فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

همیشگی بودن تهدید دشمن علیه دنیای اسلام

کسی فکر نکند که از دنیای اسلام، تهدید و خطر برطرف شده است. درست است که ما در این سالها پیش رفتیم، مناطقی را در صحنه ی سیاسی تصرف کردیم، کارهای زیادی به برکت رهبریهای امام بزرگوارمان و پایمردی این ملّت انجام شد و ما امروز در دنیا نسبت به سالهای قبل، قویتر، قدرتمندتر و آبرومند تریم و ملّتهای عالم، قدرت و عظمت این ملّت را فهمیده اند و آن را تأیید کرده اند و ما دشمن را به میزان زیادی مأیوس کرده ایم؛ امّا تهدیدها تمام نشده است. (بیانات در دیدار با گروه کثیری از آزادگان، در اوّلین سالگرد آزادی و بازگشت به کشور 28/5/1370)
***
امروز علی رغم همه ی دشمنیها، همه ی خباثتها، همه ی لشکر کشیهای تبلیغاتی و سیاسی و امنیتی و اقتصادی و غیره که علیه ملّت ایران و نظام جمهوری اسلامی دارند انجام میدهند و در واقع دشمنیها با اسلام است و میخواهند از اسلام انتقام بگیرند، ما به توفیق الهی داریم پیش میرویم؛ آن هم با سرعتی بیش از سرعت متوقع و متعارف. ما داریم خیلی خوب به جلو حرکت میکنیم. اگر هیچ دلیل دیگری بر این وجود نداشته باشد، همین دلیل کافی است که دشمن متوجه و مترصد درصدد عکس العمل بربیاید؛ همین کارهایی که میبینید در تبلیغات و غیر تبلیغات و فشار اقتصادی و بهانه های گوناگون در دنیا مطرح میکنند. وقتی جبهه ی استکبار ـ که یک دشمن قوی پنجه ی مادّی است ـ اینجور وارد میدان میشود، خود این دلیل بر این است که شما دارید موفق میشوید؛ والا اگر شما بی اثر بودید، بی خاصیت بودید، عقب مانده بودید، پیشرفتی نداشتید، دشمن اصراری نداشت که اینجور با شما پنجه دربیندازد؛ دشمن میبیند که شما دارید جلو میروید. (بیانات در دیدار مسئولین اجرائی 28/7/1390)

منافع مادّی دشمن در جنگیدن

داستان تسلیحات و هزینه های نظامی، امروز در دنیا یکی از داستانهای غم انگیز بشریت است. امروز در دنیا کارخانه های اسلحه سازی انواع سلاحها را میسازند، برای اینکه این سلاحها فروش برود. در دنیا در جنگ ایجاد میکنند، انسانها را به جان هم می اندازند، دولتها را در مقابل هم قرار میدهند، ایجاد تهدید میکنند تا بتوانند فکر خائنانه و طمع خباثت آلود خودشان را تأمین و اشباع و ارضاء کنند. تا وقتی که ابر قدرتها سلسله جنبان مسائل جهانی هستند، جنگ در دنیا تمام نمیشود. جنگ برای آنها دارای منافع مادی است. این جنگ، جنگ در راه عدالت نیست. دروغ میگویند آمریکاییها و دیگران که میگویند ما جنگ میکنیم برای اینکه امنیت بدهیم؛ نه، درست عکس این است. هر جا حضور نظامی و حرکت نظامی دارند، موجب ناامنی و موجب بی عدالتی و موجب سخت کردن زندگی برای انسانها هستند. از وقتی که این ابزارهای مدرن در دنیا به وجود آمده است، انسانها دچار فشارند. در طول چهل و پنج سال ـ یعنی از بعد از جنگ جهانی دوم تا سال ۱۹۹۰ مسیحی ـ که به اصطلاح دوران «جنگ سرد» نامیده میشود، در گزارشهای رسمی بین المللی آمده است که فقط سه هفته در دنیا جنگ وجود نداشته است! در تمام این چهل و پنج سال، در گوشه و کنار دنیا جنگهایی وجود داشته است. این جنگها را کی به وجود می آورد؟ همان کسانی که تسلیحات را تولید میکنند. هزینه های نظامی قدرتهای بزرگ، امروز یکی از سرسام آورترین هزینه هاست. طبق آمارهای خودشان، در همین سال گذشته ی مسیحی، دولت آمریکا بیش از ششصد میلیارد دلار صرف هزینه های نظامی کرده است! این هزینه های نظامی را ما امروز در همسایگی خودمان داریم مشاهده میکنیم. این هزینه ها صرف افغانستان میشود، برای سرکوب ملّت مسلمان افغانستان؛ صرف عراق میشود، برای در قبضه نگه داشتن ملّت عراق؛ صرف کمک به رژیم خبیث صهیونیستی میشود، برای ملتهب نگه داشتن همیشگی خاورمیانه. امروز جهت قدرتهای فاسد این است. اسلام با اینها مبارزه میکند، با اینها مخالفت میکند. (بیانات در دیدار مسئولان نظام در روز عید مبعث 19/4/1389)

ترس عدّه ای از دشمنیها

عدّه ای نگاه میکنند به دشمنیها، دلشان را از دست میدهند؛ زهره شان آب میشود از اینکه میبینند دهانهای از خشم گشوده، علیه جمهوری اسلامی بدگویی میکنند، حرف میزنند. خوب، همه ی نظامهای عالم، همه ی حکومتهای عالم دشمنانی دارند و دوستانی؛ امروز هم اینجور است، در طول تاریخ هم اینجور بوده. هیچ حکومتی را شما پیدا نمیکنید که همه ی مردم در داخل آن حکومت و خارج آن حکومت با او خوب باشند یا همه با او بد باشند؛ نه، یک عده ای موافق دارند، یک عدّه ای مخالف. (بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 20/6/1388)