فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

غرور آفت ورزشكاران و نیرومندان جسمى

«إِذْ قَالُواْ لَیُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِینَا مِنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِى ضَلَلٍ مُّبِینٍ؛(2775) هنگامى كه (برادران) گفتند: «یوسف و برادرش [بنیامین ]نزد پدر، از ما محبوبترند در حالى كه ما گروه نیرومندى هستیم! مسلّماً پدر ما، در گمراهى آشكارى است!»

روایات

سپاه عقل

«الامام الصادق(علیه السلام) من حدیث جنود العقل و الجهل النّشاط و ضدّه الكسل؛(2776) امام صادق(علیه السلام) : (از جمله سپاهیان عقل و نیروهاى خرد) نشاط است و پركارى كه ضدّ آن تنبلى است.»