتر از این بود و بسیاری از مشکلاتی که امروز از لحاظ اقتصادی در کشور هست، وجود نداشت.(بیانات در مراسم پنجمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 14/3/1373)

فصل هفتم: برنامه ریزیهای دشمن

حمله ی دشمن به مسلمات اسلامی و خدشه کردن چهره ی رسول اکرم صلی الله علیه و آله

دشمنان، «ولایت مطلقه» را به معنای «استبداد» گرفته اند؛ یعنی میل فقیه عادل به صورت دلبخواه. این معنا در دل خودش یک تناقض دارد: اگر عادل است، نمیتواند مستبد باشد؛ اگر مستبد است و بر اساس دلخواه عمل میکند، پس عادل نیست. دشمنان، این را ملتفت نمیشوند و این معنا را نمیفهمند. این نیست مساله ی «ولایت مطلقه» که فقیه هر کار دلش خواست، بكند؛ یک وقت یک چیزی به نظرش رسید که باید این کار انجام بگیرد، فورا انجام دهد؛ قضیه این نیست. قضیه این است که یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتواند در آنجایی که لازم است، مسیر را تصحیح و اصلاح کند، بنا را ترمیم کند. البته در اینجا هم خطری که وجود دارد - که باید از این خطر بر حذر بود۔ این است که ما تصور کنیم این انعطاف بایستی تحت تأثیر فشارهای بیرونی و تغییر در جهت انعطاف به قالبهای غربی باشد. سر قضیه ی قصاص به ما اعتراض میکنند و فشار می آورند، سر قضیه ی دیه به ما فشار می آورند، سر قضایای گوناگون در مسائل مختلف به ما فشار می آورند؛ لذا ما تسلیم شویم؛ انعطاف به این معنا باشد. نه، این انحراف است؛ این انعطاف نیست. باید توجه کنیم، همان آیه ی شریفه‌ی «و ان تطع اکثر من فی الارض» اینجا هم جاری است. نباید بخاطر اینکه رادیوهای بیگانه و تبلیغات خصمانه و اتاقهای فکر دشمن و کمربسته ی علیه نظام اسلامی، راجع به فلان حکم، راجع به فلان مبنا اعتراض میکنند، فریاد میکشند، ما بیاییم بگوییم حالا تجدیدنظر کنیم برای اینکه با دنیا هماهنگ شویم؛ نه، این خطاست، این انحراف است؛ به این انحراف نباید دچار شد.(بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 17/6/1390)
***
بعد از دوران قرون وسطی که در دنیای مغرب زمین و مسیحیت تهاجم تبلیغاتی وسیعی نسبت به شخصیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله انجام گرفت و دشمنان سوگندخورده ی اسلام فهمیدند که یکی از راههای مبارزه با اسلام این است که چهره ی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله را مخدوش بکنند و کارهای زیادی هم در این زمینه انجام گرفت، تا امروز که دشمن به نحو مستمر و با شیوه های مختلف، روی امحای شخصیت پیامبر از ذهنهای آزادگان عالم کار کرده است، مردم بسیاری در دنیا هستند که اگر پیامبر اسلام را به همان اندازه ای که مسلمانها میشناسند یا حتی کمتر از آن بشناسند- یعنی حقیقتا فقط شبحی از آن چهره ی منور بر دلهای آنان آشکار بشود - عقیده و گرایش آنها نسبت به اسلام و معنویت اسلامی تضمین خواهد شد. ما باید روی این مسأله کار کنیم.(بیانات در دیدار با میهمانان کنفراس وحدت اسلامی، روحانیون و مسئولان و ائمه جمعه و برادران اهل تسنن و تشیع استانهای کردستان و کرمانشاه و جمعی از اقشار مختلف مردم 24/7/1368)