فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

شعر

بوَد دین و شاهى چو تن با روان
بدین هر دوانْ پایدارد جهان
«فردوسى»
تُرك و ایرانى و عرابى و كُرد
هر كه عادل تر است دست او بُرد
چون بوَد شاه را نكو كردار
مملكت را فزون شود مقدار
«سنایى
شاه را گر به عدل دسترس است
قاصد او یكى پیاده بس است
مالُ دِه گر هزار كس باشد
یك سر تازیانه بس باشد
«اوحدى»
طالبِ شاهِ عادل است جهان
خوب كن نیّت و جهان بستان
«سنایى»
طلب عدل كن ز شاه و وزیر
گو مدان نحو و حكمت و تفسیر
نحوشان عَمرو و زِید را شاید
عدلشان عالمى بیاراید
«اوحدى»
سر قبول بباید نهاد و گردن طوع
كه هر چه حاكم عادل كند نه بیداد است
رضا به حكم قضا اختیار كن سعدى
كه هر كه بنده فرمان حق شد، آزاد است

نكات

«اگر جامعه ما بخواهد به راستى اسلامى بماند و اسلام اصیل بر آن حكومت كند، باید فقیه در جامعه، هم رهبرى فقاهتى كند و هم رهبرى ولایتى؛ یعنى باید نبض حكومت در دست فقیه باشد.»(2817)
مقام معظم رهبرى: «اگر مسأله ولایت مطلقه فقیه كه مبنا و قاعده این نظام است، ذرّه اى خدشه دار شود، ما گره كور خواهیم داشت.»(2818)
امام خمینى(رحمه الله): اگر فقیه در كار نباشد، ولایت فقیه در كار نباشد طاغوت است. یا خدا است یا طاغوت. اگر رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد طاغوت است.»(2819)
آیت اللَّه مصباح یزدى: ولایت فقیه، مترقّى ترین اصل قوانین كشور است.(2820)
امام خمینى(رحمه الله): ولایت فقیه براى شما یك هدیه الهى است.(2821)
امام خمینى(رحمه الله): فقهاى جامع الشرایط از طرف معصومین نیابت در تمام امور شرعى، سیاسى و اجتماعى دارند و تولى امور در غیبت كبیر موكول به آنان است.(2822)
مخالفت با ولایت فقیه، مخالفت با اسلام است.(2823)
امام خمینى(رحمه الله): ولایت فقیه از موضوعاتى است كه تصوّر آنها موجب تصدیق مى شود و چندان به برهان احتیاج ندارد... اینكه امروز به «ولایت فقیه» چندان توجهى نمى شود و احتیاج به استدلال پیدا كرده، علّتش اوضاع اجتماعى مسلمانان عموماً و حوزه هاى علمیّه خصوصاً مى باشد.(2824)
مقام معظّم رهبرى: «ولایت فقیه جزء واضحات فقه اسلام است.»(2825)
آیت اللَّه هاشمى رفسنجانى: ولایت فقیه محكم ترین مبناى حركت جمهورى اسلامى ایران است... ولایت فقیه محور حكومت شیعى است اگر ولایت را از شیعه بگیرند شیعه چیزى ندارد.(2826)
امام خمینى(رحمه الله): اگر فقیه عالم و عادل بپاخاست و تشكیل حكومت داد، همان ولایتى را كه پیامبر در امر اداره جامعه داشت دارا مى باشد، و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.(2827)
امام خمینى(رحمه الله): ولایت فقیه یك چیزى نیست كه مجلس خبرگان درست كرده باشد. ولایت فقیه یك چیزى است كه خداى تبارك و تعالى درست كرده است، همان ولایت رسول الله است.(2828)
نقش ولایت فقیه همان نقش امامت و تدوام خط انبیاست.
