فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

سحر عملى مكرآمیز و خالى از حقیقت

«وَ أَلْقِ مَا فِى یَمِینِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُواْ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَیْدُ سَحِرٍ وَ لَا یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أَتَى ؛(2745) و آنچه را در دست راست دارى بیفكن، تمام آنچه را ساخته اند مى بلعد! آنچه ساخته اند تنها مكر ساحر است و ساحر هر جا رود رستگار نخواهد شد!»

روایات

نكوهش نیرنگ با مسلمان

«عن جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائه(علیهم السلام) قال: قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): لیس منّا من ماكر مسلما؛(2746) از جعفر بن محمّد(علیه السلام) از پدرش از پدرانش نقل شده كه رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: هر كه با مسلمانى نیرنگ كند از ما نیست.»