سیاست های کلان سیاسی از کلام امام خمینی رحمه الله علیه

مرکز غدیر

1ـ ولایت فقیه

1/1ـ هدایت جامعه و ولایت فقیه
ـ هدایت جامعه (تعیین سیاستهای حاکم بر جهتگیری جامعه) باید به دست ولی فقیه زمان باشد ـ ج 13 ص 218 03/10/59 ـ ج 10 ص 27 ـ 30/07/57 ـ ج 10 ص 174 ـ 18/08/58
2/1ـ نظارت رهبری بر دولت
ـ برای در امان ماندن کشور از آسیب، دولت باید بر اساس نظارت رهبری حرکت کند ـ ج 9 ص 170 و 171 ـ 28/06/58
3/1ـ حد تصرفات ولی فقیه
ـ با کلیه عوامل داخلی و خارجی که اسلام را به خطر می اندازند برخورد نمایید ـ ج 14 ص 270 ـ 18/03/60
4/1ـ ولایت مطلقه
ـ تمام اختیارات امام معصوم (ع) برای فقها به عنوان حجت بر مردم تفویض شده است ـ ج 20 ص 170 ـ 16/10/66 ـ ج 10 ص 87 ـ 09/08/58 ـ ج 9 ص 251 ـ 12/07/58 ـ ج 17 ص 89 ـ 06/09/61 ـ ج 8 ص 212 ـ 01/05/58
5/1ـ مخالفان ولی فقیه
با مخالفان ولی فقیه مخالفت کنید ـ ج 9 ص 251 ـ 12/07/58 ـ ج 9 ص 170 ـ 28/06/58 ـ ج 9 ص 251 ـ 12/07/58 ـ ج 10 ص 27 ـ 30/07/58 ـ ج 10 ص 53 ـ 03/08/58 ـ ج 10 ص 138 ـ 14/08/58 ـ ج 10 ص 154 ـ 16/08/58
6/1ـ تشریفاتی شدن ولایت فقیه
ـ اجازه ندهید ولایت فقیه به صورت یک امر تشریفاتی بشود ـ ج 9 ص 352 ـ 12/07/58
7/1ـ مجلس خبرگان و تقویت رهبری
ـ مجلس خبرگان رهبری را تقویت کنید ـ ج 17 ص 79 ـ 27/08/61
8/1ـ تعیین رهبری
ـ خبرگان در تعیین رهبری حق را ملاحظه کنند ـ ج 18 ص 48 ـ 28/04/62

2ـ سیاست

1/2ـ ایجاد ساختارهای جدید سیاسی
ـ باید چارچوب ظالمانه سیاستهای حاکم بر جهان را بشکنید و سیاستها و چارچوب های جدیدی بر محور کرامت انسانی ایجاد کنید ـ ج 20 ص 233 ـ 29/04/1367
2/2ـ سیاست و دین
ـ باید سیاستها را از دین اخذ کرد ـ ج 17 ص 138 ـ 12/10/61
3/2ـ سیاست و هدایت
ـ با سیاستهای صحیح جامعه را هدایت کنید ـ ج 13 ص 218 ـ 03/10/59
4/2ـ سیاستگزاری و ابعاد جامعه
ـ سیاستگزاری باید با توجه به تمام ابعاد انسان و جامعه باشد ـ ج 13 ص 218 ـ 03/10/59
5/2ـ سیاستگزاری و ولی فقیه
ـ سیاستگزاری جامعه باید به دست علمای بیدار (ولی فقیه) باشد ـ ج 13 ص 218 ـ 03/10/59
6/2ـ اسلام و حل مشکلات
ـ برای حل مشکلات از روش های اسلامی استفاده کنید ـ ج 13 ص 159 ـ 14/08/59
7/2ـ پایه سیاستها
ـ سیاستهای نظام باید بر پایه نه شرقی نه غربی و اسلام استوار گردد ـ ج 21 ص 21 ـ 28/06/67
8/2ـ دین و سیاست
ـ نگذارید دین از سیاست جدا شود (کتاب ولایت فقیه ص 23) ـ ج 9 ص 135 ـ 25/06/58 ـ ج 5 ص 167 ـ 16/12/57 ـ ج 9 ص 136 ـ 25/06/58
9/2ـ سیاست و خدعه
ـ نباید سیاست بر پایه خدعه و فریب تنظیم شود ـ ج 9 ص 203 ـ 04/07/58
10/2ـ سیاست و فرهنگ
ـ برای جلوگیری از انحراف سیاسی باید زیربنای فرهنگی مستقل و قوی بنا نمایید ـ ج 15 ص 267 ـ 31/06/1360
11/2ـ سیاست و حمایت از مستضعفین
ـ نباید از سیاست حمایت از محرومین عدول کرده و از سرمایه داری حمایت کنید ـ ج 20 ص 129 ـ 06/05/66

