فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

در هم شکستن مقاومت ملی، خواست دشمن

ملت ایران، به فضل پروردگار در مقابل همه ی فشارها و تهدیدهای دشمنان مقاومت کرده است؛ آن هم مقاومتی بسیار باعظمت و باشکوه. همین مقاومت شماست که ملتهای دیگر را امیدوار نگه داشته است. دشمن میخواهد این مقاومت را در هم بشکند. اینکه میبینید سردمداران استکبار جهانی، پیوسته شعار میدهند «ما مایلیم با ایران روابط داشته باشیم، اظهاراتی ریاکارانه و خلاف حقیقت است. معنای واقعی این اظهارات و شعارها، محبت به ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی نیست به معنای قبول کردن اشتباهات گذشته شان نیست. به معنای تعهد نسبت به آینده -که بعد از این به ملت ایران زورگویی نکنند - نیست. این یک نوع فریب است. به ظاهر میگویند «ما آماده ایم روابط برقرار کنیم» و متعاقب آن عنوان میکنند «مشروط بر اینکه ایران از حرفهای افراطی خود صرفنظر کند.» حرفهای افراطی ما چیست؟ یکی از حرفهای افراطی نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران، همین است که میگوییم «نمیخواهیم دولتهای استکباری در کار ما دخالت کنند.» این حرف، افراطی است؟! این حرف، به نظر سردمداران استكبار، حرفی نگفتنی است! میگویند چرا عنوان میکنید که «در کار ما دخالت نکنید»؟! در همین منطقه ی خاورمیانه و منطقه ی اسلامی خودمان، دولتهایی را میشناسیم که اگر بخواهند با دولتی دیگر رابطه برقرار کنند، از آمریکا اجازه میگیرند! به آمریکا میگویند: شما اجازه میدهید ما با فلان دولت، رابطه داشته باشیم؟ این را خودشان میگویند. حیا نمیکنند و خجالت هم نمیکشند!( بیانات در صحن «آستان قدس رضوی» 1/1/1373)

اتحاد؛ نقطه ی هدف دشمن

دشمنان ملت ایران برای ضربه زدن به این ملت، یکی از راههایی که پیدا کرده اند، ایجاد اختلاف میان آحاد ملت مسلمان است؛ کما اینکه در دنیای اسلام و در امت اسلامی هم همین سیاست را دنبال کرده اند. از اول پیروزی انقلاب سعی کردند کشورهای مسلمان همسایه ی ما را -از جمله کشورهای همسایه ی در خلیج فارس را- از جمهوری اسلامی و از انقلاب اسلامی بترسانند؛ متأسفانه در مواردی هم موفق شدند؛ در حالی که جمهوری اسلامی، دست برادری به سوی همه ی ملتهای مسلمان و همه ی دولتهای مسلمان دراز کرده بوده است و دراز میکند. جمهوری اسلامی از بن دندان معتقد به اتحاد اسلامی است؛ اتحاد اسلامی به معنای همدلی ملتها و همکاری دولتهاست. ملتها بحمدالله با هم همدلند اختلافات طائفي و فرقه ای و مذهبی نمیتواند میان ملتها شکاف ایجاد کند، مگر به وسوسه ی دشمن. اما دولتها را متأسفانه دست سیاست میتواند به این طرف و آن طرف بکشاند. ما امروز هم اعلام میکنیم: کشورهای همسایه برادران ما هستند؛ دست دوستی و برادری ما به سوی این کشورها دراز است. به آنها هیچ نیازی نداریم؛ این برادری، از روی نیاز نیست. ملت ایران ثابت کرده است که با توکل به خدا و با اعتماد به نفس بر مشکلات فائق می آید، اما ما اختلاف را بر خلاف مصلحت دنیای اسلام میدانیم؛ لذا دست دوستی به سوی همه ی کشورها دراز کرده ایم. خوشبختانه امروز علی رغم تلاش دشمنان دنیای اسلام و علی رغم تلاش دستگاههای جاسوسی آمریکا و صهیونیستی -که دائم مشغول فتنه انگیزی هستند- و به کوری چشم آنها، روابط دولت جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه- کشورهای عربی، کشورهای غیر عربی۔ سالم و خوب و برادرانه است؛ و این باید روز به روز تقویت شود.( بیانات در دیدار عمومی با مردم لار 19/2/1387)

مسائل اقتصادی؛ نقطه ی هدف و امید دشمن برای فلج کردن نظام اسلامی

امروز دشمن چشمش به نقطه ی حساس اقتصادی است تا بلکه بتوانند این کشور را از لحاظ اقتصادی دچار اختلال کنند. هرچه میتوانند اختلال ایجاد کنند و هرچه هم نمیتوانند، در تبلیغاتشان وانمود کنند که اختلال هست! این کاری است که امروز در تبلیغات دشمنان ما، با قدرت و به شکلهای مختلف انجام میگیرد. راه مقابله هم انضباط مالی و صرفه جویی و نگاه پرهیز گرانه ی به مصرف گرایی است. من این را میخواهم به مردم عزیزمان تأکید کنم: مصرف گرایی به صورت اسراف یکی از بیماریهای خطرناک هر ملتی است. ما یک خرده به این مصرف گرایی افراطی دچار هستیم. یکی از نمونه هایش را به مناسبت مشکل کم آبی - که چند استان کشور از جمله استان شما تاکنون مشکل کم آبی داشته اند که امیدواریم خدای متعال تفضل کند و باران رحمتش را شما نازل بکند- عرض بکنم؛ یکی از موارد اسراف، اسراف در آب است؛ نه فقط آبی که مصرف شرب در خانه ها میشود، نوع آبیاری کشاورزی ما هم یک نوع مسرفانه است و آب را هدر میدهیم. وظيفه ی مسئولین و دست اندرکاران این بخش است که به این مسأله به طور ویژه توجه کنند! پس به مساله ی اسراف- هم در مسأله ی آب و هم در مسائل دیگر- باید با اهمیت نگاه کنند.( بیانات در دیدار با مردم شیراز 11/2/1387)