فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

روایات

ولى فقیه، حجّت امام

«عن المهدی(علیه السلام) : و امّا لحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانّهم حجّتی علیكم و انا حجّة اللَّه علیهم؛(2800) از حضرت مهدى(علیه السلام) نقل شده است: در حوادثى كه پیش مى آید، به راویان احادیث ما مراجعه كنید، زیرا آنان حجّت من بر شما، و من حجّت خدا بر ایشانم.»

تقلید از برخى فقها

«فی حدیث عن ابی محمد العسكری(علیه السلام) : فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا على هواه، مطیعا لأمر مولاه، فللعوام أن یقلّدوه، و ذلك لا یكون الّا بعض فقهاء الشّیعة لا كلّهم؛(2801) در حدیثى از امام حسن عسكرى(علیه السلام) نقل شده كه فرمود: از میان فقیهان، هر كه خویشتن دار و نگهبان دینش باشد و با هواى خود مخالفت نماید و فرمان مولایش را اطاعت كند، عموم مردم باید از او تقلید كنند. این دسته، برخى از فقهاى شیعه هستند نه همه آنان.»