3ـ انقلاب

1/3ـ استمرار مبارزه
ـ تا شرک و کفر جهانی وجود دارد باید مبارزه ادامه یابد ـ ج 20 ص 236 ـ 29/4/67
2/3ـ انقلاب جهانی
ـ انقلاب را به سمت جهانی شدن پیش ببرید ـ ج 16 ص 88 ـ 1/1/61
3/3ـ انقلاب و جهت اسلامی
ـ جهت اسلامی انقلاب را حفظ کنید ـ ج 18 ص 59 ـ 17/5/62
4/3ـ انقلاب، مردم و مکتب
ـ مردمی و مکتبی بودن انقلاب را حفظ کنید ـ ج 12 ص 185 ـ 27/3/59
5/3ـ نجات اسلام
ـ باید برای نجات اسلام از شر ابرقدرتها تلاش کنید ـ ج 14 ص 139 ـ 28/12/59
6/3ـ تحقق اسلام
ـ برای تحقق اسلام کوشش کنید ـ ج 16 ص 93 ـ 1/1/61 ـ ج 9 ص 241 ـ 10/7/58
7/3ـ حفظ اسلام و اصول انقلاب
ـ باید اسلام و اصول انقلاب را حفظ کنید ـ ج 20 ص 234 ـ 29/4/67
8/3ـ مواضع اصولی
ـ نباید در هیچ شرایطی از مواضع اصولی انقلاب عدول شود ـ ج 21 ص 96 ـ 3/12/67 ـ ج 21 ص 95 ـ 3/12/67
9/3ـ انجام تکلیف
ـ در هر شرایطی تنها به دنبال انجام تکلیف باشید ـ ج 21 ص 95 ـ 3/12/67
10/3ـ تبدیل مقاصد باطل
ـ مقاصد الهی را جایگزین مقاصد باطل کنید ـ ج 16 ص 86 ـ 27/12/60
11/3ـ شکست ابرقدرتها
ـ ابرقدرتها را شکست دهید ـ ج 13 ص 197 ـ 16/9/59
12/3ـ سد راه ابرقدرتها
ـ راههای نفوذ ابرقدرتها را به نظام اسلامی مسدود نمایید ـ ج 18 ص 102 ـ 15/6/62
13/3ـ شکست سلطه جهانخواران
ـ باید سلطه جهانخواران بر ملتهای مستضعف را بشکنید ـ ج 14 ص 146 ـ 1/1/60 ـ ج 18 ص 128 ـ 4/7/62
14/3ـ نقشه ابرقدرتها
ـ با نقشه های شوم ابرقدرتها مبارزه کنید ـ ج 11 ص 225 ـ 18/10/58
15/3ـ مبارزه با استکبار
ـ باید آمریکا را زیر پا بگذارید ـ ج 17 ص 233 ـ 21/1/62
16/3ـ اتحاد دشمنان
ـ باید مراقب اتحاد دشمنان علیه اسلام باشید ـ ج 17 ص 111 ـ 28/9/61
17/3ـ مردم و مبارزه با دشمنان
ـ با حفظ مردم در صحنه جلو دشمنان را سد کنید ـ ج 16 ص 123 ـ 24/1/61
18/3ـ انقلاب و مردم
ـ نباید اتصال انقلاب از متن مردم قطع شود ـ ج 16 ص 26 ـ 14/11/60 ـ ج 11 ص 166 ـ 11/10/58 ـ ج 14 ص 203 ـ 7/2/60
19/3ـ انقلاب و اقامه عدل
ـ برای اقامه عدل فشارها را تحمل کنید ـ ج 20 ص 141 ـ 23/5/66
20/3ـ حمایت از محرومین
ـ نباید از سیاست حمایت از محرومین عدول کرده و از سرمایه داری حمایت کنید ـ ج 20 ص 111 ـ 06/05/66
21/3ـ انقلاب درونی
ـ انقلاب درونی جامعه را حفظ کنید ـ ج 19 ص 268 ـ 21/11/64
22/3ـ ایمان، منشأ، تحرک اجتماعی و حفظ انقلاب
ـ همان گونه که ایمان به خدا منشأ پیدایش و پیروزی انقلاب بوده باید منشأ تحرک اجتماعی، حفظ و تداوم انقلاب باشد ـ ج 9 ص 98 ـ 21/6/58
23/3ـ نحوه حرکت انقلاب
ـ باید به گونه ای حرکت کنید که ضایعات انقلاب کم باشد ـ ج 13 ص 181 ـ 27/8/59
24/3ـ ملاک در انقلاب
ـ میزان باید تقوا باشد نه ملیت ـ ج 13 ص 164 ـ 16/8/59
25/3ـ احترام به ادیان رسمی
ـ باید برای ادیان رسمی احترام قائل شوید ـ ج 17 ص 78 ـ 27/8/61
26/3ـ مقاصد انقلاب
ـ مقاصد انقلاب را تعقیب کنید ـ ج 10 ص 127 ـ 13/8/58