فهرست کتاب


آیین رحمت

آیت الله مکارم شیرازی

شناسه کتاب

نوشته اى حاضر بخشى از مباحث تفسیرى مرجع عالیقدر حضرت آیة الله العظمى مکارم شیرازى (مدّ ظلّه العالى) است، که در ماه مبارک رمضان 1427 ق ایراد گردیده، و در قالب کتاب «والاترین بندگان» منتشر شد. مبحث مورد نظر پس از بازبینى مجدّد و تیتربندى جدید، و اضافه کردن مباحث تکمیلى، در شش فصل تحت این عنوان منتشر گردید. در ضمن براى تکمیل این اثر، بیانیه معظم له در پاسخ به سخنان بى اساس پاپ بندیکت شانزدهم، و اطلاعیّه اعلان آمادگى معظّم له براى مناظره با پاپ در مورد ادّعاى بی اساس وی، در فصل ششم این اثر قرار دارد.
تهیه و تنظیم : ابوالقاسم علیان نژادى

پیشگفتار

پاسخ به دو اتّهام بی اساس پاپ به دین اسلام

فصل اوّل: تبیین و تفسیر شبهه