فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

برترى نماز جماعت از نماز فرادى

«عن أبی سعید الخدری قال: قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس و عشرین درجة؛(2662) از ابو سعید خدرى نقل شده كه پیامبر خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: نماز جماعت بیست و پنج درجه از نماز فرادى برتر است.»

ارزش كسى كه جماعت مى خواند

«قال الصادق(علیه السلام) : من صلّى خمس صلوات فی الیوم و اللّیلة فی جماعة فظنّوا به خیرا و أجیزوا شهادته؛(2663) امام صادق(علیه السلام) فرمود: هر كس در یك شبانه روز نمازهاى پنجگانه خود را به جماعت بگزارد، گمان نیكو به او ببرید و گواهیش را بپذیرید.»

رواشدن حاجت در نماز جماعت

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): أنّ اللَّه عزّ و جلّ یستحیی من عبده إذا صلّى فی جماعة ثمّ سأله حاجة أن ینصرف حتّى یقضیها؛(2664) رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: خداوند شرم دارد از اینكه بنده اش نماز جماعت بخواند و از او حاجتى بخواهد سپس بدون روا شدن حاجتش باز گردد.»