فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

کینه ی عمیق دشمنان نسبت به مسلمانان و جوامع اسلامی

در جهان اسلام آنچه امروز بروشنی به چشم میخورد، روش خصومت آمیز و جبهه گیری خشونت باری است که از سوی مراکز قدرت استکباری و عمدتاً از سوی آمریکا نسبت به مسلمانان عالم دیده میشود. البتّه گاهی سعی میکنند با روشها و شیوه های سطحی بگویند ما با مسلمانان مسأله ای نداریم؛ امّا این روشها فایده ای ندارد؛ چون در عمل و گفتار، بخصوص در یکی دو سال اخیر، بارها نشان داده اند که در دلشان کینه ی عمیقی نسبت به مسلمانان و جوامع اسلامی وجود دارد. امروز شاید در سطح دنیای اسلام هیچ کشور اسلامی ای را نشود پیدا کرد که از تحریکات و آسیبهای گوناگون آمریکا و قدرت استکباری محفوظ و مصون باشد. کشورهای عربی، حتی کشورهایی هم که سوابق دوستی سنتی با آمریکا دارند، امروز به انحاء مختلف زیر فشار و مورد آزارند. آنطور که از حرفهای مسئولان آمریکایی برمی آید ـ که در گفتارها و مصاحبه ها و در گوشه و کنار، این حرفها از آنها بروز میکند ـ هدفشان این است منطقه ای را که اتفاقاً دنیای اسلام در آن قرار دارد و از لحاظ سوق الجیشی و موقعیت جغرافیایی و همچنین از لحاظ منابع طبیعی ـ بخصوص نفت ـ بی نظیر و درجه یک است، از وجود مزاحمی به نام اسلام و فکر اسلامی و انگیزه های اسلامی بکلی خلاص کنند و آن را صددرصد در مشت و قبضه خود بگیرند. این مطالب، تحلیل نیست. البتّه یک روز ما همین مطالب را بعنوان تحلیل مطرح میکردیم و میگفتیم اینها با اسلام مخالفند؛ امّا امروز این مطالب در واقع خبرهایی است از آنچه وجود دارد و اتّفاق می افتد و به آن اقرار میکنند. علّت واقعی این دشمنی این است که امروز قدرت استکباری آمریکا با حرص روزافزونی درصدد توسعه ی قدرت و نفوذ خود است و همانطور که گفتیم منطقه ی خلیج فارس ـ به طور خاص ـ منطقه ی خاورمیانه و تقریباً عمده مناطق اسلامی و به یک معنا همه ی مناطق اسلامی جزو مناطقی است که اگر قدرت استکباری آمریکا توانست آنها را تحت نفوذ خود در آورد، از لحاظ نفت و گاز که در واقع رگ حیات دنیای صنعتی کنونی است. و از لحاظ موقعیت سیاسی و جغرافیایی، دیگر دردسری نخواهد داشت. (بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1/9/1381)

