فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

روایات

نكوهش نیرنگ با مسلمان

«عن جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائه(علیهم السلام) قال: قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): لیس منّا من ماكر مسلما؛(2746) از جعفر بن محمّد(علیه السلام) از پدرش از پدرانش نقل شده كه رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: هر كه با مسلمانى نیرنگ كند از ما نیست.»

نیرنگ در آتش است

«عن زاذان قال: سمعت علیّا(علیه السلام) یقول: لو لا أنّی سمعت رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) یقول: «إنّ المكر و الخدیعة و الخیانة فی النّار» لكنت أمكر العرب؛(2747) زاذان مى گوید: از على(علیه السلام) شنیدم كه مى فرمود: اگر از پیامبر خدا(صلى الله علیه و آله) نشنیده بودم كه مى فرمود: «مكر و خدعه و خیانت در آتش است.» من مكّارترین مردم عرب بودم.»