فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

حاکم کردن یأس در دلها

کاری که دشمن میخواهد بکند، این است که یأس را بر دلها حاکم کند و هرکس به گونه ای مأیوس باشد؛ دانشجو یک طور، دانش آموز یک طور، کارگر یک طور، روحانی یک طور، کاسب یک طور، اداری یک طور، مسئول دولتی یک طور، مسئول بلند پایه یک طور. هرکدام روشهایی دارند؛ ما از نزدیک میبینیم. روشهایی دارند که حتی برخی از مسئولان بلندپایه را هم در یک کشور مأیوس کنند. ما مسئولانی را از کشورهای دیگر میبینیم که گاهی با ما صحبت میکنند، دلشان پر از یأس است. واقعا آدم مأیوس چه کار میتواند بکند؟ ما سعی کردیم یاس را از دلهای آنها بیرون بکشیم و به جایش امید تزریق کنیم. بحمدالله ملت ما، ملت امیدوار و بانشاطی است. در مردم امید را تزریق کنید.(بیانات در دیدار با علما و روحانیون در آستانه ماه مبارک رمضان 3/10/1376)

سعی دشمن بر تبدیل کردن مایه های تردید بر امید

دشمنان ما؛ دشمنان انقلاب، دشمنان نظام جمهوری اسلامی، چند خط را دارند دنبال میکنند که این در تبلیغاتشان و در کاری که انجام میدهند، واضح هم هست؛ اینها چیزهای پوشیده و پنهانی نیست؛ باید در ذهن خودمان اینها را جمع بندی کنیم:
یکی این است که نشانه های امید را مخدوش کنند؛ مورد خدشه قرار بدهند، که از جمله همین انتخابات بود. حضور هشتاد و پنج درصدی مردم، یک چیز امیدبخشی است، یک چیز مهمی است؛ همانطور که عرض کردیم، سی سال بعد از یک انقلاب، مردم کشور بیایند به نظام برآمده ی این انقلاب یک چنین آراء وسیعی را تقدیم بکنند، این جز اعتماد به این نظام و دل بستن به این نظام، معنای دیگری ندارد، و این اتفاق افتاد. یا رئیس جمهوری را با این رای بالا انتخاب بکنند، این یک چیز بی سابقه است. این اتفاق افتاد؛ این کار در کشور شد. این خیلی نقطه ی قوت مهمی است. سعی شد این نقطه قوت را تبدیل کنند به نقطه ی ضعف؛ این مایه ی امید را تبدیل کنند به مایه‌ی تردید، مایه ی یاس. این کار خصمانه ای است. در کشور، مایه های امید فراوان است؛ زیرساختهای کشور، امروز زیرساختهای بسیار مستحکمی است؛ کارهای مهمی در طول این سالها انجام گرفته و امروز کشور آماده ی یک حرکت جهش وار به جلوست. یعنی همه ی این نقاط مثبت، این قله های برجسته ای که همه اش امید افزا هست، اینها را سعی میکنند در چشمها کمرنگ کنند. متقابلا نقاط ضعف کوچکی که حتما وجود دارد، بزرگ کنند یا نقاط ضعف را - نمیگوییم هم کوچک، نقاط ضعفی وجود دارد - بزرگنمایی کنند؛ چند برابر آنچه که هست، این نقاط ضعف را نشان بدهند؛ سیاه نمایی کنند؛ تلقیهای بدبینانه ی نسبت به نظام را گسترش بدهند. میبینید دیگر؛ به زور میخواهند این یأس را به جامعه القاء کنند. وقتی یأس وارد جامعه شد، جامعه از پویایی خواهد افتاد؛ افراد مبتكر، افراد نخبه، افراد جوان و پرنشاط منزوی میشوند، کناره گیری میکنند، دست و دلشان به کار نمیرود، مشارکتها کم میشود، پویایی جامعه از دست میرود. این یکی از خطوط کاری دشمن است؛ مرتبا القای بن بست کردن. شما اگر ببینید این تبلیغات رادیوها را۔ حالا امروز رادیوها دیگر نیست. یک وقتی میگفتیم دهها رادیو، امروز مسألهی هزارهاست؛ رادیو هست، تلویزیون هست، این وسائل اینترنتی هست - به طور دائم از مراکز مشخصی، مرتبا القای بن بست، القای بحران، القای سیاه بودن وضعیت میشود؛ هر مقداری که بگیرد، هر مقداری که مستمع و شنونده پیدا کند و باورپذیر باشد برای آنها دارند در این زمینه کار میکنند. این یکی از خطوط کاری دشمن است.(بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 2/7/1388)

تحریک مردم از راه واسطه ها

امام بزرگوار، مکرر میفرمود که گاهی دشمن با ده واسطه، یک نفر را تحریک میکند که حرفی بگوید، یا کاری را انجام دهد. اگر شما بخواهید دشمن را بشناسید، باید ده واسطه را طی کنید و بروید. دشمن انقلاب در ایران - یعنی ایادی استکبار جهانی - راحت میتوانند ده واسطه پیدا کنند و خودشان را در حوزه ی قم، به بیچاره ای برسانند و او را به حرفی، به گفته ای و به یک موضعگیری غلط و ناشیانه وادار کنند! آنقدر در کشور، ورشکستگان سیاسی، ضربت خورده های از انقلاب تودهنی خورده های از همین بسیج، ضربت خورده های از دادگاههای انقلاب، ساواکیهای قدیم و کسانی که امیدشان به این بود که نظام مزدور گذشته ی ظالم بماند و آنها از آن استفاده کنند و محروم ماندند، هستند که واسطه بشوند تا آن ده واسطه را درست کنند و خبر غلط و حرف دروغی را به فلان آدم بیچاره و مفلوک بدهند و او خیال کند که اوضاع و احوال به صورتی است که باید حالا حرفی زد؛ خودش و دیگران و زن و بچه ی خود را به بلا بیندازد!(بیانات در جمع بسیجیان به مناسبت هفته ی بسیج 5/9/1376)