فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

لزوم درک و شناسایی دشمن

من میخواهم به شما عزیزانم و به شما فرزندان و برادران بسیجی خودم، این نکته را عرض کنم این را سررشته ی یک تحلیل طولانی و همیشگی قرار دهید تا دشمن را بشناسید و بفهمید دشمن، امروز چه کار میکند. وقتی در یک نظام، مسئولینی عدّه ای که یک کشور بزرگ مثل ایران را اداره میکنند متّکی به آحاد مردم هستند؛ به این نیروهای زنده و پرنشاط؛ به این جوانانی که خطر را در مقابل هدفهای خودشان به هیچ می انگارند؛ به این دلهای سرشار از شور و شوق و عشق به هدف والا؛ همینهایی که جنگ هشت ساله را اداره کردند؛ همینهایی که امروز اگر ما در مقابل استکبار جهانی با قدرت می ایستیم، بخاطر این است که به ایستادگی این نیروی عظیم در داخل کشور اعتماد و اطمینان داریم؛ وقتی که بین این نیروی عظیم با مرکزیّت کشور، با مسئولین کشور، با دستگاه اداره کننده ی کشور، با رهبر، با دولت، پیوند و ارتباط مستحکم باشد، اداره کنندگان چنان قدرت روحی پیدا میکنند که در مقابل فشارها و تحمیلات جهانی بگویند «نه»؛ تا استکبار نتواند بر آنها چیزی را تحمیل کند. کما اینکه امروز آمریکاییها و بقیه ی قدرتهای ظالم و غاصب، بر خیلی از دولتها تحمیل میکنند. هم آنها قدرت پیدا میکنند، هم مردم در راه مصالح کشور به کار میرود. اراده های مردم، مشتهای گره کرده ی مردم، در راه استقلال و آباد شدن کشور و در راه آزاد زیستن و عزت ملّت به کار می افتد. و کدام عزّت برای یک ملّت از این بالاتر، که هیچ قدرتی نتواند آن را ابزار دست و وسیله برای رسیدن به خواستهای خودش قرار دهد؟! این، برای یک ملّت، از هر عزّتی بالاتر است. (بیانات در اجتماع بزرگ فرماندهان «نیروی مقاومت بسیج» سراسر کشور در دوّمین روز از «هفته ی بسیج» 30/8/1372)
***
شما ببینید نقطه ی قوّتتان چیست و روی آن تکیه کنید؛ چنانکه در میدان جنگ همین کار را میکنید. یعنی نقطه ضعف طرف را می یابید، رخنه گاه را در صفوف طرف مقابل پیدا میکنید و حمله را بر نقاط ضعف طرف متمرکز مینمایید؛ و اگر بتوانید نقاط قوّت طرف را از بین ببرید، به این کار میپردازید. فرض بفرمایید اگر دشمن هواپیماهای بسیار تیزپروازی دارد، برای زمینگیر کردن او در منطقه، ضدّ هوایی تان را تقویت میکنید. یا اگر زرهی بسیار مسلّطی دارد، شما ضدّ زرهی تان را مجهز میکنید تا او زمینگیر شود. در مبارزات نظامی، این قاعده ی کلّی است و همه ی ارتشهای جهان، در نبردها چنین کاری میکنند. در دنیای سیاست نیز همینطور است. استکبار به کشور ما نگاه کرده و دیده است که ملّت ایران نقاط قوت و نقاط ضعفی دارد. بنابراین میخواهد ضمن حداکثر استفاده از نقاط ضعف، تا آنجا که میتواند نقاط قوّت را از بین ببرد و مانع استفاده ی این ملّت از نقاط قوّت خود شود. (بیانات در دیدار ارتشیان، به مناسبت «روز ارتش» 24/1/1373)
***
فرض کنید شما در کلاس آموزش تاکتیک، شرکت کرده اید. در آنجا مثلاً جبهه ی دشمن فرضی را مشخّص میکنید، جبهه ی خودی فرضی را هم مشخّص میکنید. بعد متوجّه تاکتیک غلط جبهه ی خودی میشوید و میبینید که طرّاح نقشه ی خودی، فلان اشتباه را کرده است. شما دیگر در وقتی که میخواهید تاکتیک طرّاحی کنید، نباید مرتکب آن اشتباه شوید. یا مثلاً تاکتیک درست بوده؛ امّا فرمانده یا بیسیمچی با توپچی یا قاصد و یا سرباز ساده، در جبهه ی خودی، فلان اشتباه را کرده اند. میفهمید که شما نباید آن اشتباه را تکرار کنید. تاریخ، اینگونه است. (بیانات در جمع فرماندهان لشکر 27 محمّد رسول الله (ص) 20/3/1375)

