فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

خشم خدا در خیانت به امانت

«نهى رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) عن الخیانة و قال: من خان أمانة فی الدّنیا و لم یردّها إلى أهلها ثمّ أدركه الموت مات على غیر ملّتی و یلقى اللَّه و هو علیه غضبان؛(2753) پیامبر خدا(صلى الله علیه و آله) از خیانت نهى كرد و فرمود: هر كس در دنیا به امانتى خیانت كند و آن را به صاحبش بازنگرداند، سپس مرگش فرا رسد به دین من نمرده است و در حالى خدا را ملاقات مى كند كه خدا بر او خشم گرفته است.»

نكوهش دغلكارى در مشورت

«عن الرضا عن آبائه(علیهم السلام) قال: قال أمیر المؤمنین(علیه السلام) : من غشّ المسلمین فی مشورة فقد برئت منه؛(2754) از امام رضا(علیه السلام) از پدرانش نقل شده كه امیرالمؤمنین(علیه السلام) فرمود: من بیزارم از كسى كه در مشورت با مسلمانان دغلكارى كند.»

اخلاق فرومایگان

«عن علیّ(علیه السلام) : الغشّ من أخلاق اللّئام؛(2755) از على(علیه السلام) نقل شده است: دغلكارى از اخلاق فرومایگان است.»