فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نكوهش دغلكارى با مسلمان

«فی حدیث عن ابی الحسن علی بن موسى الرضا(علیه السلام) عن ابیه عن آبائه(علیهم السلام) قال: قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): لیس منّا من غشّ مسلما و لیس منّا من خان مسلما؛(2756) در حدیثى از حضرت ابو الحسن، على بن موسى الرّضا(علیه السلام) ، از پدرش، از پدرانش نقل شده كه پیامبر خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: از ما نیست كسى كه با مسلمانى دغلكارى كند، و از ما نیست كسى كه با مسلمانى خیانت نماید.»

یهودیان دغلكار

«فی مناهی النبیّ(صلى الله علیه و آله) انه قال: و من غشّ مسلما فی شراء أو بیع فلیس منّا و یحشر یوم القیامة مع الیهود لأنّهم أغشّ الخلق للمسلمین؛(2757) در مناهى پیامبر(صلى الله علیه و آله) آمده است كه هر كس در داد و ستدى با مسلمانى دغلكارى كند از ما نیست و روز قیامت با یهود محشور مى شود، زیرا یهود دغلكارترین مردم با مسلمانانند.»

داستانها