فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

هدف گیری دشمن روی علم

رمز پیشرفت یک کشور، یعنی آن محور اصلی برای اقتدار یک کشور، پیشرفت همراه با اقتدار، علم است. آماج بسیاری از توطئه های امروزی که علیه جمهوری اسلامی هست، علم و اهل علم و دانشجویان علم و محیط علمی است؛ این را توجه داشته باشید. نگذارید این تیر طبق آن هدف گیری دشمن، به هدفی که آنها گرفته اند، اصابت کند. کار علمی را نگذارید متوقف بشود.( بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی کشور 6/8/1388)
* * *
هیچ چیز نباید موجب شود که در حرکت علمی آنها، اندک توقف و تعللی به وجود آید. دشمن این را میخواهد. نباید بگذارید او به اهدافش برسد. علی رغم خواست دشمن، باید حرکت علمی در کشور شکوفا و امیدبخش و آینده نگر باشد.( بیانات در مراسم بیعت جمع کثیری از دانشجویان و دانشگاهیان 23/3/1368)
* * *
امروز، یکی از حساسیتهای استعمار و استکبار و آمریکا و صهیونیستهای طراح فساد در عالم عبارت است از اینکه نگذارند کشورهای برخوردار از نظام انقلابی، از لحاظ علمی پیشرفت کنند. این حساسیت، نسبت به کشور ما مضاعف است؛ چون حساسیتی که آنها نسبت به اسلام و انقلاب اسلامی دارند، نسبت به هیچ انقلاب دیگری نداشته و ندارند و نخواهند داشت. البته اگر در آینده، انقلاب غیر اسلامی ای تحقق پیدا کند، این حساسیت را نخواهند داشت. امروز، کسانی که میتوانند دانش را در این کشور رشد بدهند، باید احساس وظیفه ی مضاعف کنند؛ چون دشمن نمیخواهد بگذارد ما روی پای خودمان بایستیم. روی پای خود ایستادن، آن وقتی تحقق پیدا خواهد کرد که علم از درون خود ما بجوشد و ما دست گدایی به سمت دشمنانمان دراز نکنیم. استعدادهای خوب و برجسته، دانش آموزان تیزهوش و کسانی که میتوانند برای آینده ی کشور مفید باشند، بایستی خیلی احساس وظیفه و مسئولیت کنند. البته خیلی هم باید خوشحال باشند که علی رغم میل دشمنان، میتوانند برای کشور و ملتشان مفید و مؤثر باشند.( بیانات در دیدار با جمع کثیری از دانشگاهیان و طلاب حوزه های علمیه 29/9/1368)
* * *
عزیزان من! امروز کشور به نشاط شما، به نیروی شما، به ابتکار شما، به ایمان شما و به صفای شما به شدت نیازمند است. امروز جوانها باید خردمندی خودشان را، معرفت و دانش خودشان را، ایمان خودشان را، همبستگی و یکپارچگی خودشان را هرچه ممکن است، تقویت کنند؛ درست همان مناطقی که دشمن میخواهد تقویت نشود. دشمن میخواهد دانش ما پیشرفت نکند؛ دانشگاههای ما به جای درس خواندن، به کارهای دیگر بپردازند؛ ایمان نسل جوان تقویت نشود و جوان مؤمن تبدیل شود به جوان هوسران. دشمن میخواهد وحدت بین نیروهای ما نباشد و برادران تبدیل شوند به دشمنان. دشمن میخواهد ما صفا و نورانیت و معنویت نداشته باشیم و جوان ما به یک عنصر مادی و بی عاطفه تبدیل شود؛ این چیزی است که دشمن میخواهد. امروز همه وظیفه دارند مقابل این حرکت کنند.( بیانات در دیدار گروه کثیری از جوانان استان اردبیل 5/5/1379)

تلاش دشمن برای از بین بردن آرامش

از مدتی پیش احساس میشد که مراکز عمده ی دشمنی با ملت ما، در انتظار حوادثی در ایران هستند؛ در حرفهایشان این معنا روشن بود. در سال گذشته، رئیس سازمان جاسوسی کشور آمریکا در گزارشی که برای خودشان تهیه کرده بود و داد، اینطور گفت: در سال ۱۹۹۹ در ایران انتظار حوادثی را داریم که در این بیست سال گذشته - یعنی از اول انقلاب تاکنون- بی سابقه است! در واقع با این زبان، نشان میداد که از چیزهایی پشت پرده مطلع است. بعضی از این فراریهایی هم که با دشمن همکاری میکنند و به آمریکا پناهنده هستند، شبیه این حرفها را زدند. یکی از همین وابستگان فراری۔ آنطور که در خبرها آمده بود- گفته بود که ما سال آینده به ایران خواهیم رفت! این خوابهای خوش بی تعبیری که همیشه میبینند! پس معلوم بود که صهیونیستها، آمریکاییها و مراکز اصلی قدرت، در فکر حوادثی در ایران هستند و قرار است حوادثی اتفاق بیفتد.( بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران 8/5/1378)

ایجاد هرج و مرج، هدف دشمن

بی شک یکی از مهمترین هدفهای دشمن ایجاد هرج و مرج و آشفتگی و درگیری میان اقشار ملت است. با کمال هوشیاری از تحقق این خواسته ی دشمنان زبون و ابله و پلید، جلوگیری کنید.( پیام به مناسبت انتشار نامه ی آیت الله سیدجلال الدین طاهری امام جمعه اصفهان 20/4/1381)
* * *
دشمن میخواهد در کشور هرج و مرج شود؛ بی ایمانی باشد؛ بی اعتمادی به حکومت باشد و در سایه ی این هرج و مرج و اغتشاش، یک دیکتاتوری مثل دیکتاتوری رضاخان را سر کار بیاورد؛ همان چیزی که یک بار در اوایل این قرن در دوره رضاخان و یک بار هم در ۲۸ مرداد در ایران تجربه شد. ۲۸ مرداد هم همینطور شد؛ گروهی از ایادی داخلی آنها تبلیغات و جنجال و هیاهو راه انداختند و اغتشاشگران به خیابانها ریختند. به دنبال آن، کنار زدن روحانیت و ناامیدی مردم و آمدن آمریکا بود و دیکتاتوری سخت و سیاه دوران محمدرضا آغاز شد. امروز میخواهند آن کارها را بکنند.(5/5/1381)