فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

مقدمه

برقراری نظام جمهوری اسلامی به تعبیر رسای بنیانگذار آن، حضرت امام خمینی (ره)، از نعمتهای بزرگ الهی برمردم این سرزمین و تمامی مستضعفین جهان بوده است. مروری بر تاریخ پر افتخار این نهضت و شکل گیری نظام مقدّس جمهوری اسلامی به روشنی نقش و تأثیر اصل مترقّی ولایت فقیه و رهبری حکیمانهی حضرت امام (ره) و پس از آن حضرت آیت الله العظمی سیّد علی خامنهای، رهبر معظّم انقلاب اسلامی، را در هدایت انقلاب در کوران حوادث گوناگون روزگار نشان میدهد. مؤسسهی پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی که وظیفهی حفظ و نشر آثار مقام معظّم رهبری را بر عهده دارد، در انجام همین وظیفه به انتشار کتابهای موضوعی به منظور نشر بیانات، دیدگاهها و رهنمودهای معظّمٌله در مقاطع، مناسبتها و موضوعات مختلف میپردازد.
کتاب حاضر حاوی بیانات مقام معظّم رهبری پیرامون دشمنشناسی است که به کوشش جناب آقای سید امیر پورفاضلی تدوین شده و از سوی انتشارات انقلاب اسلامی عرضه میشود.
دشمن شناسی از مفاهیمی است که در آیات و روایات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است و بر هوشیاری همیشگی مؤمن و دشمنشناسی او تاکید شده و تبرّی از دشمن که لازمهی آن دشمنشناسی است در زمرهی فروع دین قرار دارد. علمای شیعه نیز به پیروی از معارف و احکام دینی توجه و اهتمام زیادی را صرف معرفی دشمن و موضع گیری در قبال آن در طول تاریخ داشتهاند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی بخش معتنابهی از بیانات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظّم رهبری به این موضوع اختصاص داشته است.
رهبر انقلاب بارها بر کسب بصیرت، بصیرتزایی و بصیرتافزایی که از ضروریات دشمنشناسی به خصوص در طوفان حوادثاند تاکید کردهاند. ایشان شناخت انواع و اقسام حیلههای دشمن و معرفی آنها و آگاه کردن ملت را بارها و بارها به مسئولان و مردم گوشزد کردهاند.
کتاب پیش رو به منظور شناخت و روشهای دشمن و راههای مقابله با آن در چهارده فصل تعاریف، ضرورت شناخت دشمن، علل و دلایل دشمنی، ماهیت و ویژگیهای دشمن، اهداف دشمن، شیوهها، ابزارها و زمینههای دشمن، برنامه ریزیهای دشمن، شیوهها و ابزار مقابله با دشمن، اقشار مورد هدف دشمن، عوامل کمک به دشمن، نقش امام راحل در مقابله با دشمن، ایستادگی در برابر دشمن، رسانهها و دشمن، استعمار فرانو و صهیونیسم، بزرگترین دشمن ملّت ایران و کلام آخر تحت عنوان پایان رویارویی ما با دشمنان چه وقت خواهد بود؟ تنظیم شده و در اختیار مخاطبان قرار میگیرد.
و من الله التوفیق

فصل اول:تعاریف

مفهوم دشمن از منظر قران

آن عاملی که ملّتها را در مقابل قدرتها ضعیف میکند، بیارادگی خود ملّتهاست. اگر ملّتی با اراده حرکت کند، به خدا متّکی باشد و دستور الهی را اطاعت نماید، هیچ قدرتی نمیتواند مویی از سر او کم کند «أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ » (1) ابراهیم علیه السلام فرمود: «اف بر شما و بر آن چیزی که جاهلانه عبادتش میکنید و در مقابل آن سر فرو میآورید.» سیر حرکت ابراهیم علیه السلام به این ترتیب بود که اوّل حرکت تندی انجام داد، تا وجدانها و ذهنها را متوجّه کند، آنگاه، با استفاده از آن توجّهی که دلها پیدا کرد، سخن حق را در یک جمله به دلها و ذهنهای آنها القاء نمود. بعد از آنکه بیداری در مردم به وجود آمد، نوبت به دشمن رسید تا عکس العمل نشان دهد. دشمن کیست؟ همان است که قرآن فرمود: « وَیُرِیدُ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِیلُوا مَیْلًا عَظِیمًا » (2) کسانی که مست شهوت و قدرت و پولند، آنها هستند که میخواهند همهی مردم در حال غفلت باشند. همه مست باشند؛ چون آنها مستند! مسأله این است. ملّت و رهبر الهی ایران ـ آن مردی که در راه انبیاء حرکت میکرد ـ همین راه را طی نمودند و امروز شما ملاحظه میکنید که در دنیا، بیداری به وجود آمده است. این سخن، سخنی اغراقآمیز و مبالغه آلود نیست؛ بلکه یک حقیقت است. میبینید که عکس العمل دشمن چگونه است؟! میبینید که قدرتهای استکباری و در رأس آنها قدرت استکباری آمریکا چگونه به تهدید میپردازند و برای تبلیغات علیه ملّت ایران و نظام اسلامی پول خرج میکنند؟! این عکس العمل آنهاست. اگر آنها از حرکت عظیم ملّت ایران ضربه نخورده بودند عکس العمل نشان نمیدادند. (بیانات در صحن آستان قدس رضوی 01/01/1373)