فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

اهمّیّت شناخت و روش دشمنی

بنده به ملّت ایران مکرّر عرض کردهام؛ که مهمتر از شناختن دشمن، شناختن دشمنی و روش دشمنی کردن اوست. اگر انسان بداند دشمن از چه راهی وارد میشود، حواس خود را جمع خواهد کرد. همه، دشمن را میشناسند. امروز دشمن ملّت ایران و دشمن استقلال و آزادی او، دولت استکباری و متکبّر آمریکاست. دراین شکّی نیست؛ به این موضوع، خودشان هم اعتراف میکنند. البتّه گاهی چاپلوسانه و ریاکارانه میگویند ما با ملّت ایران مخالف نیستیم؛ امّا اتّفاقاً مخالفت اصلی آنها با ملّت ایران است؛ چون ملّت ایران است که این قیام عظیم را به راه انداخت؛ ملّت ایران است که این پشتیبانی صادقانه و غیرتمندانه را از اسلام میکند؛ ملّت ایران است که موجب شده آمریکا نتواند طمع بورزد؛ و الّا اگر ملّت ایران پشتیبان نظام و مسئولان نبود، مگر مسئولان میتوانستند در مقابل این زیاده خواهیها بایستند؟ ما این دشمن را میشناسیم؛ امّا روش دشمنی را هم باید شناخت. امروز روش دشمنی، ایجاد اختلاف و نفرت و کینه میان آحاد مردم است؛ ایجاد دلسردی نسبت به آرمانهای اسلامی است؛ منحرف کردن شعارهای مردم و طرح شعارهایی است که با حرکت عظیم مردم هیچ همخوانی ندارد. (خطبههای نمازجمعه تهران 1/9/1381)

لزوم دشمن شناسی و فریب نخوردن از دشمن

یک عنصر، دشمنشناسی و فریب نخوردن از دشمن است. اوّلین کار دشمن این است که تبلیغ میکند هیچ دشمنی وجود ندارد! چطور نظام اسلامی دشمن ندارد؟! جهانخواران را از این سفرهی به یغما رفتهی سالهای متمادی، محروم کرده است؛ معلوم است که دشمنند، میبینیم که دشمنی میکنند ـ در تبلیغات، در محاصرهی اقتصادی ـ هر کاری که میتوانند در تقویت دشمن علیه نظام، میکنند؛ صریح هم میگویند! (خطبههای نمازجمعه تهران 14/3/1378)

دشمنشناسی؛ اوّلین قدم مبارزه

بحمدالله امروز جمهوری اسلامی در سطح دنیا دارای عزّت و چهرهی پیشرونده است. تلاشهای آمریکاییها برای اینکه بتوانند ملّت و دولت ایران را محاصره کنند و در انزوا بیندازند، به جایی نرسیده است و هرگز هم به جایی نخواهد رسید. ملّت ما پشت سر مسئولان نظام ایستاده است. شناختن دشمن از همه مهمتر است. دشمن سعی میکند خود را دوست جلوه دهد و شعارهای ملّتها را عوض کند؛ کما اینکه شعار ضدّیّت با صهیونیسم را در میان بعضی از دولتمردان عرب، تبدیل به یک شعار انحرافی کردند! یکی از کارهایشان تبدیل کردن شعارهاست. ملّت و دولتی تسلیم میشود که دشمن را درست نشناسد، یا دچار فساد و بدبختی باشد؛ امّا اگر دشمنشناسی بود ـ که من این توصیه را به جوانان دارم ـ آن وقت شعارها، شعارهای روشن و آگاهانهای خواهد بود و آنچه که دشمن میخواهد، به فضل پروردگار آن را در میان ملّت ایران به دست نمیآورد. امیدواریم خدای متعال شما جوانان را حفظ کند. با نور هدایت خود همهی دلها را هدایت کند و گامهای ملّت ایران را استوار بدارد و دشمنان ملّت ایران را منکوب فرماید و انشاءالله شما جوانان با توجّهات ولی عصر (ارواحنافداه) آیندههای روشن و درخشان را در این کشور ببینید و با دست خودتان بسازید. (بیانات در دیدار دانشجویان و دانشآموزان به مناسبت سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا (روز ملی مبارزه با استکبار جهانی) 12/8/1378)