فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

خدا، رسول اکرم ا و جامعه ی اسلامی معیار تشخیص دشمن

همه ی آحاد مردم وظیفه دارند که فضا را فضای سالم قرار بدهند؛ فضایی که در آن، محبّت بر خصومت فائق و غالب باشد. این، در اسلام بسیار مهم است. انسان، ترکیبی از دوست داشتن و دشمن داشتن است. هم احساس محبّت و هم احساس بغض و عداوت، در وجودتان هست. این، طبیعی هر انسان است که یک روح دوست داشتن و یک روح دشمن داشتن و کینه ورزیدن، در او وجود دارد. اسلام، تکلیف اینها معیّن کرده و گفته است روح خصومت و دشمنی شما، مخصوص به دشمنان خدا و نظام اسلامی و مردم است. ببینید آن کسانی که با خدا و رسولش و جامعه ی اسلامی و ملّت مسلمان دشمنند، چه کسانی هستند؛ دشمنی را متوجّه آنها کنید تا مابقی وجود شما، دوستی و محبت نسبت به آحاد جامعه باشد. (بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 28/7/1368)

شناسایی نقاط مورد هدف دشمن

نظام جمهوری اسلامی به طبیعت خود، نظامی وابسته ی به علمای دین است؛ و علمای دین، هم از این حیث که در پدید آوردن این نظام سهم وافر را داشته اند؛ و هم از این جهت که مردم درباره ی نظام به آنها مراجعه میکنند؛ و هم از این جهت که خود از جهات مختلف و در مشاغل مختلف، در نظام مسئولند؛ لذا علمای دین و حوزه های علمیّه باید از وضعیّت و موجودیّت نظام، آنچنان که هست، مطلع باشند؛ نقایص را بشناسند و پیشرفتها را بدانند؛ آنجا که کمک لازم است، آن را تشخیص بدهند؛ آنجا که دشمن به آن توجه پیدا کرده و هدف گرفته است، آن را شناسایی کنند، تا بتوانند نقش صحیح خود را در تداوم این نظام ایفا کنند. (بیانات در جمع علما و مدرّسان و فضلای حوزه علمیّه قم، در خجسته سالروز میلاد حضرت مهدی(عج) 30/11/1370)

شناخت دشمن محصول شناختها

شناخت دشمن، محصول همه ی آن شناختها و متمم و مكمل آنهاست. بدون آن، دل و ذهن مسلمان، مخزنی بی حصار است که از دستبرد راهزن و خائن و غارتگر، مصون نیست. (پیام به حجاج بیت الله الحرام 12/1/1377)