فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نكوهش دغلكارى در مشورت

«عن الرضا عن آبائه(علیهم السلام) قال: قال أمیر المؤمنین(علیه السلام) : من غشّ المسلمین فی مشورة فقد برئت منه؛(2754) از امام رضا(علیه السلام) از پدرانش نقل شده كه امیرالمؤمنین(علیه السلام) فرمود: من بیزارم از كسى كه در مشورت با مسلمانان دغلكارى كند.»

اخلاق فرومایگان

«عن علیّ(علیه السلام) : الغشّ من أخلاق اللّئام؛(2755) از على(علیه السلام) نقل شده است: دغلكارى از اخلاق فرومایگان است.»

نكوهش دغلكارى با مسلمان

«فی حدیث عن ابی الحسن علی بن موسى الرضا(علیه السلام) عن ابیه عن آبائه(علیهم السلام) قال: قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): لیس منّا من غشّ مسلما و لیس منّا من خان مسلما؛(2756) در حدیثى از حضرت ابو الحسن، على بن موسى الرّضا(علیه السلام) ، از پدرش، از پدرانش نقل شده كه پیامبر خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: از ما نیست كسى كه با مسلمانى دغلكارى كند، و از ما نیست كسى كه با مسلمانى خیانت نماید.»