فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

صدور انقلاب؛ علّت دشمنی استکبار

هرکس، در هر جای دنیا برای عزّت اسلام قیام کند، ما از او حمایت معنوی و سیاسی میکنیم. دشمن میخواهد بگوید «شما پشتیبانی مادّی میکنید.» این، دروغ است. دشمن میخواهد بگوید «شما با نهضتهایی که در کشورهای اسلامی است، ارتباط دارید.» ما ارتباط سازمانی را، ارتباط رسمی را، ارتباط به آن معنایی را که دشمن در نظر دارد، جدّاً تکذیب میکنیم. البتّه امروز همه ی کسانی که در دنیای اسلام، به نام اسلام صدا بلند میکنند، تحت تأثیر امام بزرگوار ما هستند. در اینکه تردیدی نیست. دشمن به ما میگوید چرا انقلابتان را صادر میکنید؟ ما در جواب دشمن میگوییم انقلابمان را صادر نمیکنیم. انقلاب ما صادر شد و گذشت و تمام شد! شما در مقابل یک عمل انجام شده قرار دارید. صدور انقلاب به معنای صدور یک کالا نیست که به طور دائم، آن هم به وسیله اشخاص بخواهد ادامه داشته باشد. صدور یک فکر و یک اندیشه، به معنای آن است که آن اندیشه، صحیح است و دل انسان ها را در اکناف عالم، به خود جذب میکند. این کار انجام گرفت و روز به روز آثارش را در دنیا حتّی بعد از رحلت امام بزرگوار ما نشان میدهد. ولی ما حمایت معنوی و سیاسی میکنیم. ما جوانانی را که در مصر، یا در الجزایر، یا در سایر کشورهای اسلامی، به نام اسلام سخن میگویند، یا مسلمانانی را که در تاجیکستان از تفکّر اسلامی و قرآنی حمایت میکنند، یا مسلمانانی را که در هند، هویّت اسلامی خودشان را می خواهند حفظ کنند، یا مسلمانان مظلومی را که در عراق زیر فشار رژیم بعثی قرار دارند، یا هر گروه مسلمانی را که در هر نقطه ی عالم تفکر اسلامی را احیا میکند، قبول داریم و حمایت میکنیم. قلباً برای آنها دعا میکنیم و از بعد سیاسی، در سطح جهان از آنها حمایت مینماییم. این هم یکی از مسائل است. (بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 14/3/1372)

علل دشمنی با پیشرفت هسته ای ایران اسلامی

یکی از علل دشمنی استکبار و توطئه های جهانی با ملّت ایران در قضیه ی انرژی هسته ای و قضایای مشابه همین است. شما میبینید در همان حالی که آمریکاییها پیشقراولند و بعضی از اروپاییها هم دنباله رو آمریکا در ضدّیّت با دستیابی ملّت ایران به انرژی هسته ای و تلاش میکنند و تهدید میکنند و الفاظ درشت به کار میبرند، میروند با کشورهای دیگری که از لحاظ علمی و صنعتی به مراتب عقب مانده تر هستند و بسیار با ملّت ایران فاصله دارند، قرار داد انرژی هسته ای میبندند! معنای این حرف چیست؟ معنایش این است که اگر انرژی هسته ای موجب وابستگی بیشتر یک ملّت به خودشان شود، آن را برای آن ملّت مجاز میدانند. آنها با آن انرژی هسته ای مخالفند که یک ملّت با ابتکار خود، به دست خود، بدون نیاز به آنها، با استقلال کامل به دست آورده است. جوانان عزیز ما، ملّت بزرگ ما، این امتیاز را پیدا کرده اند که به این رتبه علمی و صنعتی پیشرفته با اتکا به نیروی خود رسیدند؛ وابستگی ایجاد نکردند، بلکه این ضد وابستگی است. همین انرژی هسته ای برای دیگر ملّتها که دولتهای مستکبر به آنها میدهند، موجب وابستگی است؛ امّا برای ملّت ایران که خود از درون میجوشد، ابتکار میکند، نوآوری میکند، خودش خلاقیت و تولید میکند، موجب قطع وابستگی است. استکبار جهانی و دشمنان ملّت ایران، با این دشمنند. (بیانات در نوزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی 14/3/1387)

خشمگینی دشمن از نظام اسلامی

در بسیاری از کشورهای دیگر دنیا، به برکت همین احساس هویّت و بیداری اسلامی که این انقلاب به وجود آورد، امروز جمعیتهای اسلامی حضور دارند، قوی اند و برای خودشان آینده دارند. اگر بگذارند، احتمال دارد دولت هم تشکیل دهند. این جمعیّتها، مخلفان و دشمنان اسلام را تهدید میکنند؛ آمریکا را دشمن میشمارند، دشمنان اسلام را دشمن میشمارند. این موضوع، بیشتر از همه چیز استکبار جهانی را خشمگین می کند. البتّه وقتی آمریکاییها، یا همدستانشان، یا شبکه ی صهیونیستی خبرگزاریها و روزنامه نگاران دنیا، میخواهند علیه انقلاب و ملّت ایران قلم فرسایی کنند یا حرف بزنند، تهمتهایی را ردیف میکنند و میگویند: شما ضد حقوق بشرید، حقوق زن را رعایت نمیکنید، میخواهید سلاح اتمی درست کنید و غیره. امّا اینها ظاهری است؛ بهانه است. باطن قضیه این نیست. باطن قضیه همین موضوعی است که عرض کردم. اینها میگویند شما چرا موجب شده اید که در دنیا هرجا مسلمانی هست، احساس هویّت کند، بیدار شود، طلبکار شود و از حالت برهّ ای مطیع و رام و زیر کارد بیرون آید؟! (بیانات در خطبه های نماز جمعه (19 رمضان 1416) 20/11/1374)