همیشگی بودن تهدید دشمن علیه دنیای اسلام

کسی فکر نکند که از دنیای اسلام، تهدید و خطر برطرف شده است. درست است که ما در این سالها پیش رفتیم، مناطقی را در صحنه ی سیاسی تصرف کردیم، کارهای زیادی به برکت رهبریهای امام بزرگوارمان و پایمردی این ملّت انجام شد و ما امروز در دنیا نسبت به سالهای قبل، قویتر، قدرتمندتر و آبرومند تریم و ملّتهای عالم، قدرت و عظمت این ملّت را فهمیده اند و آن را تأیید کرده اند و ما دشمن را به میزان زیادی مأیوس کرده ایم؛ امّا تهدیدها تمام نشده است. (بیانات در دیدار با گروه کثیری از آزادگان، در اوّلین سالگرد آزادی و بازگشت به کشور 28/5/1370)
***
امروز علی رغم همه ی دشمنیها، همه ی خباثتها، همه ی لشکر کشیهای تبلیغاتی و سیاسی و امنیتی و اقتصادی و غیره که علیه ملّت ایران و نظام جمهوری اسلامی دارند انجام میدهند و در واقع دشمنیها با اسلام است و میخواهند از اسلام انتقام بگیرند، ما به توفیق الهی داریم پیش میرویم؛ آن هم با سرعتی بیش از سرعت متوقع و متعارف. ما داریم خیلی خوب به جلو حرکت میکنیم. اگر هیچ دلیل دیگری بر این وجود نداشته باشد، همین دلیل کافی است که دشمن متوجه و مترصد درصدد عکس العمل بربیاید؛ همین کارهایی که میبینید در تبلیغات و غیر تبلیغات و فشار اقتصادی و بهانه های گوناگون در دنیا مطرح میکنند. وقتی جبهه ی استکبار ـ که یک دشمن قوی پنجه ی مادّی است ـ اینجور وارد میدان میشود، خود این دلیل بر این است که شما دارید موفق میشوید؛ والا اگر شما بی اثر بودید، بی خاصیت بودید، عقب مانده بودید، پیشرفتی نداشتید، دشمن اصراری نداشت که اینجور با شما پنجه دربیندازد؛ دشمن میبیند که شما دارید جلو میروید. (بیانات در دیدار مسئولین اجرائی 28/7/1390)

منافع مادّی دشمن در جنگیدن

داستان تسلیحات و هزینه های نظامی، امروز در دنیا یکی از داستانهای غم انگیز بشریت است. امروز در دنیا کارخانه های اسلحه سازی انواع سلاحها را میسازند، برای اینکه این سلاحها فروش برود. در دنیا در جنگ ایجاد میکنند، انسانها را به جان هم می اندازند، دولتها را در مقابل هم قرار میدهند، ایجاد تهدید میکنند تا بتوانند فکر خائنانه و طمع خباثت آلود خودشان را تأمین و اشباع و ارضاء کنند. تا وقتی که ابر قدرتها سلسله جنبان مسائل جهانی هستند، جنگ در دنیا تمام نمیشود. جنگ برای آنها دارای منافع مادی است. این جنگ، جنگ در راه عدالت نیست. دروغ میگویند آمریکاییها و دیگران که میگویند ما جنگ میکنیم برای اینکه امنیت بدهیم؛ نه، درست عکس این است. هر جا حضور نظامی و حرکت نظامی دارند، موجب ناامنی و موجب بی عدالتی و موجب سخت کردن زندگی برای انسانها هستند. از وقتی که این ابزارهای مدرن در دنیا به وجود آمده است، انسانها دچار فشارند. در طول چهل و پنج سال ـ یعنی از بعد از جنگ جهانی دوم تا سال ۱۹۹۰ مسیحی ـ که به اصطلاح دوران «جنگ سرد» نامیده میشود، در گزارشهای رسمی بین المللی آمده است که فقط سه هفته در دنیا جنگ وجود نداشته است! در تمام این چهل و پنج سال، در گوشه و کنار دنیا جنگهایی وجود داشته است. این جنگها را کی به وجود می آورد؟ همان کسانی که تسلیحات را تولید میکنند. هزینه های نظامی قدرتهای بزرگ، امروز یکی از سرسام آورترین هزینه هاست. طبق آمارهای خودشان، در همین سال گذشته ی مسیحی، دولت آمریکا بیش از ششصد میلیارد دلار صرف هزینه های نظامی کرده است! این هزینه های نظامی را ما امروز در همسایگی خودمان داریم مشاهده میکنیم. این هزینه ها صرف افغانستان میشود، برای سرکوب ملّت مسلمان افغانستان؛ صرف عراق میشود، برای در قبضه نگه داشتن ملّت عراق؛ صرف کمک به رژیم خبیث صهیونیستی میشود، برای ملتهب نگه داشتن همیشگی خاورمیانه. امروز جهت قدرتهای فاسد این است. اسلام با اینها مبارزه میکند، با اینها مخالفت میکند. (بیانات در دیدار مسئولان نظام در روز عید مبعث 19/4/1389)