فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

توطئه و خدعه ی همیشگی دشمن

شما از پیروزی انقلاب گذشته، بارها به دشمن تودهنی زده اید و او را دچار شکستی خفت بار کرده اید، امّا باز هم دشمن دست به توطئه و خدعه و خباثت خواهد زد. البتّه او انتظار دارد که ملّت ایران دهها بار دیگر هم در مقابله با توطئه های خبیثانه اش، مشت محکم خود را به دهان و سینه ی او بکوبد و ان شاء الله خواهد کوبید. برای این کار، بیداری ملّت ایران وحدت کلمه ی شما مردم همیشه لازم است. (بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 23/4/1368)
***
جنگ تبلیغاتی عظیمی را در هر برهه ای که لازم دانستند، علیه جمهوری اسلامی به راه انداختند و در یکی دو هفته اخیر بعد از بیست و دوی بهمن، پس از آنکه گیجی و عدم قدرت تحلیل آنها برطرف شد، حجم عظیمی از تبلیغات را علیه جمهوری اسلامی شروع کردند و هر کاری که توانستند، انجام دادند. ملّت ایران باید توجه داشته باشند که دشمن دست به هر کاری میزند: از شایعه پراکنی و دروغ آفرینی تا تحریک و بزرگ کردن ضعفها و ایجاد فضای غبارآلود و نومید کننده از آینده؛ درست همان چیزهایی که برای دشمن آرامبخش است. (بیانات در دیدار با جمع کثیری از پاسداران، در سالروز میلاد امام حسین(ع) و روز پاسدار 10/12/1368)
***
بعضی خیال میکنند حمله به دشمنان، معنایش این است که انسان حتماً توپ و تفنگ به جایی ببرد؛ یا فریاد سیاسی بلند کند. البتّه این هم در مواقعی لازم است. بله؛ لازم است انسان فریاد سیاسی هم بزند. بعضی اینطور خیال نکنند که وقتی ما به مسأله ی فرهنگ اشاره میکنیم، منظور فریاد کشیدن بر سر دشمن است؛ نه. البتّه آن هم جای خودش کار لازمی است؛ امّا فقط آن نیست. کار سازندگی انسان بر روی خود، بر روی فرزندان، زیردستان و کسان و بر روی امت اسلامی، بزرگترین کارهاست. دشمن دائم پنجه میزند، برای اینکه بتواند این سدّ عظیم را به نحوی متزلزل یا نازک و نفوذپذیر کند. دشمن که رها نمیکند. دشمن با عظمت ظاهری و پوشالی خود، همه ی استکبار غربی و فرهنگ منحط جاهلی و طاغوتی است. این دشمن در طول قرنها به وجود آمده است؛ بر همه ی منافذ عالم ـ منابع اقتصادی، فرهنگی، انسانی و سیاسی ـ دست و چنگ انداخته است. حالا با یک مانع مهمی که اسلام واقعی است ـ نه اسلام ادعایی ـ روبه رو شده است. البتّه اسلام ادعایی هست. اسمشان مسلمان است. سر سفره ی آن، هم مینشینند؛ هم میچرند؛ انگشتان را میلیسند! طبیعی است آنکه ترسی ندارد. (بیانات در دیدار پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت روز پاسدار 24/9/1375)