لزوم شناخت روش و صفوف دشمن

دشمن را بشناسید، ادامه ی صفوف دشمن را در داخل کشور بشناسید، روشهای دشمنی را بشناسید، تبدیل شده و ترجمه شده ی آن روشها در داخل کشور را هم بشناسید. در داخل دانشگاه، در داخل دبیرستان، در متن جامعه، در فعّالیّتهای کشور، در مطبوعات و در تبلیغات، ادامه ی حضور استکبار را بشناسید. استکبار میخواهد در این کشور و در میان این ملّت، ایمان عمیق نباشد، سرگرمی به شهوات باشد، «معروف» اسلامی نباشد و آنچه از نظر اسلام «منکر» است، رایج باشد. استکبار میخواهد در داخل کشور، تنبلی و بیکاری باشد، سازندگی و ابتکار و اصلاح امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مردم نباشد. استکبار میخواهد پیشرفت علم و دانش در کشور نباشد، تحقیقات نباشد، کلاس درس نباشد. (بیانات به مناسبت روز مبارزه با استکبار جهانی 9/8/1375)
***
مقاصد بسیار خطرناکی برای ملّت ایران دارند. آنها دنبال کارهای خودشان هستند؛ امّا ما باید کار دشمن را بشناسیم. ولو هیچ اقدامی هم در مقابل دشمن نخواهیم بکنیم، باید بدانیم دشمن چه کار میکند. ما نباید اجازه بدهیم که دشمن نسبت به کشور ایران و ملّت و مسئولان آن، هر کاری که میخواهد، در زمینه ی تبلیغات بکند و ما همینطور سکوت کنیم! اینکه نمیشود. لازم است اهداف و مقاصد دشمن شناخته شود. (بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران 26/10/1376)
***
دشمن را هوشیارانه بشناسید. دشمن را در هر لباسی بشناسید. دشمن را در زیر قالب هرگونه کلماتی بشناسید و با دشمن، با نفس رحمانی مواجه شوید. با دشمن به وسیله ی نام و یاد خدا مقابله کنید که نام خدا و یاد خدا و اتّكال به پروردگار، دشمنانی را که جهت شیطانی دارند، دچار هزیمت خواهد کرد. (بیانات در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام به مناسبت عید سعید غدیر 27/1/1377)

تشخیص حق از باطل با آگاهی از اوضاع و احوال زمانه

«العالم بزمانه لا تهجم علیه اللّوابس»؛ (8) کسی که زمانه را میشناسد، یعنی وقتی اوضاع و احوال محیط خود و محیط پیرامونی اش و محیط جهان را میداند و میفهمد جریانهای گوناگون جهانی کی هایند، کجایند، اهدافشان چیست، چه جور با هم مواجه میشوند، دچار اشتباه نمیشود؛ در قضایای گوناگون، قضاوت اشتباه نمیکند و دچار اشتباه نمیشود. این آشنایی، برای همه لازم است؛ برای روحانی هم لازم است، برای دانشگاهی هم لازم است؛ برای معلّم حوزه هم لازم است، برای معلّم دانشگاه هم لازم است؛ این یک چیز مهمّی است. وقتی انسان جریانات گوناگون را میشناسد، میتواند پدیده ها را استنتاج کند، که این پدیده چیست، چه شد که این اتّفاق افتاد، در تحلیل، دچار خطا و اشتباه نمیشود.
البّته دشمن مرتّب دارد تحلیل باران میکند. این تعداد رسانه هایی که آمارش را چندی پیش اینجا آوردند و به ما دادند، اصلاً دهشت آور است. اینها غیر از رسانه های اینترنتی است ـ اینترنت که دیگر یک دنیای بی مرز و خارج از محدوده ای است ـ منظور، همین ماهواره ها و رادیوها و تلویزیونهاست. تحلیلهایی که در این رسانه ها مرتّباً با هدف مقابله با جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و ملّت ایران داده میشود، سرسام آور است. حالا آنهایی که انبوه تولید میکنند، میدانند هم که مردم به همه ی اینها گوش نمیدهند. میگویند هر مقداری که میشود، باید تلاش کرد. راست را با دروغ مخلوط میکنند، می آیند یک تحلیل غلط و معیوب از این در می آورند؛ «و لكن یؤخذ من هذا ضغثٌ و من هذا ضغثٌ فیمزجان». امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید: اگر حق به طور خالص و بی شائبه خودش را نشان بدهد، کسی دچار اشتباه نمیشود؛ اگر باطل بدون آمیختگی با حق، خودش را نشان بدهد، کسی دچار باطل نمیشود؛ «فلو أنّ الباطل خلص من مزاج الحقّ لم یخف على المرتادین و لو أنّ الحقّ خلص من لبس الباطل انقطعت عنه السن المعاندین و لكن یؤخذ من هذا ضغثٌ و من هذا ضغثٌ فیمزجان». (9) یک لقمه از حق، یک لقمه از باطل را مخلوط میکنند، یک غذایی که ظاهرش نشان نمیدهد مسموم است، در اختیار کسی که بی اطّلاع است، میگذارند؛ این تحلیل در ذهنها اثر میکند. گاهی اوقات تحلیلهایی که در بعضی از محافل دانشگاهی، دانشجویی و استادی از بعضی از مسائل میشود، آدم میبیند این بر اثر بی اطّلاعی است؛ کسی هیچ تقصیری هم ندارد. بنابراین اساتید باید در جریان مسائل قرار بگیرند. (بیانات در دیدار جمعی از اساتید دانشگاهها 2/6/1390)