اسلام قوانینى درباره مسائل اقتصادى و جزائى و نظامى و قضائى دارد كه نه اجازه مى دهد آن احكام تعطیل شود و نه اختیار اجراى آن را به دست افراد جاهل به احكام مى سپارد، بلكه اجراى آن را تنها به دست فقهاى عادل و اسلام شناسان با تقوى سپرده تا در تمام حوادث طبق قانون خدا حكم كنند و اطاعت از آن فقها را همچون اطاعت از امام معصوم و رسول گرامى واجب دانسته است.
آیا مسلمانان نیاز به حكومت و نظام ندارند؟ آیا جامعه و كشور اسلامى نباید حفظ شود؟ آیا حفظ مرزها لازم نیست؟ آیا قوانین در كشور اسلامى نباید اجرا شود؟ آیا حقّ مظلوم نباید از ظالم گرفته شود و ظالم به مجازات برسد؟ آیا صداى اسلام نباید به همه دنیا برسد؟ آیا تلاش انبیا و امامان تنها براى زمان خود آن بزرگواران بود یا براى همه زمان ها و سرزمین ها؟
اگر جواب مثبت است و اسلام نیاز به نظام و حكومت و جامعه و قانون دارد و حفظ حقوق و مرزها مطرح است، باید در زمان غیبت نیز حكومت اسلامى باشد. زیرا بدون یك تشكیلات حساب شده و دقیق بخصوص در زمان ما كه تمام مخالفان اسلام داراى تشكیلاتى بس بزرگ و دقیق هستند، هرگز نمى توانیم از قانون و مكتب و مرز و جان و مال و آبروى خود دفاع كنیم و اگر حكومت لازم است، حاكم هم لازم است. زیرا حكومت بدون حاكم محال است.
اكنون كه اسلام براى اجراى قوانین خود هم نیاز به حكومت دارد و هم حاكم، باید ببینیم حاكم چه شرایطى باید داشته باشد. آیا لازم است حكم خدا را عمیقاً بداند یا نه؟ آیا عدالت داشته باشد یا نه؟ آیا آشنا و آگاه به مسائل و حوادث باشد یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است و به حاكمِ اسلام شناس باتقوى و سیاستمدار نیاز است، این همان است كه ما آن را ولایت فقیه مى نامیم.
كسانى كه ولایت فقیه را قبول ندارند باید یكى از نظریه هاى زیر را بپذیرند:
1- اسلام تنها نماز و روزه و یك سرى عبادات فردى و اخلاقیّات است و در مسائل مهم اجتماعى، حقوقى، قضائى، سیاسى و اقتصادى دخالتى ندارد.
2- اسلام تنها براى زمان رسول اللّه بوده است و بعد از آن دیگر جاى قوانین مهم اجتماعى تنها در لابلاى كتاب هاست.
3- اسلام داراى قوانین حكومتى و اجتماعى مى باشد و شرایطى براى مجریان آن قرار نداده و هركس گرچه جاهل و فاسق باشد مى تواند زمام امور را به دست بگیرد.
آیا جامعه اسلامى در زمان غیبت حضرت مهدى(علیه السلام) نیاز به حاكم و حكومت ندارد؟!
امام رضا(علیه السلام) مى فرماید: «هیچ ملّت و امّتى بدون رهبر نیست و قوام جامعه وابسته به وجود رهبر است، تا به فرمان او هم بیت المال جمع و تقسیم شود و هم با دشمنان خدا به نبرد برخیزند و هم مردم را تشكّل داده و از تفرقه و تشتّت حفظ كند. اگر جامعه چنین رهبرى نداشته باشد، از هم مى پاشد و قوانین خدا و دستورات رسول اللّه و احكام الهى تغییر مى كند.»
