فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

همه چیز را از نماز اول وقت بگیر

حضرت حجة الاسلام و المسلمین حاج آقا هاشمى نژاد فرمودند: یك پیرمرد مسنّى ماه مبارك رمضان، مسجد لاله زار مى آمد خیلى آدم موفقى بود، همیشه قبل از اذان توى مسجد بود. به او گفتم حاج آقا شما خیلى موفّق هستید من هر روز كه مسجد مى آیم مى بینم شما زودتر از ما آمده اید جا بگیرید. گفت: نه آقا من هر چه دارم از نماز اول وقت دارم. بعد گفت: من در نوجوانى به مشهد رفتم. مرحوم حاج شیخ حسن على، باغچه اى در نخودك داشت، به آنجا رفتم و ایشان را پیدا كردم و به ایشان گفتم: من سه حاجت مهم دارم دلم مى خواهد هر سه تا را خدا توى جوانى به من بدهد. یك چیزى یادم بدهید.
فرمودند: چى مى خواهى؟ گفتم: یكى دلم مى خواهد در جوانى به حج مشرّف شوم. چون حج در جوانى یك لذّت دیگرى دارد.
فرمودند: نماز اوّل وقت به جماعت بخوان. گفتم: دوّمین حاجتم این است كه دلم مى خواهد یك همسر خوب خدا به من عنایت كند. فرمودند: نماز اول وقت به جماعت بخوان. سوم اینكه خدا یك كسب آبرومندى به من عنایت فرماید.
فرمودند: نماز اول وقت به جماعت بخوان.
این عملى را كه ایشان فرمودند من شروع كردم و توى فاصله سه سال هم به حج مشرّف شدم هم زن مؤمنه و صالحه خدا به من داد و هم كسب با آبرو به من عنایت كرد.(2676)

بستن طناب تا در مسجد و حضور در صف نماز جماعت

مرد نابینایى به محضر رسول خدا(صلى الله علیه و آله) شرفیاب شد و عرض كرد: یا رسول اللّه، چشمانم دید ندارد و چه بسا پیش آمده كه اذان مسجد را مى شنوم ولى كسى پیدا نمى شود كه دستم را بگیرد و براى اقامه نماز جماعت در كنار شما مرا به مسجد بیاورد.
پیامبر(صلى الله علیه و آله) به او فرمود: «طنابى به در منزلت ببند و آن را به در مسجد وصل كن و با كمك آن خود را به مسجد برسان و در نماز جماعت شركت كن.(2677)

نماز جماعت

شبى امیرالمؤمنین(علیه السلام) تا موقع طلوع فجر (اذان صبح) مشغول عبادت و راز و نیاز بود. پس از اذان، نماز صبح را در خانه خواند و از خستگى و بى خوابى شب نتوانست به نماز جماعت حاضر شود.
پیامبر(صلى الله علیه و آله) وقت نماز صبح امیرالمؤمنین(علیه السلام) را مشاهده نكردند، بعد از نماز نزد دخترش فاطمه زهرا(علیها السلام) آمد و فرمود: «چرا پسرعمویت نماز جماعت صبح نیامد؟» حضرت زهرا(علیها السلام) عرض كرد: «دیشب مشغول عبادت بوده و بى خوابى كشیده بود!»
پیامبر(صلى الله علیه و آله) فرمود: «آن ثوابى كه در نماز صبح به او مى دادند بهتر از قیام تمام نمازهایى بود كه شب خواند.»
امیرالمؤمنین(علیه السلام) صداى پیامبر(صلى الله علیه و آله) را شنید و نزدیك آمد. پیامبر(صلى الله علیه و آله) فرمود: «اى على! هر كس نماز صبح را با جماعت بخواند مثل آنست كه تمام شب در ركوع و سجود بوده است، مگر نمى دانى كه زمین به خدا از خواب عالم (نائم) قبل طلوع خورشید بر او، ناله و فریاد مى زند؟!»(2678)