سیاستهای دشمن

ملّت ایران باید بداند چه کار بزرگی انجام داده است. طبیعی است که در چنین شرایطی، دشمنان همه ی همت خود را علیه نظام جمهوری اسلامی متمرکز کنند. چگونه این کار را بکنند؟ با حمله ی نظامی کاری از پیش نمیبرند؛ خودشان هم میدانند. کودتا و روشهای براندازی را تجربه کردند و دیدند کاری از پیش نمیبرند. یک راه برای آنها بیشتر باقی نمیماند و آن این است که در درون ملّت نفوذ کنند؛ افکار و انگیزه های مخالف با اسلام را همراه با تهمت و اهانت و نارواگویی نسبت به انقلاب اسلامی گسترش دهند؛ بتدریج دلهای مردم را نسبت به سرچشمه ی جوشان و فیاضی که آنها را در طول سالها وادار به حرکت و مقاومت کرده است، سرد کنند. این جزو کارها و برنامه ریزیهای اصلی آنهاست. خود آنها از این حرکت به «فروپاشی» تعبیر کرده اند و گفته اند ما میخواهیم نظام اسلامی فروبپاشد! فروپاشی یعنی چه؟ یعنی ملّت را نسبت به آرمانهای انقلاب دچار تردید و تزلزل و دودلی کنند و مردم پشتیبانی لازم را از نظام نداشته باشند. این، سیاست دشمن است. (بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1/9/1381)
***
خیال نکنید ملتهای دنیا نسبت به شعارهای شما بی تفاوتند. هرچند دولتهای آنان غالبأ محافظه کارند و مجبورند به نحوی ملاحظه کنند؛ لیکن ملّتها این شعارها را تا اعماق وجود میفهمند، میشنوند، مینیوشند و به آنها معتقد میشوند. اعتقادات مردم ما، شعارهای اساسی امروز ملّتهای مسلمان است. دشمن به شدّت از این امر بیمناک است. (بیانات در دیدار جوانان استان سیستان و بلوچستان 6/12/1381)
***
هرگز دشمن آرام نمینشیند. یک سیاست خبیثی از دوران طاغوت بر کشور حاکم بود و آن عبارت بود از بیگانه دانستن اقوام گوناگون؛ کُرد بیگانه بود، بلوچ بیگانه بود، ترک بیگانه بود، عرب و ترکمن بیگانه بودند، اینها را بیگانه حساب میکردند. در عملکرد آنها هم این معنا مشهود بود. (بیانات در جمع مردم استان کردستان در میدان آزادی سنندج 22/2/1388)

پابرجا بودن دشمنیها

سربازان انقلاب فقط کسانی نیستند که در هنگام بروز انقلاب حضور داشتند و میتوانستند سربازی کنند. جوانان مؤمن و نو اندیش و آزادفکر و پاک دامن امروز ما و نسلهای بعد هم سربازان انقلابند؛ چون انقلاب یک حقیقت همیشه جاوید است؛ انقلاب پرچم عدالت و آزادی و استقلال و عزت است؛ انقلاب پرچم اسلام است. چنین چیزی هرگز کهنه نمیشود، همیشه طرفدار و سرباز دارد و همیشه در میان انسانهای آگاه، دارای دلباخته است. آن کسانی که سعی میکنند جوانان امروز ما را بعنوان نسل سوّم و نسل چهارم و امثال این تعبیرات، پشت کرده به اسلام و انقلاب وانمود کنند، خودشان دلهای افسرده و درمانده و وامانده دارند و حال خودشان را به دیگران تعمیم میدهند، در حالی که حقیقت قضیه این نیست. همچنان که اسلام ۱۴۰۰ سال پیش ظهور کرد؛ امّا حقایق اسلام در تمام دورانهای تاریخ دلهایی را مجذوب خود نمود، جسمها و فکرها و نیروهایی را به حرکت درآورد و تحولات عظیمی را در همه ی عرصه های زندگی بشریت ایجاد کرد. انقلاب یکی از همان تحولات است و نام و حقیقت و روح اسلام عنصر اصلی این انقلاب است؛ لذا همیشه زنده است. البتّه انقلاب زنده است و به همین دلیل دشمن هم دارد. همچنان که پیروزی انقلاب و ولادت آن با مقاومت دشمنان روبه رو شد، تداوم انقلاب، برپا ماندن و اثربخش شدن آن هم با دشمن و دشمنیها مواجه است. (بیانات در دیدار مردم قم 19/10/1381)
***
دشمن دهان را باز کرده است. یک روز این کشور با همه ی امکاناتش در اختیار آمریکا و عوامل آمریکا بود. انقلاب آمد، مسأله را به کلی دگرگون کرد؛ ملّت را مستقل کرد، کشور را مستقل کرد، منابع کشور را مستقل کرد. اینها کمین گرفته اند و سینه خوابانده اند، تا بلکه بتوانند مجدداً کشور و منافع کشور و موارد حیاتی کشور و این ملّت را در کام خودشان بگیرند. ملّت باید بیدار باشد؛ و بیدار است. (بیانات در دیدار کارگزاران حج 26/11/1378)
***
ملّت و جوانان باید آماده باشند و ترس از دشمن را در دل خود جای ندهند؛ چوند دشمن می خواهد در سایه ی این رعب، خرده فرمایش ها و تحمیلهای خود را بر گردن این ملّت سوار کند؛ بدون اینکه هزینه ی یک کار بزرگ و یک دخالت نظامی را متحمل شود. این مربوط به ملّت است. (بیانات در دیدار دانشجویان و دانش آموزان به مناسبت گرامیداشت سالروز 13 آبان 13/8/1381)