فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

شقاوت دشمن؛ عکس العمل نسبت به بیداری ملّتها

شقاوتی که قدرتهای استکباری در این سالهای اخیر در نقاط مختلف عالم از خودشان نشان دادند، عکس العمل بیداری و شجاعت ملّتهاست. وقتی ملّتهای تحقیر شده، غبار تحقیر را از لباس خود میتکانند و احساس تحقیر را کناری می اندازند و سرپا بلند میشوند، قدرتهای تحقیر کننده مجبورند هوای خودشان را داشته باشند. ضربه بر آنها وارد خواهد آمد و وارد آمد و بیشتر از این هم می آید. در جوامع اسلامی، موج گرایش به اسلام انقلابی، یک موج زنده است؛ هیچ کارش هم نمیتوانند بکنند. البتّه، سرکوب و سختگیری میکنند، تهمت میزنند، رویشان اسم تروریست میگذارند، ولو هیچ ارتباطی هم با جمهوری اسلامی نداشته باشند؛ ولی برای اینکه دو طرف را بکوبانند، این ارتباط را ادعا میکنند. این کارها را دشمن میکند؛ امّا آن کاری را که نمیتواند بکند، از بین بردن این موج گرایش به اسلام انقلابی در میان ملّتهاست. این کار را نمیتوانند بکنند، نتوانستند و بعد از این هم نخواهند توانست انجام بدهند. (بیانات در دیدار با خانواده معظم شهدا و مفقودان و اسرا و جانبازان شهرهای رودبار، منجیل، ساوه، اراک، محمود آباد آمل و فریدون و خانواده های معظم شهدای وزارت اطلاعات 13/10/1368)
***
موضع ما در مقابل این حرکتهای مردمی روشن است: هر جا حرکت اسلامی است، مردمی است، ضد آمریکایی است، ما با این حرکت همراهیم؛ امّا اگر در جایی ببینیم با تحریک آمریکاییها، با تحریک صهیونیستها، یک حرکتی به راه افتاده است، با آن حرکت همراهی نمیکنیم. ما با حرکتهای ضد آمریکایی و ضد صهیونیست همراهیم. آنجایی که خود آمریکا و خود صهیونیستها وارد میدان می شوند تا یک رژیمی را ساقط کنند، تا یک کشوری را اشغال کنند، آنجا ما نقطه ی مقابل حرکت آمریکاییها قرار میگیریم. آمریکا نمیتواند به نفع ملتهای این منطقه فکری بکند و کاری بکند؛ هر کاری میکنند و هر کاری تا امروز کردند، بر علیه ملّتهای این منطقه بوده است. این موضع ماست. (بیانات در بیست و دوّمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 14/3/1390)

