فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

واقعه مهم

معلّم تاریخ: پسر جان بگو ببینم مهمترین واقعه اى كه در سال 1350 اتفاق افتاد چه بود؟
شاگرد كه تمام حواسش پیش فوتبال بود، گفت: تیم فوتبال برزیل در جام جهانى فوتبال شكست خورد.
معلّم: نه جانم فوتبال چیه! قضیه مربوط به مسأله سیاهپوست هاست.
شاگرد: آهان! حالا فهمیدم، در آن سال پله از فوتبال كناره گیرى كرد!

كلاس زبان و شنا

آمریكاییه داشته تو رودخونه غرق میشده، هى داد میزده: help، help me. یك نفر از اونجا رد میشده میگه: احمق جان اگه جاى كلاس زبان، كلاس شنا رفته بودى الان غرق نمى شدى!

ولى فقیه