فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

اهدف دشمن، مبارزه با اسلام و تزلزل پایه های ایمانی

هدف دشمنان جهانی - اعم از استکبار و در رأس آن آمریکا و دیگر خرده ریزهای دشمن- در هر نقطه ی عالم، در مخالفت با انقلاب ما این است که با «اسلام» مبارزه کنند. اینها با اسلام مخالفند؛ چون که اسلام را باعث کوتاه شدن دست غارتگران میدانند. با اسلام مخالفند. چون که اسلام را موجب بریده شدن پای سگهای ولگردی میدانند که به جان خزائن این کشور افتاده بودند. با اسلام مخالفند و آن را ضد حقوق بشر معرفی میکنند. هدفشان این است که اسلام را از چشمها بیندازند. این در حالی است که اسلام پرچمدار حقوق بشر است. حقوق بشر یعنی چه؟ آیا فلسطینیهایی که در این سرمای زمستان به وسیله ی صهیونیستهای خبیث، از خانه و کاشانه ی خود آواره شده اند، بشر نیستند؟ اینها حقوق ندارند؟ حقوق بشر درباره ی اینها صادق نیست؟ مگر برجسته ترین ماده ی منشور عمومی حقوق بشر- که این آقایان از آن دم میزنند- این نیست که هر کس در خانه ی خود آزاد است و حق انتخاب مسکن خود را دارد؟ پس چرا در خانه ی اینها وارد شدند و صاحبان آن را از درون خانه ی خودشان بیرون کردند؟! مگر فلسطین، خانه ی فلسطینیها نیست؟ این حقوق بشر است؟ فلسطینیها بشر نیستند؟ این جوانان مؤمن که جرمشان طرفداری از اسلام است، بشر نیستند؟ این مسلمانانی که در کشور بوسنی هرزگوین، از جانشان، از خانه شان، از میهنشان و از استقلالشان دفاع میکنند و اینطور زیر فشار قرار گرفته اند، بشر نیستند؟ اینها حقوق ندارند؟ کیست که امروز ترفند و دروغ خباثت آمیز مدعیان حقوق بشر را تشخیص ندهد و درک نکند؟ (بیانات در دیدار قشرهای مختلف مردم قم 19/10/1371)

هدف دشمن؛ تزلزل پایه های مستحکم ایمانی مردم

امروز تنها یک راه برای دشمن باقی مانده است . آن راه، عبارت است از محاصره ی تبلیغاتی. این تنها راهی است که دشمن میخواهد با همه ی توان و قوای خود، آن را آزمایش کند. البته تا الآن صدها رادیو و روزنامه و مجله و تلویزیون و وسایل گوناگون ارتباط علیه این انقلاب و مفاهیم این انقلاب در همه ی دنیا راه انداخته اند و داخل ایران هم گسترش داده اند. در این شکی نیست اما میخواهند همین را چند برابر کنند و میکنند و همین الآن مشغولند. هدف چیست؟ هدف این است که مردم را نسبت به این پایه ی مستحکم ایمانی متزلزل کنند؛ البته مهم هم هست.( بیانات در دیدار کارگران و معلمان در آستانه روز کارگر و روز معلم 9/2/1377)

فکر و پردازش تفكر اسلامی، هدف دشمن

انقلاب مانند هر حرکت اجتماعی عظیم ماندگار، احتیاج به سوخت دارد؛ این ماشین بدون سوخت متوقف میشود؛ سوخت فکری. روز به روز با توجه به تحولات جهانی، با توجه به حوادث جدید، سؤالها و ابهامهای تازه ای در ادامه ی این راه مطرح است. از طرفی، قبل از آنکه نوبت به عمل برسد، نوبت فکر و پردازش تفکر راهنماست و این، خاص آشنایان به مبانی اسلام است؛ و بدیهی است که دشمنان، همین نقطه را هم مثل بقیه ی نقاط حساس هدف میگیرند. بنابراین، فضلای برجسته ی حوزه، نباید گوششان بدهکار تلاش دشمن باشد و باید بدانند که فکر جدید، مفاهیم جدید و راههای نو، مدد فکری برای پیشرفت این حرکت است. امروز ما نسبت به اوایل انقلاب درباره ی مبانی نظام اسلامی، به برکت تلاش دین شناسان و عالمان- چه در دانشگاه، چه در حوزه -روشن بینیهای بیشتر و مفاهیم تازه تری را در اختیار داریم، که این پشتیبانی فکری باید ادامه پیدا کند. امروز چشم دنیا به شماست؛ حالیا! چشم جهانی نگران من و توست.( پیام به حجاج بیت الله الحرام 19/10/1384)