کینه ی عمیق دشمنان نسبت به مسلمانان و جوامع اسلامی

در جهان اسلام آنچه امروز بروشنی به چشم میخورد، روش خصومت آمیز و جبهه گیری خشونت باری است که از سوی مراکز قدرت استکباری و عمدتاً از سوی آمریکا نسبت به مسلمانان عالم دیده میشود. البتّه گاهی سعی میکنند با روشها و شیوه های سطحی بگویند ما با مسلمانان مسأله ای نداریم؛ امّا این روشها فایده ای ندارد؛ چون در عمل و گفتار، بخصوص در یکی دو سال اخیر، بارها نشان داده اند که در دلشان کینه ی عمیقی نسبت به مسلمانان و جوامع اسلامی وجود دارد. امروز شاید در سطح دنیای اسلام هیچ کشور اسلامی ای را نشود پیدا کرد که از تحریکات و آسیبهای گوناگون آمریکا و قدرت استکباری محفوظ و مصون باشد. کشورهای عربی، حتی کشورهایی هم که سوابق دوستی سنتی با آمریکا دارند، امروز به انحاء مختلف زیر فشار و مورد آزارند. آنطور که از حرفهای مسئولان آمریکایی برمی آید ـ که در گفتارها و مصاحبه ها و در گوشه و کنار، این حرفها از آنها بروز میکند ـ هدفشان این است منطقه ای را که اتفاقاً دنیای اسلام در آن قرار دارد و از لحاظ سوق الجیشی و موقعیت جغرافیایی و همچنین از لحاظ منابع طبیعی ـ بخصوص نفت ـ بی نظیر و درجه یک است، از وجود مزاحمی به نام اسلام و فکر اسلامی و انگیزه های اسلامی بکلی خلاص کنند و آن را صددرصد در مشت و قبضه خود بگیرند. این مطالب، تحلیل نیست. البتّه یک روز ما همین مطالب را بعنوان تحلیل مطرح میکردیم و میگفتیم اینها با اسلام مخالفند؛ امّا امروز این مطالب در واقع خبرهایی است از آنچه وجود دارد و اتّفاق می افتد و به آن اقرار میکنند. علّت واقعی این دشمنی این است که امروز قدرت استکباری آمریکا با حرص روزافزونی درصدد توسعه ی قدرت و نفوذ خود است و همانطور که گفتیم منطقه ی خلیج فارس ـ به طور خاص ـ منطقه ی خاورمیانه و تقریباً عمده مناطق اسلامی و به یک معنا همه ی مناطق اسلامی جزو مناطقی است که اگر قدرت استکباری آمریکا توانست آنها را تحت نفوذ خود در آورد، از لحاظ نفت و گاز که در واقع رگ حیات دنیای صنعتی کنونی است. و از لحاظ موقعیت سیاسی و جغرافیایی، دیگر دردسری نخواهد داشت. (بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1/9/1381)

همیشگی بودن تهدید دشمن علیه دنیای اسلام

کسی فکر نکند که از دنیای اسلام، تهدید و خطر برطرف شده است. درست است که ما در این سالها پیش رفتیم، مناطقی را در صحنه ی سیاسی تصرف کردیم، کارهای زیادی به برکت رهبریهای امام بزرگوارمان و پایمردی این ملّت انجام شد و ما امروز در دنیا نسبت به سالهای قبل، قویتر، قدرتمندتر و آبرومند تریم و ملّتهای عالم، قدرت و عظمت این ملّت را فهمیده اند و آن را تأیید کرده اند و ما دشمن را به میزان زیادی مأیوس کرده ایم؛ امّا تهدیدها تمام نشده است. (بیانات در دیدار با گروه کثیری از آزادگان، در اوّلین سالگرد آزادی و بازگشت به کشور 28/5/1370)
***
امروز علی رغم همه ی دشمنیها، همه ی خباثتها، همه ی لشکر کشیهای تبلیغاتی و سیاسی و امنیتی و اقتصادی و غیره که علیه ملّت ایران و نظام جمهوری اسلامی دارند انجام میدهند و در واقع دشمنیها با اسلام است و میخواهند از اسلام انتقام بگیرند، ما به توفیق الهی داریم پیش میرویم؛ آن هم با سرعتی بیش از سرعت متوقع و متعارف. ما داریم خیلی خوب به جلو حرکت میکنیم. اگر هیچ دلیل دیگری بر این وجود نداشته باشد، همین دلیل کافی است که دشمن متوجه و مترصد درصدد عکس العمل بربیاید؛ همین کارهایی که میبینید در تبلیغات و غیر تبلیغات و فشار اقتصادی و بهانه های گوناگون در دنیا مطرح میکنند. وقتی جبهه ی استکبار ـ که یک دشمن قوی پنجه ی مادّی است ـ اینجور وارد میدان میشود، خود این دلیل بر این است که شما دارید موفق میشوید؛ والا اگر شما بی اثر بودید، بی خاصیت بودید، عقب مانده بودید، پیشرفتی نداشتید، دشمن اصراری نداشت که اینجور با شما پنجه دربیندازد؛ دشمن میبیند که شما دارید جلو میروید. (بیانات در دیدار مسئولین اجرائی 28/7/1390)