فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نیازمندى به سؤال

«الإمام الصّادق(علیه السلام) : ما من عبد یسأل من غیر حاجة فیموت، حتى یحوجه اللَّه إلیها، و یثبت اللَّه له بها النّار؛(2721) امام صادق(علیه السلام) : هیچ بنده اى نیست كه بدون نیازمندى سؤال كند، مگر اینكه پیش از مرگ، خدا او را به سؤال نیازمند سازد، و از این راه آتش دوزخ را براى او مقرّر دارد.»

نكوهش گدائى در وقت بى نیازى

«الإمام الباقر(علیه السلام) ممّا قاله لمحمّد بن مسلم: یا محمّد! لو یعلم السّائل ما فی المسألة، ما سأل أحد أحدا ... یا محمّد! إنّه من سأل و هو بظهر غنى، لقی اللَّه مخموشا وجهه یوم القیامة؛(2722) امام باقر(علیه السلام) به محمّد بن مسلم فرمود: اى محمّد! اگر سئوال كننده از زیان سؤال كردن باخبر بود، هرگز كسى از كس دیگر سؤال نمى كرد ... اى محمّد! هر كس با وجود داشتن، دست سؤال و گدایى پیش كسى دراز كند، به هنگام دیدار خدا در روز قیامت چهره اى خراشیده (زشت) خواهد داشت.»

حساب طولانى در قیامت

«الإمام الصّادق(علیه السلام) : إیّاكم و السّؤال! فإنّه ذلّ فی الدّنیا، و فقر تستعجلونه، و حساب طویل یوم القیامة؛(2723) امام صادق(علیه السلام) : بپرهیزید از سؤال! زیرا سؤال كردن (و از كسى چیزى خواستن)، مایه خوارى در دنیاست، و به استقبال فقر رفتن است؛ و در روز قیامت حساب پس دادن را طولانى مى كند.»