فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

علم ولى فقیه

«عن علیّ(علیه السلام) : العلماء حكّام على النّاس؛(2804) از على(علیه السلام) نقل شده است: دانشمندان، حاكمان مردمند.»

ولى فقیه، دنیادوست نباشد

«فیما رواه الامام الصادق(علیه السلام) : الفقهاء امناء الرّسل ما لم یدخلوا فی الدنیا .. فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دینكم؛(2805) پیامبر(صلى الله علیه و آله) به روایت امام صادق(علیه السلام) : فقیهان امانتداران پیامبرانند، به شرط آنكه داخل دنیا نشده باشند ... و چون چنین كنند از آنان، براى نگاهدارى دین خود، دورى كنید.»

حاكم مسلمان از نظر امام على بن ابیطالب(علیه السلام)

«الامام علی(علیه السلام) فیما كتبه لبعض عمّاله على الصّدقات: آمره بتقوى اللَّه فی سرائر امره و خفیّات عمله، حیث لا شاهد غیره، و لا وكیل دونه. و آمره ان لا یعمل بشی ء من طاعة اللَّه فیما ظهر فیخالف الى غیره فیما أسرّ. و من لم یختلف سرّه و علانیته و فعله و مقالته، فقد أدّى الامانة و أخلص العبادة. و آمره أن لا یجبههم و لا یعضههم، و لا یرغب عنهم تفضّلا بالامارة علیهم، فإنّهم الإخوان فی الدین، و الاعوان على استخراج الحقوق؛(2806) امام على(علیه السلام) در نامه اى كه براى بعضى از كارگزاران مأمور گرفتن صدقات نوشته است: به او فرمان مى دهم كه در كارهاى پوشیده و امور پنهان خویش، در آنجا كه گواهى وجود ندارد و وكیلى جز خدا نیست، تقواى الهى را از یاد نبرد. و به او امر مى كنم كه در كار طاعت خدا ظاهر و باطن خود را یكى سازد، زیرا هر كس ظاهر و باطن و كردار و گفتارش یكى باشد، امانت را ادا كرده و در پرستش خدا اخلاص ورزیده است. و به او فرمان مى دهم كه مردمان را غافلگیر نكند، و به آنان دشنام ندهد، و به بهانه بزرگى مقام، از آنان دامن فرو نچیند، چه ایشان برادران اویند، و در تحصیل حقوق دستیاران او.»