فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

تحقیر جریان هنر و فرهنگ انقلاب از دسیسه های دشمن

من وقتی به تنوع ابزارهای دشمن نگاه میکنم، میفهمم چقدر این قضیه برای اینها اهمیت داشت! یکی از کارها این بود که جریان ادب و هنر و فرهنگ انقلابی را در کشور تحقیر کنند و به انزوا بکشانند. این یکی از کارهایشان بود. از جمله کارهای مهمی که انقلاب کرده، یکی این است که یک عده عنصر فرهنگی و ادیب و هنرمند و دارای اقتدار فرهنگی تربیت کرده و بحمدالله کم هم نیستند، شعرای زیادی به وجود آمدند؛ داستان نویسان زیادی به وجود آمدند؛ نویسندگان قلم زن دقیق فارسی نویس محکمی به وجود آمدند و بحمدالله هستند. از اول انقلاب تاکنون، سیزده سال گذشته است. شما نگاه کنید ببینید کدام سیزده سال در دوران عمر فرهنگی و تاریخی ما، توانسته است شخصیتهای درجه ی یک به وجود آورد؟ البته اینها تا شخصیت درجه ی یک بشوند، هنوز فاصله دارند؛ اما کسانی که شخصیت درجه ی یک بشوند، در این مجموعه ای که انقلاب پدید آورده، زیادند. مادر میهن ما، در دوران استبدادهای اواخر دوران پادشاهی، سترون و عقیم شده بود. حقیقتا آدمهای بزرگ، نویسندگان بزرگ، هنرمندان بزرگ، بخصوص در بعضی از رشته های هنری، پرورش پیدا نمیکردند. لکن امروز میبینیم در میان بچه های جوان ما، سینماگران خوب، نمایشنامه نویسان خوب، کارگردانان خوب، شعرای خوب و داستان نویسان خوب، زیادند. انقلاب است که این نیروها را آزاد کرد.( بیانات در دیدار وزیر، معاونین و روسای مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور21/5/1371)

حضور دشمن در پشت پرده ی فرهنگ و سیاست

حضور دشمن را در پشت پرده ی فرهنگ و سیاست جدی بگیرید. این یک واقعیت است و هر چه میگذرد، این حقیقت که دشمن در مقاصد پلید خود، امید زیادی به مقوله ی فرهنگ و مسائل سیاسی دارد، بیشتر واضح و آشکار میشود. نباید غافلانه و ساده لوحانه بعضی از پدیده ها را جدای از علت و بریده ی از عامل اصلی اش تلقی کرد و به این و آن نسبت داد. حقیقتا دشمنان میخواهند از فضای فرهنگی کشور علیه انقلاب، نظام و دولت استفاده کنند. باز مجددا تأکید میکنم: هم به مردم اطلاع رسانی کنید، خبر دهید و پیشرفتها را بگویید؛ هم اگر واقعا موانعی وجود دارد، آنها را هم شفاف با مردم در میان بگذارید. صرف اینکه ما بگوییم موانعی در کار هست، مردم را قانع نمیکند و آنها نمیپذیرند. اگر واقعا موانعی وجود دارد و کسانی هستند و جریانی موجود است که نمیگذارد شما کار کنید، این را شفاف و صریح به مردم بگویید. یا این است که حقیقتا معلوم میشود این شخص یا این افراد یک حرکت مجرمانه انجام میدهند و نمیگذارند مسئولان یا دولت کار کنند، که در این صورت باید به این جرم رسیدگی شود، یا این است که آن طرف هم منطقی دارد. بالاخره یا باید او را متقاعد کرد یا او شما را متقاعد کند. این را در معرض افکار عمومی بگذارید و صریح و روشن و شفاف با مردم در این زمینه ها صحبت کنید. به نظر من این به پیشرفت کار کمک میکند.( بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت، به مناسبت هفته دولت 4/6/1381)

اهداف گوناگون دشمن برای سلطه بر ملت ایران

اروپاییها وقتی خواستند اندلس را از مسلمانان پس بگیرند، اقدامی بلند مدت کردند. آن روز صهیونیستها نبودند؛ اما دشمنان اسلام و مراکز سیاسی، علیه اسلام فعال بودند. آنها به فاسد کردن جوانان پرداختند و در این راستا انگیزه های مختلف مسیحی، مذهبی یا سیاسی داشتند. یکی از کارها این بود که تاکستانهایی را وقف کردند تا شراب آنها را به طور مجانی در اختیار جوانان قرار دهند! جوانان را به سمت زنان و دختران خود سوق دادند تا آنها را به شهوات آلوده کنند! گذشت زمان راههای اصلی برای فاسد یا آباد کردن یک ملت را عوض نمیکند. امروز هم آنها همین کار را میکنند. البته دشمن هدفهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هم دارد. هدفهای اقتصادی اش معلوم است؛ برای آنها تسلط اقتصادی بر منطقه ی خاورمیانه حیاتی است. امروز در حال راه اندازی یک جنگ بزرگ در همسایگی ما و در کشور عراق هستند. همه ی دنیا میدانند که هدف آنها در درجه ی اول هدف اقتصادی است. تسلط بر اپک، نفت عراق و سلطه ی نهایی بر نفت خاورمیانه از جمله ی این اهداف است. اقتصاد، خدای امروز دنیای مادی است؛ خدای واجب الاطاعه ای که همه باید در مقابل او زانو بزنند و هر کاری برای به دست آوردن ثروت بکنند. این اقدامات برای بهبود اقتصاد بشر صورت نمیگیرد؛ بلکه در جهت پر کردن جیب کمپانیهای نفتی و تسلیحاتی و امثال آنها که مظهر فرعونیت و قارونیت هستند، صورت میپذیرد.( بیانات در دیدار جوانان استان سیستان و بلوچستان6/12/1381)
***
استکبار میخواست دولتها را با نظام جمهوری اسلامی دشمن کند. بعضی از دولتها هوشیارانه فهمیدند و نگذاشتند خواست استکبار عمل شود؛ اما بعضی از دولتها، بدون توجه در این دام استکباری غلتیدند. در سطوح ملتها هم مسأله ی اختلافات فرقه ای و اختلافات شیعه و سنی و اختلافات عقیدتی را مطرح کردند و افراد زیادی را واداشتند که با گرفتن مزد، علیه جمهوری اسلامی یا علیه تشیع یا علیه برخی از عقاید ملت مسلمان ایران، کتاب بنویسند و کتابهای زیادی نوشته شد. عده ای را هم وادار کردند با زبان خود آنها، که به این کتابها و به این اشکالها و دشنامها پاسخ دهند. متأسفانه هر دو طرف در این دام افتادند. عزیزان من! امروز در دنیای اسلام، مسأله این است.( بیانات در دیدار روسای سه قوه، کارگزاران نظام اسلامی و شخصیتهای خارجی شرکت کننده در کنفراس بین المللی وحدت اسلامی 13/5/1375)