مشاهده مى فرمائید كه مسأله رهبرى و حكومت در بیان امام رضا(علیه السلام) به عنوان مهم ترین مسئله زندگى مطرح شده و ناگفته پیداست كه گرفتن مالیات به نفع محرومان و تقسیم عادلانه آن و نبرد با مخالفان و تشكّل افراد جامعه چیزى نیست كه تنها مربوط به زمان حضور امامان معصوم باشد و در زمان غیبت جامعه را به حال خود رها و حكومت و حاكمى براى مسائل فوق لازم نباشد.
بر اساس روایات نیز اسلام بار حكومت را به دوش فقیه عادل گذارده است....
مهم ترین رمز پیروزى ملت ایران در این انقلاب توجه به ولایت فقیه بود، فقیه جامع الشرائطى همچون امام(قدس سره) كه دستور مى داد و مردم با جان و دل مى پذیرفتند.
دستور داد شیرهاى نفت را ببندید، سربازها از سربازخانه ها فرار كنند، كمبودها را از سهم امام جبران كنند، به تحصّن خود ادامه دهید، اگر درب مساجد را بستند وسط خیابان ها اقامه عزادارى نمایید، آیا این دستوراتِ به موقع امام در زمان طاغوت و پیروى مردم مسلمان دلیل سقوط رژیم پهلوى نشد؟!
ایران كشور پهناورى بود، كه در طول تاریخ هر وقت دشمنان به آن حمله كردند، گوشه اى از آن را جدا كردند. تنها زمانى كه نتوانستند حتّى یك وجب از خاك آن را جدا كنند، زمانى بود كه كشور در دست یك ولىّ فقیه بود، با اینكه تمامى قدرت هاى استكبارى جهان و عمّال آنها هماهنگ و متّحد شده و مصمّم بر شكست ایران و تجزیه آن بودند. براى همین است كه جهانخواران و مزدوران داخلى آنها با ولایت فقیه مخالفند و با انواع توطئه ها و تهمت ها در صدد تضعیف آن هستند.
من نمى دانم دلیل منطقى كسانى كه با ولایت فقیه مخالفت مى كنند، چیست و چه مى گویند؟
آیا مى گویند مسلمان ها حكومت و نظام لازم ندارند؟ آیا مى گویند نظام لازم است ولى ناظم و والى و حاكم لازم نیست؟ آیا مى گویند والى جامعه اسلامى، افراد غیر اسلام شناس باشند؟ آیا فكر مى كنند ولایت فقیه یك نوع استبداد دینى یا طبقاتى است؟ مگر فقیه از یك طبقه خاصى است؟ و مگر خودخواهى سلب عدالت از فقیه نمى كند كه در این صورت ولایت او در جامعه از بین مى رود.
ما از مخالفان ولایت فقیه مى پرسیم: شما كه دست امّت را از دست فقیه عادل درمى آورید در دست چه كسى مى گذارید؟ چند فقیه عادل سراغ دارید كه وابسته به شرق یا غرب و وطن فروش باشد؟ در این چند سال كه مردم ولایت فقیه را پذیرفتند، چه ضررى كردند و از چه چیزى باز ماندند؟ مگر تقلید تنها در مسائل عبادى است؟! مگر در مسائل اجتماعى و سیاسى و اقتصادى، احتمال حرام و حلال داده نمى شود و مگر نباید در هر موضوعى كه احتمال حرام و حلال مى دهیم تقلید كنیم؟ آیا سپردن رهبرى امت مسلمان به غیراسلام شناس همچون سپردن دانشكده پزشكى به غیر پزشك نیست؟ آیا سپردن امت به دست افراد غیرعادل و گناهكار، خیانت به مقام انسانیّت نیست؟ آیا نمى توانیم به دنیا اعلام كنیم تنها كسانى لیاقت رهبرى ما را دارند كه از علم و تقواى خاصى برخوردار باشند؟ آیا زمان آن نرسیده كه از پذیرش رهبرى هاى غیر صادقانه و سیاست بازان و فرصت طلبان حرفه اى شانه خالى كنیم و خود را در دامن اسلام انداخته و تنها رهبرى هایى را بپذیریم كه با معیارهاى وحى تطبیق كند؟(2829)

همّت