فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

ولى فقیه، حجّت امام

«عن المهدی(علیه السلام) : و امّا لحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانّهم حجّتی علیكم و انا حجّة اللَّه علیهم؛(2800) از حضرت مهدى(علیه السلام) نقل شده است: در حوادثى كه پیش مى آید، به راویان احادیث ما مراجعه كنید، زیرا آنان حجّت من بر شما، و من حجّت خدا بر ایشانم.»

تقلید از برخى فقها

«فی حدیث عن ابی محمد العسكری(علیه السلام) : فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا على هواه، مطیعا لأمر مولاه، فللعوام أن یقلّدوه، و ذلك لا یكون الّا بعض فقهاء الشّیعة لا كلّهم؛(2801) در حدیثى از امام حسن عسكرى(علیه السلام) نقل شده كه فرمود: از میان فقیهان، هر كه خویشتن دار و نگهبان دینش باشد و با هواى خود مخالفت نماید و فرمان مولایش را اطاعت كند، عموم مردم باید از او تقلید كنند. این دسته، برخى از فقهاى شیعه هستند نه همه آنان.»

حكومت براى كیست

«عن سلیمان بن خالد، عن ابی عبد اللَّه(علیه السلام) قال: اتّقوا الحكومة فإنّ الحكومة هی للإمام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبیّ (كنبیّ) أو وصیّ نبیّ؛(2802) از سلیمان بن خالد، از امام صادق(علیه السلام) نقل شده كه فرمود: از حكومت بپرهیزید، چرا كه حكومت اختصاص به رهبرى از قبیل پیامبر یا وصىّ پیامبر دارد كه به داورى آگاه مى باشد و در میان مسلمانان به عدالت رفتار مى كند.»