فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

روایات

دست طلب به سوى دیگران

«الإمام السّجّاد(علیه السلام) فیما رواه الإمام الصّادق(علیه السلام) : ضمنت على ربّی أنّه لا یسأل أحد من غیر حاجة، إلّا اضطرّته المسألة یوما إلى أن یسأل من حاجة؛(2720) امام سجّاد(علیه السلام) به روایت امام صادق(علیه السلام) : من در برابر پروردگارم ضامن آنم كه هر كس بدون نیازى دست طلب نزد دیگران دراز كند، ناگزیر روزى با نیازمندى دست طلب دراز خواهد كرد.»

نیازمندى به سؤال

«الإمام الصّادق(علیه السلام) : ما من عبد یسأل من غیر حاجة فیموت، حتى یحوجه اللَّه إلیها، و یثبت اللَّه له بها النّار؛(2721) امام صادق(علیه السلام) : هیچ بنده اى نیست كه بدون نیازمندى سؤال كند، مگر اینكه پیش از مرگ، خدا او را به سؤال نیازمند سازد، و از این راه آتش دوزخ را براى او مقرّر دارد.»