فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

استفاده از نماز جماعت

به نماز جماعت بسیار باشكوه و شلوغى در مشهد رفته بودم. با خود گفتم: الآن بهترین موقعیّت براى تبلیغ است، ببینم چگونه از آن استفاده مى كنند. نماز كه تمام شد دیدم یك نفر از پشت بلندگو اعلام كرد كه: توجّه! توجّه! دیشب بعد از نماز یك لنگه كفش گمشده است هر كس...
تأسّف خوردم بر غفلت هاى خودمان.(2675)

همه چیز را از نماز اول وقت بگیر

حضرت حجة الاسلام و المسلمین حاج آقا هاشمى نژاد فرمودند: یك پیرمرد مسنّى ماه مبارك رمضان، مسجد لاله زار مى آمد خیلى آدم موفقى بود، همیشه قبل از اذان توى مسجد بود. به او گفتم حاج آقا شما خیلى موفّق هستید من هر روز كه مسجد مى آیم مى بینم شما زودتر از ما آمده اید جا بگیرید. گفت: نه آقا من هر چه دارم از نماز اول وقت دارم. بعد گفت: من در نوجوانى به مشهد رفتم. مرحوم حاج شیخ حسن على، باغچه اى در نخودك داشت، به آنجا رفتم و ایشان را پیدا كردم و به ایشان گفتم: من سه حاجت مهم دارم دلم مى خواهد هر سه تا را خدا توى جوانى به من بدهد. یك چیزى یادم بدهید.
فرمودند: چى مى خواهى؟ گفتم: یكى دلم مى خواهد در جوانى به حج مشرّف شوم. چون حج در جوانى یك لذّت دیگرى دارد.
فرمودند: نماز اوّل وقت به جماعت بخوان. گفتم: دوّمین حاجتم این است كه دلم مى خواهد یك همسر خوب خدا به من عنایت كند. فرمودند: نماز اول وقت به جماعت بخوان. سوم اینكه خدا یك كسب آبرومندى به من عنایت فرماید.
فرمودند: نماز اول وقت به جماعت بخوان.
این عملى را كه ایشان فرمودند من شروع كردم و توى فاصله سه سال هم به حج مشرّف شدم هم زن مؤمنه و صالحه خدا به من داد و هم كسب با آبرو به من عنایت كرد.(2676)

بستن طناب تا در مسجد و حضور در صف نماز جماعت

مرد نابینایى به محضر رسول خدا(صلى الله علیه و آله) شرفیاب شد و عرض كرد: یا رسول اللّه، چشمانم دید ندارد و چه بسا پیش آمده كه اذان مسجد را مى شنوم ولى كسى پیدا نمى شود كه دستم را بگیرد و براى اقامه نماز جماعت در كنار شما مرا به مسجد بیاورد.
پیامبر(صلى الله علیه و آله) به او فرمود: «طنابى به در منزلت ببند و آن را به در مسجد وصل كن و با كمك آن خود را به مسجد برسان و در نماز جماعت شركت كن.(2677)