فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

سازندگی کشور؛ نقطه ی هدف دشمن

نقطه ای که دشمن به آن چشم دوخته، این است که ایران اسلامی نتواند به طور شایسته، سازندگی کشور را انجام بدهد. این هم مایه ی امید دشمنان است. آنها مایلند که دولت جمهوری اسلامی نتواند در داخل کشور سازندگی را پیش ببرد، وضع زندگی مردم را سروسامان بدهد، تولید داخلی را افزایش بدهد، اتکای به خارج از کشور را کم کند و مردمان پابرهنه و مستضعف و فقیر را به سروسامان زندگی لازم اسلامی برساند. آنها میخواهند دولت اسلامی، توفیق این وظایف بزرگ را به دست نیاورد و نتواند این کارها را انجام بدهد. به این آرزو، چشم دوخته اند. اگر کشور اسلامی، با همت شما مردم و با پیوند مستحکمی که بحمدالله بین شما و دولت هست، به وضع درخشانی نائل بیاید، استعمار، امریکا، دشمنان دلباخته ی ساده لوحی که چشم به دهان آنها دوخته اند و بعضی از گروهکها و جریانهای داخلی، خلع سلاح خواهند شد.( بیانات در مراسم اولین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) 14/3/1369)

مرعوب کردن افراد از کارهای دشمن

دشمن، بعضی کسان را مرعوب میکند؛ به بعضی افراد تحلیل غلط از وضع کشور میدهد؛ بعضی افراد را وابستهی به خود میکند که اینها علاجی ندارند جز اینکه کار دشمن را بکنند و حرف او را بزنند. بعضی کسان را تشویق میکند که به طبل بی خیالی بزنند و پی شهوات و کیف کردن بروند؛ بخصوص در جاهایی که امید بیشتری به آنهاست. دنبال آرمانها نرفتن، ارادهی اصلاح را در دل از بین بردن و بی نظمی کردن، از کارهای دشمن است.( بیانات در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاههای استان زنجان 22/7/1382)

فراموش کردن یاد شهدا؛ هدف دشمن

ما آن احساس افتخاری را که نام شهید و یاد شهید به ما میدهد، حفظ کنیم. همچنانی که به دلاوری مردان بزرگ صدر اسلام افتخار میکنیم، به دلاوری این مردان بزرگ دوران خودمان افتخار کنیم. دشمن این را نمیخواهد. دشمن میخواهد یاد شهیدان فراموش شود. دشمن میخواهد خاطره ی این مجاهدتها و بزرگمردیها در حافظه ی این ملت نماند. درست نقطه ی مقابل این، همه باید حرکت کنند. یاد شهیدان را برجسته کنید، زنده کنید، خاطره ی آنها را حفظ کنید.( بیانات در دیدار خانواده شهدا و ایثارگران کردستان 22/2/1388)