آزمون خواص در حکومت اسلامی

حجت الاسلام جواد سلیمانی امیری

شناسه کتاب

توجه: برای آشنایی با کتاب آزمون خواص در حکومت اسلامی فهرست مطالب و مقدمه کتاب در سایت قرار گرفته است.
آزمون خواص در حکومت اسلامی
مولف: حجت الاسلام جواد سلیمانی امیری
طراح گرافیک: هادی معزی
ویراستار: مهدی حمیدی
ناظر چاپ: محمدصادق زارع
صفحه آرا: محمد صادقی
چاپ اول: 1391
چاپ: پنجم
شمارگان: 1500 جلد
شابک: 1-34-5551-600-978
قیمت : 16000 تومان
ناشر: انتشارات ولاء منتظر(عج)
نشانی: قم خیابان سمیه کوی 11 پلاک 5
تلفکس: 37749458-025
موبایل: 09127586457

فهرست مطالب

مقدمه ناشر
پیشگفتار
مقدمه
خواص از منظر مقام معظم رهبری مد ظله العالی
امکان تکرار جریان عاشورا
انواع خواص
معنای حقیقی دنیا و آثار دنیاگرایی
سیمای کوفه و کوفی صفتان
نقش بصیرت و اقدام به هنگام
فصل اول:کلیات
مفهوم شناسی خواص
نقش نخبگان در تغییرات اجتماعی از نظر جامعه شناسان
انواع خواص
مقصود از خواص در تحقیق حاضر
طبایع خواص
سطوح تاثیر خواص
مراحل نفوذ خواص
مفهوم شناسی حکومت اسلامی
مشروعیت حکومت اسلامی
مراتب حکومتی اسلامی
وظیفه ولی
اوصاف ولی
پیشینه ولایت فقیه
دامنه اختیارات ولی فقیه
مفهوم ولایت مطلقه فقیه
شباهت های جامعه اسلامی ایران با جامعه عصر علوی
1.حکومت ولایی
2. رواج شبهه ها
3. رویش نسل نو
4.تهدید وحدت و امنیت ملی
5. تفسیر به رای
6. عدم اطاعت از رهبر
7. پیدایش منافقان جدید
فصل دوم: زمینه های لغزش خواص در دولت علوی
سهم خواص در تضعیف حکومت علی علیه اسلام
1.جنگ ها
2. تقسیم مساوی بیت المال
3. فتنه ها
4. لغزش خواص
ویژگی های خواص صدر اسلام
سنت آزمایش امت ها در نظام هستی
انواع آزمایش در قرآن
سه آزمون مهم خواص بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله
1.آزمون ولایت پذیری
خواص و کتمان مسئله ولایت
نماد های تاریخی بیگانگی از شان ولایت
بیانات روشنگر امیرالمومنین علیه السلام درباب ولایت
الف. منزلت والای اهل بیت علیه السلام
ب. علم بی منتها
ج. عصمت از انحراف
د. جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله
تلاش خواص اهل حق برای تبیین مفهوم ولایت
الف. مالک اشتر
ب. حصین بن منذر
ج. عدی بن حاتم
د. زید بن صوحان
پیامد های بیگانگی از منزلت ولایت
الف. توهم ناکارآمدی
ب. تردید و مخالفت
ج. بروز فتنه ها
درس ها و عبرت ها
2.آزمون توسعه جامعه اسلامی
ویژگی های گسترش اسلام بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله
الف. ابهام در مشروعیت الهی
ب. رشد انگیزه های مادی
ج. گزینش فرماندهان نالایق
پیامد گسترش فتوحات
3.آزمون توزیع عادلانه
الف: در آمد حکومت اسلامی
ب. تقسیم نابرابربیت المال
فصل سوم: لغزش های آشکار خواص در صدر اسلام
1.دنیا گرایی
پیامد های دنیاگرایی
2. پیدایش ثروت های بادآورده
3. پیدایش اسلام التقاطی
4. تسامح سیاسی
5. تساهل قضایی
الف. در زمان خلیفه اول
ب :دوران خلیفه دوم
ج. در زمان خلیفه سوم
6. هم گرایی با غیر خودی
جمع بندی و نتیجه گیری
فصل چهارم:آزمون خواص در نظام جمهوری اسلامی ایران(بعد از رحلت حضرت امام قدس سره در سال 1368 ه.ش
1.آزمون ولایت پذیری
محدود سازی اختیارات ولی فقیه
ضرورت ولایت انتخابی و زمینی
2. آزمون توسعه جامعه اسلامی بعد از پایان جنگ تحمیلی
توسعه در اسلام و غرب
توسعه در دوران سازندگی (دولت پنجم و ششم از سال 68 تا سال 76 ه.ش)
ترویج نظریه همگرایی با غرب
توسعه در دوران اصلاحات (دولت هفتم و هشتم از سال 76 تا سال 584.ش)
3. آزمون توزیع عادلانه
منابع و مآخذ

مقدمه ناشر

وظیفه آحاد جامعه دینی در پایداری بر ارکان اسلام عزیز و حفاظت از آن ها، امری غیر قابل انکار است و هرچه تاکید بر اهمیت این ارکان و جایگاه ویژه آن بیشتر باشد. وظایف سنگین تر و حیطه مسئولیت مومنین گسترده تر است. ولایت، به عنوان رکن اصلی نظام سیاسی در تفکر شیعی و ستون اصلی خیمه اسلام، اهم این ارکان است تا جایی که بر اساس روایت اهل بیت علیهم السلام وسیله محک و تشخیص حق و باطل و حصن حصین الهی در حفاظت از گمراهی و عذاب الهی است.
از همین روست که آنچه تقسیم جامعه مومنین را به خواص و عوام سبب می شود. میزان اطاعت، بصیرت و زمان شناسی افراد نسبت به امر عظیم ولایت است.
خواص، واژه کاملی است در بیان رهبر معظم انقلاب اسلامی مد ظله العالی در نام گذاری کسانی که خداوند در جامعه اسلامی، بار عظیم اطاعت و همراهی ولایت را بر عهده ایشان گذاشته است تا با تکیه بر دو پایه بصیرت و صبر، علم دین را در جامعه بر افراشته نگاه دارند.
شناخت مفهوم و گستره اثر گذاری خواص و وظایف ایشان، ملاک های نظارت عوام و خواص، زمینه های لغزش خواص در مواجهه با حوادث فتنه گون در دوران صدر اسلام، محک و ملاک مناسبی در شناخت زمان، حوادث و شرایط هر روزگار است.
موسسه فرهنگی ولاء منتظر عجل الله تعالی فرجه در راستای تبیین و تحلیل موضوعات مورد نظر مقام معظم رهبری مد ظله العالی موضوع آزمون خواص در جامعه و حکومت اسلامی را به عنوان موضوع مهم و اساسی و تاریخ ساز در دستور تولید داشته که به همت و قلم استاد ارجمند جناب حجت السلام و المسلمین سلیمانی به رشته تحریر در آمده است.
ضمن سپاس از ایشان و نیز همکاران معاونت پژوهش موسسه امید داریم این تلاش، قدمی باشد در ترویج و تعمیق مفاهیم کلیدی و چراغ راهی در گذرگاه ها و پرتگاه های عمیق در مسیر رهروان جبهه حق؛ ان شاء الله.
با آرزوی توفیق
موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج)
آبان ماه 1390